Omsatte boliger for til sammen 115 milliarder

Publisert:

I alt ble det omsatt 33 300 boliger i fritt salg i 4. kvartal 2017, hvorav 8 600 var boliger i borettslag. Samlet verdi for boligene var 115 milliarder kroner.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I alt ble det tinglyst 50 300 omsetninger av fast eiendom i 4. kvartal 2017. Det er 800 færre enn 4. kvartal 2016. Samlet verdi av de omsatte eiendommene utgjorde 126 milliarder kroner, noe som er 5 prosent mer enn i samme kvartal året før. I tillegg ble det tinglyst 10 700 omsetninger av boliger i borettslag til en samlet verdi av 24,8 milliarder kroner. Av dette var 3,5 milliarder kroner fellesgjeld i borettslagene. Se flere tall og tabeller i statistikken Eiendomsomsetning.

Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 4. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 49890 70508
2007 50168 75978
2008 39925 60095
2009 47778 72769
2010 50094 76389
2011 51959 89774
2012 51801 96160
2013 49706 96947
2014 53296 107985
2015 52977 109171
2016 53995 120245
2017* 53284 126218

Stabil boligomsetning

Det ble tinglyst i alt 24 700 omsetninger av bebygde boligeiendommer av fast eiendom i fritt salg i 4. kvartal 2017. Det er omlag det samme som i 4. kvartal i 2016. Av de omsatte boligeiendommene var det 900 boliger på festet tomt. I Oslo gikk antall omsetninger ned med 20 prosent fra samme periode året før.

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 91,3 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 4. kvartal med 6,4 millioner kroner, fulgt av Akershus med 5,1 millioner kroner.

I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det omsatt 8 600 boliger i borettslag i fritt salg i 4. kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 20,7 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 2,8 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,7 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 330 000 kroner per omsetning. De som kjøpte bolig i et borettslag i Oslo, måtte ut med mest penger. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,7 millioner kroner i hovedstadsfylket.

Nedgang i salg av fritidseiendommer

I 4. kvartal 2017 ble det totalt omsatt 4 000 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 5 prosent fra 4. kvartal 2016. Det ble omsatt 3 100 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 900 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,8 millioner, mens gjennomsnittet for en fritidsbolig på festet tomt var 1,5 millioner kroner.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg - 4.kv. 2017

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3269 1499
1. kv. 2016 3347 1615
2. kv. 2016 3385 1699
3. kv. 2016 3400 1604
4. kv. 2016 3570 1674
1. kv. 2017* 3705 1663
2. kv. 2017* 3732 1890
3. kv. 2017* 3685 1765
4. kv. 2017* 3728 1790

Figur 3. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 4. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 334 496 560 723 170
2009 285 536 627 904 281
2010 298 554 716 1014 237
2011 242 540 644 980 235
2012 224 502 735 1080 266
2013 211 443 610 935 248
2014 211 441 623 1147 343
2015 247 532 721 1312 395
2016 289 490 634 1300 486
2017* 247 414 636 1212 578

Figur 4. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 4. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 46 163 230 284 53
2009 58 135 297 323 57
2010 45 155 294 403 52
2011 36 134 304 362 56
2012 37 154 240 375 36
2013 34 122 237 336 48
2014 42 150 273 415 65
2015 37 125 239 423 82
2016 52 118 238 468 132
2017* 39 107 224 433 105

Figur 5. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 4. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 10837 1830 1899 7435 1374 371
2011 11680 2200 2036 8445 1335 391
2012 11133 2131 2013 9377 1555 274
2013 10656 2057 1945 8894 1264 282
2014 10914 2177 2131 9580 1449 326
2015 10618 1951 2087 7704 1426 266
2016 9849 1819 1903 8522 1355 235
2017* 10534 1973 2127 8598 1251 250

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.

Kontakt