Færre boliger, mer næringsareal

Publisert:

I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til 8 100 boliger. Det er 4 prosent færre boliger enn i samme kvartal i 2017. Samtidig ble det gitt tillatelse til å bygge mer næringsareal.

Størst var nedgang for igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger. I 3. kvartal 2018 har antall igangsettingstillatelser til boliger i tomannsboliger hatt en nedgang på 14 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2017. Bygning for bofellesskap hadde derimot en økning på 177 prosent i registrerte igangsettingstillatelser i dette tidsrommet.  Det er nye tall fra statistikken Byggeareal som viser dette.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, sesongjustert og trend

Antall boliger, sesongjustert Antall boliger, trend
1. kv. 2000 5704 5498
2. kv. 2000 5154 5503
3. kv. 2000 5921 5868
4. kv. 2000 6505 6431
1. kv. 2001 6523 6567
2. kv. 2001 6503 6511
3. kv. 2001 6376 6332
4. kv. 2001 5960 5978
1. kv. 2002 5677 5719
2. kv. 2002 5705 5666
3. kv. 2002 5650 5655
4. kv. 2002 5643 5686
1. kv. 2003 5756 5653
2. kv. 2003 5484 5597
3. kv. 2003 5734 5640
4. kv. 2003 5881 5956
1. kv. 2004 5774 6605
2. kv. 2004 8538 7399
3. kv. 2004 7801 7787
4. kv. 2004 7690 7636
1. kv. 2005 7385 7571
2. kv. 2005 7878 7630
3. kv. 2005 7626 7886
4. kv. 2005 8462 8364
1. kv. 2006 8682 8532
2. kv. 2006 7909 8008
3. kv. 2006 7816 7997
4. kv. 2006 8726 8451
1. kv. 2007 8503 8719
2. kv. 2007 8761 8605
3. kv. 2007 8164 8226
4. kv. 2007 7503 7418
1. kv. 2008 6490 6907
2. kv. 2008 6947 6878
3. kv. 2008 6823 6722
4. kv. 2008 5960 6044
1. kv. 2009 5331 5280
2. kv. 2009 4763 4835
3. kv. 2009 4777 4742
4. kv. 2009 4908 4967
1. kv. 2010 5166 4992
2. kv. 2010 4758 4924
3. kv. 2010 5266 5191
4. kv. 2010 6009 6183
1. kv. 2011 7327 7124
2. kv. 2011 7193 7100
3. kv. 2011 6344 6635
4. kv. 2011 6784 6482
1. kv. 2012 6558 6861
2. kv. 2012 7824 7789
3. kv. 2012 8611 8239
4. kv. 2012 7256 7880
1. kv. 2013 7810 7441
2. kv. 2013 7057 7311
3. kv. 2013 7451 7449
4. kv. 2013 7830 7589
1. kv. 2014 6328 7348
2. kv. 2014 7458 7023
3. kv. 2014 6636 6742
4. kv. 2014 6695 6822
1. kv. 2015 7549 7360
2. kv. 2015 7571 7625
3. kv. 2015 7713 7796
4. kv. 2015 8188 7968
1. kv. 2016 8072 8440
2. kv. 2016 9434 9081
3. kv. 2016 9332 9526
4. kv. 2016 9634 9559
1. kv. 2017 9566 9607
2. kv. 2017 9377 9359
3. kv. 2017 8760 8648
4. kv. 2017 7661 7865
1. kv. 2018 7548 7311
2. kv. 2018 7111 7402
3. kv. 2018 8269 8145

Akershus på fylkestoppen

Det var flest igangsettingstillatelser til boliger i Akershus. Der ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 624 boliger i 3. kvartal 2018. Deretter kommer Oslo med 1 080 boliger.

Til sammen ble det gitt igangsettingstillatelse for 1 021 500 kvadratmeter med bolig i landet.

Svak økning for næringsbygg

I 3. kvartal 2018 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 1 096 100 kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig i næringsbygg. Dette er en økning på 5 prosent fra samme kvartal året før.

Sesongjusterte tall

Antall igangsettingstillatelser til nye boliger hadde en økning på 16 prosent fra 2. kvartal 2018 til 3. kvartal 2018, viser sesongjusterte tall. 

Igangsettingstallene varierer en god del fra kvartal til kvartal. Den langsiktige trenden viser en klar vekst i antall igangsettingstillatelser til nye boliger helt siden 3. kvartal 2014, men med en nedgang i perioden 2. kvartal 2017 til 1. kvartal 2018. I de to siste kvartaler er det igjen en økning i antall igangsettingstillatelser til nye boliger.

For andre bygg enn boliger, viser sesongjusterte tall at bruksareal som det ble gitt igangsettingstillatelse til i 3. kvartal i år, hadde en økning på 18 prosent sammenlignet med 2. kvartal.

460 nye boliger i ombyggingsprosjekter

I 3. kvartal 2018 kom det til 460 boliger som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. 227 av disse boligene var resultat av ombygging i eksisterende boligbygg, mens 233 boliger oppstod som følge av ombygging i eksisterende næringsbygg. 

495 boliger er revet eller brent

I 3. kvartal 2018 var det en avgang på 495 boliger, og 300 av disse var eneboliger. For andre bygg enn bolig var det en avgang på 3 156 bygninger. Av disse var 1 299 næringsbygninger, 254 fritidsbygninger og 1 603 boliggarasjer mv.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal til andre bygg, sesongjustert og trend

Bruksareal andre bygg, sesongjustert Bruksareal andre bygg, trend
1. kv. 2000 1040589 975491
2. kv. 2000 812570 889812
3. kv. 2000 939181 933269
4. kv. 2000 1089635 1016575
1. kv. 2001 1013659 1079698
2. kv. 2001 1107874 1046404
3. kv. 2001 991474 979852
4. kv. 2001 834512 933913
1. kv. 2002 988634 939694
2. kv. 2002 959159 967828
3. kv. 2002 988895 947055
4. kv. 2002 839107 875982
1. kv. 2003 840911 818489
2. kv. 2003 799402 838875
3. kv. 2003 900140 923831
4. kv. 2003 1095022 1008988
1. kv. 2004 964039 1036018
2. kv. 2004 1162710 1017417
3. kv. 2004 949744 999672
4. kv. 2004 1072035 1022913
1. kv. 2005 1018825 1080379
2. kv. 2005 1189623 1151421
3. kv. 2005 1217585 1196947
4. kv. 2005 1185773 1223417
1. kv. 2006 1244237 1228211
2. kv. 2006 1243493 1226849
3. kv. 2006 1224817 1238210
4. kv. 2006 1229553 1261791
1. kv. 2007 1391419 1326751
2. kv. 2007 1338944 1426365
3. kv. 2007 1575039 1520965
4. kv. 2007 1585560 1557062
1. kv. 2008 1544903 1567151
2. kv. 2008 1499438 1570599
3. kv. 2008 1676222 1588277
4. kv. 2008 1509538 1536616
1. kv. 2009 1419874 1363995
2. kv. 2009 1159041 1188680
3. kv. 2009 1037714 1129757
4. kv. 2009 1309925 1243511
1. kv. 2010 1336195 1405294
2. kv. 2010 1670241 1457554
3. kv. 2010 1287320 1451981
4. kv. 2010 1413824 1430807
1. kv. 2011 1560952 1393695
2. kv. 2011 1216729 1367097
3. kv. 2011 1342045 1318315
4. kv. 2011 1372711 1311617
1. kv. 2012 1287022 1360960
2. kv. 2012 1364868 1375255
3. kv. 2012 1706161 1336045
4. kv. 2012 1163219 1277477
1. kv. 2013 1198148 1252922
2. kv. 2013 1475688 1280036
3. kv. 2013 1281986 1321996
4. kv. 2013 1278421 1320825
1. kv. 2014 1377845 1310131
2. kv. 2014 1284123 1314576
3. kv. 2014 1275091 1302571
4. kv. 2014 1348058 1293801
1. kv. 2015 1249518 1285410
2. kv. 2015 1291126 1275872
3. kv. 2015 1263530 1277280
4. kv. 2015 1344212 1326037
1. kv. 2016 1330838 1390615
2. kv. 2016 1552158 1443507
3. kv. 2016 1420332 1484933
4. kv. 2016 1485802 1498002
1. kv. 2017 1562228 1485786
2. kv. 2017 1372805 1446182
3. kv. 2017 1494831 1375563
4. kv. 2017 1281480 1312739
1. kv. 2018 1324220 1306320
2. kv. 2018 1289445 1359039
3. kv. 2018 1523320 1436309

Kontakt