Rekordhøy omsetningsverdi for fast eiendom

Publisert:

Samlet verdi av tinglyste omsetninger økte med 7 prosent fra 3. kvartal 2017 til samme kvartal i år og nådde rekordbeløpet 130 milliarder kroner. Antall omsetninger steg med 1 prosent.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I alt ble det tinglyst 51 000 omsetninger av fast eiendom i 3. kvartal 2018, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. Det er 650 flere enn i samme kvartal i 2017. Samlet verdi for de omsatte eiendommene i 3. kvartal 2018 utgjorde 130 milliarder kroner. Dette er den høyeste omsetningsverdien som er registrert i løpet av et kvartal og en stigning på vel 8 milliarder kroner fra 3. kvartal 2017. Boligeiendommer og fritidseiendommer utgjorde 90 prosent av antall omsetninger av fast eiendom. Se flere tall og tabeller i statistikken Eiendomsomsetning.

Figur 1. Tinglyst omsetning av fast eiendom. 3. kvartal

Antall omsetninger Tinglyst beløp i mill. kr
2006 47277 62144
2007 47483 73378
2008 42991 69401
2009 44429 65158
2010 46452 73798
2011 48355 85162
2012 49214 95305
2013 48888 98167
2014 49504 100145
2015 50242 108526
2016 50571 111930
2017 50364 121678
2018* 51017 130098

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3273 1499
1. kv. 2016 3347 1615
2. kv. 2016 3385 1699
3. kv. 2016 3400 1604
4. kv. 2016 3570 1674
1. kv. 2017 3705 1664
2. kv. 2017 3702 1922
3. kv. 2017 3685 1765
4. kv. 2017 3731 1788
1. kv. 2018* 3766 1935
2. kv. 2018* 3689 2017
3. kv. 2018* 3804 1835

Størst salg av selveierboliger i Akershus og Østfold

Det ble tinglyst i alt 26 000 omsetninger av bebygde boligeiendommer av fast eiendom i fritt salg i 3. kvartal 2018. Det er en økning på 5 prosent fra samme kvartal året før. Det ble omsatt 25 000 boliger på eid tomt, mens boliger på festet tomt utgjorde om lag 1 000 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt bolig på eid tomt var 3,8 millioner, mens gjennomsnittet for bolig på festet tomt var 3,2 millioner kroner. Det var fylkene Akershus og Østfold som bidro mest til økningen med henholdsvis 27 og 15 prosent.

Figur 3. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 3. kvartal

Enebolig Rekkehus-/kjede Tomannsbolig Blokk Annen Uoppgitt
2010 10141 1773 1756 6954 1230 312
2011 11292 1901 1874 7339 1324 299
2012 11075 2161 1966 8498 1364 236
2013 10570 1942 1830 8740 1423 261
2014 10345 1900 1968 8853 1217 243
2015 10525 1909 2033 8162 1229 251
2016 10460 1830 2064 8048 1222 239
2017 10369 1767 1987 8200 1171 262
2018* 11071 2087 2282 9084 1269 227

Økt salg av fritidseiendommer

I 3. kvartal ble det totalt omsatt 3 800 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenlignet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 4 prosent. Det ble omsatt 3 000 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 800 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 1,8 millioner, mens gjennomsnittet for fritidsbolig på festet tomt var 1,7 millioner kroner.

Figur 4. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 3. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 268 571 603 785 268
2009 292 553 575 919 215
2010 274 520 660 958 243
2011 229 511 689 1050 268
2012 227 542 739 1058 246
2013 199 506 655 1049 270
2014 187 428 641 1047 303
2015 241 473 669 1251 397
2016 217 498 699 1274 426
2017 180 465 642 1174 470
2018* 179 410 605 1263 571

Figur 5. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 3. kvartal

-199 200-499 500-999 1 000-2 999 3 000-
2008 61 178 226 284 44
2009 49 161 221 292 32
2010 48 156 262 303 53
2011 40 136 248 314 52
2012 40 109 215 268 41
2013 40 121 214 309 42
2014 30 112 218 345 52
2015 44 126 219 351 73
2016 35 107 230 380 66
2017 29 99 190 341 88
2018* 29 80 178 398 114

Økning i salget av boliger i borettslag

I tillegg til omsetning av fast eiendom ble det i fritt salg omsatt 9 500 boliger i borettslag i 3. kvartal 2018, en økning på 8 prosent fra 3. kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 24,1 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 3,2 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,9 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 341 000 kroner per omsetning. Det var dyrest å kjøpe bolig i borettslag i Oslo. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,8 millioner kroner i hovedstaden.

 

Faktaside

Kontakt