Landbrukseiendommer rundt Oslofjorden kostet mest

Publisert:

Det var store regionale forskjeller i gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer omsatt i fritt salg i 2017. Akershus/Oslo hadde en snittpris på 5,8 millioner kroner, etterfulgt av Vestfold og Østfold, mens snittprisen i Finnmark var 1,1 millioner.

I 2017 ble det tinglyst 8 770 overdragelser av landbrukseiendommer, det vil si at nær 5 prosent av landets snaue 184 000 landbrukseiendommer ble overdratt til ny eier. Gjennomsnittlig kjøpesum for de 2 450 overdragelsene av bebygde landbrukseiendommer i fritt salg var 2,4 millioner kroner, som er en økning på 50 prosent i perioden 2010-2017. Oslo/Akershus hadde den høyeste gjennomsnittsprisen med 5,8 millioner kroner, fulgt av Vestfold og Østfold med henholdsvis 5,4 og 4,3 millioner kroner.

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 1. Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer¹ , etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Landbruk Bolig Fritid Annet
2000 7435 1346 641 606
2001 7139 1555 647 715
2002 6755 1548 680 608
2003 6621 1497 665 611
2004 7216 1734 805 659
2005 6484 1733 825 798
2006 5500 1653 822 843
2007 6261 1543 663 279
2008 5476 1723 752 505
2009 5626 1567 762 488
2010 5775 1581 699 453
2012 5628 2036 859 475
2013 5683 1723 808 813
2014 5676 2077 968 594
2015 5644 1887 908 545
2016 5604 1903 926 525
2017 5539 1874 839 517

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 2. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg og med landbruk oppgitt som formål på skjøtet. 2017

2017
Finnmark 712000
Nordland 1183000
Troms 1319000
Sogn og Fjordane 1561000
Møre og Romsdal 2080000
Vest-Agder 2146000
Hordaland 2250000
Oppland 2342000
Sør-Trøndelag 2417000
Hedmark 2517000
Nord-Trøndelag 2517000
Aust-Agder 2618000
Telemark 2778000
Rogaland 3467000
Buskerud 3784000
Østfold 4739000
Vestfold 5588000
Akershus/Oslo 6702000

Høyest pris på omsetninger med formål landbruk

I alt 1 350 av de bebygde landbrukseiendommene i fritt salg hadde bruksformål landbruk på skjøtet, viser statistikken over omsetning av landbrukseiendommer. For disse var den gjennomsnittlige kjøpesummen 2,6 millioner kroner. Tallene på fylkesnivå viser at Akershus/Oslo, Vestfold og Østfold hadde de høyeste kjøpesummene. I Akershus/Oslo var gjennomsnittsprisen 6,7 millioner kroner, Vestfold 5,6 millioner og Østfold 4,7 millioner kroner. Fylkene i Nord-Norge hadde de laveste kjøpesummene, aller lavest i Finnmark med 0,7 millioner.

For bebygde omsetninger i fritt salg med formål bolig var gjennomsnittsprisen 2,4 millioner, og for omsetninger til fritidsformål 1,2 millioner.

1 Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 3. Gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer¹ omsatt i fritt salg, etter bruksformål oppgitt på skjøtet

Landbruk Bolig Fritid
2000 707000 715000 239000
2001 782000 785000 474000
2002 848000 902000 536000
2003 988000 864000 423000
2004 1079000 1003000 504000
2005 1236000 1132000 509000
2006 1277000 1208000 562000
2007 1431000 1393000 840000
2008 1529000 1542000 694000
2009 1528000 1565000 766000
2010 1706000 1610000 793000
2012 1944000 1837000 896000
2013 2073000 2056000 993000
2014 2186000 2090000 929000
2015 2403000 2167000 1168000
2016 2464000 2295000 1141000
2017 2595000 2451000 1185000

1  Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal.

Figur 4. Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer¹ i alt, etter bruksformål oppgitt på skjøtet. 2017

Landbruk Bolig Fritid Annet
Finnmark Finnmárku 31 34 21 14
Troms Romsa 48 24 17 11
Nordland 44 29 20 7
Nord-Trøndelag 66 23 8 3
Sør-Trøndelag 71 16 10 2
Møre og Romsdal 65 23 8 4
Sogn og Fjordane 73 15 6 5
Hordaland 69 17 10 5
Rogaland 72 15 7 6
Vest-Agder 64 19 9 8
Aust-Agder 64 22 6 8
Telemark 73 16 7 5
Vestfold 69 18 4 9
Buskerud 72 17 5 6
Oppland 76 16 5 3
Hedmark 66 24 5 4
Akershus/Oslo 57 29 3 11
Østfold 73 19 3 4

Hver tredje omsatte eiendom har aktivitet i jord og skog

Det er stor variasjon knytta til jord- og skogbruksaktivitet på landbrukseiendommene. En del eiendommer er uten aktivitet, mens andre er driftssentrum for en jordbruksbedrift. Mange eiendommer har utleie av jordbruksarealer til andre gårdbrukere, mens noen driver et aktivt skogbruk med salg av tømmer. Av de 8 770 eiendommene som er overdratt i 2017, er det registrert aktivitet på 2 600. Nesten halvparten av omsetningene med formål landbruk er knytta til eiendommer med registrert aktivitet.

En tredjedel av eiendommene omsatt i fritt salg har registrert aktivitet. For overdragelser som er registrert som gavesalg, det vil si at overdragelsene har ingen eller en lav kjøpesum, er halvparten registrert med aktivitet i jord- og/eller skogbruk. Dette er i hovedsak overdragelser av eiendommer innenfor familien.

Ingen prisstatistikk

Utvikling i gjennomsnittlig kjøpesum over tid kan ikke brukes som prisindeks da stor variasjon fra år til år i hva slags eiendommer som omsettes, gir store utslag i gjennomsnittlig kjøpesum.

Kontakt