Færre kjøpte hytte

Publisert:

Omsetningen av fritidshus i fritt salg falt med 6 prosent fra 2. kvartal 2017 til samme kvartal i år. Nedgangen var sterkest i typiske sjøhyttefylker.

For perioden 2015-2020 er antall omsetninger for boliger i fritt salg på eid tomt 7 prosent for lavt. Feilen vil bli rettet så fort som mulig.

I 2. kvartal 2018 ble det totalt omsatt 3 100 bebygde fritidseiendommer i fritt salg, en nedgang på 6 prosent fra 2. kvartal 2017, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning.

En stor del av tilbakegangen kom i kystfylkene fra Østfold til Agder. Det ble i alt omsatt 2 500 fritidsboliger på eid tomt, mens fritidsboliger på festet tomt utgjorde om lag 600 omsetninger. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsatt fritidsbolig på eid tomt var 2 millioner kroner, mens gjennomsnittet for en fritidsbolig på festet tomt var 1,7 millioner kroner.

Figur 1. Antall fritidseiendommer med bygning på eid tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 2. kvartal

3000- 1000-2999 500-999 200-499 -199
2008 225 748 452 408 276
2009 212 749 424 358 227
2010 229 712 491 373 166
2011 249 785 419 357 201
2012 258 850 489 361 162
2013 220 836 467 304 174
2014 277 889 488 331 145
2015 327 1017 541 325 160
2016 396 1100 519 415 173
2017 526 1125 481 355 155
2018* 547 1063 415 308 128

Figur 2. Antall fritidseiendommer med bygning på festet tomt, omsatt i fritt salg, fordelt på størrelsen på kjøpesum i 1 000 kroner. 2. kvartal

3000- 1000-2999 500-999 200-499 -199
2008 76 288 204 120 48
2009 46 219 170 113 39
2010 50 280 176 83 54
2011 56 272 169 96 31
2012 64 246 185 120 28
2013 43 279 195 81 23
2014 43 278 170 92 38
2015 65 318 191 120 21
2016 92 331 221 89 30
2017 87 300 157 84 20
2018* 94 287 161 68 19

Svak nedgang i salg av selveierboliger

Det ble tinglyst i alt 22 200 omsetninger av bebygde boligeiendommer av fast eiendom i fritt salg i 2. kvartal 2018. Det er en nedgang på 1 prosent fra samme kvartal året før. Av de omsatte boligeiendommene var det 750 boliger på festet tomt. Nedgangen var størst i Sogn og Fjordane og Vest-Agder med henholdsvis 14 og 11 prosent.

Figur 3. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 2. kvartal

Uoppgitt Annen Blokk Tomannsbolig Rekkehus-/kjede Enebolig
2010 281 966 5493 1403 1411 7573
2011 312 1180 6330 1635 1591 8278
2012 256 1180 7370 1676 1886 8700
2013 236 1317 7914 1653 1660 8144
2014 222 1214 7801 1739 1770 8577
2015 207 1227 8137 1876 1818 8846
2016 245 1161 7441 1758 1654 8505
2017 211 1091 8050 1789 1691 8597
2018* 210 1167 8428 1963 1765 8651

Samlet verdi av boligene som ble omsatt i fritt salg, var 81,5 milliarder kroner. Det gir en kjøpesum per omsetning på 3,7 millioner kroner. Oslo hadde den høyeste gjennomsnittlige kjøpesummen i 2. kvartal med 6,5 millioner kroner, fulgt av Akershus med 5 millioner kroner.

Figur 4. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av bebygde bolig- og fritidseiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Fritid
1. kv. 2009 2259 1388
2. kv. 2009 2283 1444
3. kv. 2009 2279 1288
4. kv. 2009 2421 1348
1. kv. 2010 2446 1406
2. kv. 2010 2458 1438
3. kv. 2010 2456 1304
4. kv. 2010 2443 1272
1. kv. 2011 2533 1345
2. kv. 2011 2604 1515
3. kv. 2011 2652 1400
4. kv. 2011 2690 1309
1. kv. 2012 2785 1358
2. kv. 2012 2832 1504
3. kv. 2012 2883 1329
4. kv. 2012 2871 1353
1. kv. 2013 3024 1482
2. kv. 2013 3075 1455
3. kv. 2013 3082 1377
4. kv. 2013 3020 1368
1. kv. 2014 3090 1578
2. kv. 2014 3089 1592
3. kv. 2014 3154 1504
4. kv. 2014 3205 1542
1. kv. 2015 3287 1649
2. kv. 2015 3303 1660
3. kv. 2015 3271 1591
4. kv. 2015 3273 1499
1. kv. 2016 3346 1620
2. kv. 2016 3391 1701
3. kv. 2016 3380 1437
4. kv. 2016 3573 1681
1. kv. 2017 3705 1664
2. kv. 2017 3702 1922
3. kv. 2017 3685 1765
4. kv. 2017 3731 1788
1. kv. 2018* 3766 1935
2. kv. 2018 3691 2013

Liten økning i salg av boliger i borettslag

I tillegg til omsetning av fast eiendom, ble det i fritt salg omsatt 8 200 boliger i borettslag i 2. kvartal 2018, en økning på 2 prosent fra 2. kvartal 2017. Samlet kjøpesum for disse boligene var 19,9 milliarder kroner. Dessuten utgjorde fellesgjeld til borettslaget 2,4 milliarder kroner. Gjennomsnittlig totalpris per bolig var 2,8 millioner kroner, hvorav fellesgjeld utgjorde 335 000 kroner per omsetning. Det var dyrest å kjøpe bolig i borettslag i Oslo. I gjennomsnitt var totalprisen per omsetning 3,6 millioner kroner i hovedstadsfylket.

 

Kontakt