Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

  I 2020 ble det født 53 000 barn i Norge. Det er 1 500 færre enn året før og 8 800 færre enn i 2009. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,48 barn per kvinne.

  Artikkel
 • Ingen overdødelighet i 2020

  Det døde i overkant av 40 600 personer i 2020, en liten nedgang på tross for koronapandemien. Den lange trenden med stadig økende levealder fortsetter med uforminsket kraft.

  Artikkel
 • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

  Ved inngangen til 2021 bodde det 800 100 innvandrere i Norge. Dette er 9 600 flere enn året før, noe som gir den laveste veksten siden 2002. Innvandrerne utgjør nå 14,8 prosent av befolkningen.

  Artikkel
 • Ikkje sidan 1927 har det vore så få bryllaup i Noreg

  Det var 16 200 vigsler i 2020, ein nedgang på 19 prosent frå 2019 og det lågaste talet sidan 1927. Nedgangen har truleg samanheng med koronapandemien og myndigheitenes tiltak mot han.

  Artikkel
 • Stadig flere kvinner blant ledere

  Kjønnsfordelingen blant ledere utjevnes gradvis. I 2019 var 37 prosent av alle ledere kvinner. I 2008 var dette tallet 32 prosent.

  Artikkel
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

  Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har blitt redusert i samtlige sektorer. Dette tilsynelatende paradokset har sammenheng med tiltak i forbindelse med korona.

  Artikkel
 • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  Rapporter 2021/08

  Rapporten tar for seg hvordan innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre var fordelt på kommunenivå ved inngangen til 2020. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre behandles hver for seg.

  Publikasjon
 • Lågaste folkeauke sidan 2001

  Ved inngangen til 2021 var folketalet i Noreg 5 391 369. Folkeveksten i 2020 enda på 23 800, og har ikkje vore lågare sidan 2001.

  Artikkel
 • Overgang til norsk statsborgerskap påvirkes av familiemedlemmene

  Utenlandske statsborgere med norsk ektefelle skifter oftere og raskere til norske statsborgerskap enn det andre voksne utlendinger gjør.

  Artikkel
 • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  Rapporter 2021/02

  Målsettingen med denne rapporten er å analysere faktorer som påvirker utvandring og gjeninnvandring av personer født i Norge med forskjellig tilknytning til landet målt etter sin landbakgrunn gjennom tre generasjoner.

  Publikasjon
 • Dette var de mest populære navnene i 2020

  Nora og Jakob var de mest populære navnene for barna som ble født i 2020. På guttesiden fortsetter trenden med bibelske navn – og et mulig Harry Potter-inspirert jentenavn klatrer på listene.

  Artikkel
 • Andelen samboere fortsetter å øke

  30 prosent av dem som lever i et samliv, er samboere. Denne andelen har steget med rundt 10 prosent de siste tiårene og har aldri vært høyere.

  Artikkel
 • Ingen økning i separasjoner under koronapandemien

  Tross spekulasjoner om at pandemien vil føre til flere separasjoner og skilsmisser, viser tallene så langt det motsatte. Antall vigsler har derimot gått ned med 22 prosent i perioden mars-oktober sammenlignet med 2019.

  Artikkel
 • Økt tillit til innvandrere

  Holdninger til innvandrere og innvandring blir stadig mer positive. Færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger eller anser innvandrere som en kilde til utrygghet i samfunnet. Samtidig ser vi at flere har kontakt med innva...

  Artikkel
 • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Rapporter 2020/49

  I denne rapporten fremstilles resultatene fra årets undersøkelse av holdninger til innvandrere og innvandring. De siste årene har undersøkelsene vist stadig mer innvandrervennlige holdninger, og denne trenden fortsetter også i år.

  Publikasjon