Alt innhold for området befolkning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fruktbarheten til innvandrerkvinner går ned

  I 2018 ble samlet fruktbarhetstall (SFT) for innvandrerkvinner målt til 1,87 per kvinne – det laveste noen gang. SFT for alle kvinner i Norge var 1,56.

  Artikkel
 • Fruktbarheten fortsetter å synke

  I 2018 ble det født 55 100 barn i Norge, 1 500 færre enn i 2017. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,56 barn per kvinne – som er det laveste nivået noen gang i Norge.

  Artikkel
 • Andelen som dør, har aldri vært mindre

  Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år.

  Artikkel
 • Likestillingen i din kommune

  Zoom inn til din kommune og se hvilke kommuner som skårer høyt og lavt på likestilling innen temaer som blant annet arbeid, utdanning, inntekt og ledere.

  Artikkel
 • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

  Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 prosent av mennene i offentlig sektor, mens samme andel ti år senere var 30 prosent.

  Artikkel
 • Slik definerer SSB innvandrere

  SSB bruker begrepene innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. Resten er gruppert under den øvrige befolkningen. I denne artikkelen får du en oversikt over hvem som defineres under de ulike gruppene.

  Artikkel
 • Lavere vekst i antall innvandrere

  I 2018 var det 18 400 flere innvandrere i Norge enn året før – den laveste tilveksten siden 2005.

  Artikkel
 • Lettlest statistikk om Norge

  Innholdet i SSBs mest leste og brukte publikasjon finnes nå i en digital versjon, som skal være en lettlest, statistisk fortelling om Norge. 

  Artikkel
 • Likestilling og familie

  Fedrekvote, barnehage og arbeidstid påvirker kjønnsbalansen mellom mor og far. 

  Artikkel
 • Kjønnsforskjeller i utdanning og arbeid

  SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge og en rekke statistikker med tall fordelt på menn og kvinner.  

  Artikkel
 • Færre inngåtte ekteskap

  Nær 21 000 par gifta seg i 2018. Vi må heilt attende til 1994, då landet hadde 975 000 færre innbyggjarar, for å finne færre inngåtte ekteskap.

  Artikkel
 • Vi nærmar oss 5,33 millionar

  Folketalet voks med drygt 32 000 i 2018 og utgjorde ved årsskiftet 5 328 000. Med det fortsette den årlege nedgangen i folketalsveksten som vi har sett sidan 2012, og veksten var den svakaste sidan 2004.

  Artikkel
 • Stadig mindre innvandring

  I 2018 innvandra drygt 52 000 personar til Noreg, som er det lågaste nivået sidan 2006. Innvandringa har gått ned kvart år sidan toppåra 2011 og 2012 då ho var på nærare 80 000.

  Artikkel
 • Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

  Notater 2019/07

  Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid.

  Publikasjon
 • Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner i resten av befolkningen

  Døtre av innvandrere får sitt første barn senere enn kvinner uten innvandrerbakgrunn. Det å være i arbeid øker sannsynligheten for å bli mor for alle kvinner, men sammenhengen er sterkest blant kvinner uten innvandrerbakgrunn.

  Artikkel