Ingen økning i separasjoner under koronapandemien

Publisert:

Tross spekulasjoner om at pandemien vil føre til flere separasjoner og skilsmisser, viser tallene så langt det motsatte. Antall vigsler har derimot gått ned med 22 prosent i perioden mars-oktober sammenlignet med 2019.

Det ble tatt ut 5 715 separasjoner i perioden mars og ut oktober i 2020, viser foreløpige tall fra statistikken Ekteskap og skilsmisser. Det er 253 færre enn i samme periode året før, og det laveste antallet separasjoner i denne perioden de siste ti årene.

– Dette er en del av en trend med færre separasjoner for hvert år som går. Nedgangen henger også sammen med at det er færre som gifter seg enn før, sier Ane Margrete Tømmerås i SSB.

– Foreløpig kan vi altså ikke se noen spesifikk koronaeffekt i tallene for separasjoner, sier Tømmerås.

I Norge må man være separert i ett år før man kan søke om skilsmisse. Det betyr at gifte par som ønsker å skille seg i 2020 tidligst vil bli en del av skilsmissestatistikken i 2021, med noen få unntak. En potensiell endring i sivilstand vil dermed først synes i tallene for separasjoner, ikke skilsmisser. Antall skilsmisser følger den samme trenden som separasjoner for årene 2011-2020. Det er altså stadig færre skilsmisser, som trolig henger sammen med langtidstrenden der stadig færre gifter seg.

SSB har ikke undersøkt tall for samboere. Fullstendig publisering av tallene som omtales i denne artikkelen kommer i mars 2021.

Separasjoner, skilsmisser og vigsler mars-oktober 2011-2020 for landet samt Oslo ligger tilgjengelig for nedlasting her (Excel).

1 Kun separasjoner og skilsmisser meldt før 1. desember det aktuelle året.

Figur 1. Separasjoner og skilsmisser 1. mars – 31. oktober¹

Separasjoner Skilsmisser
2011 6472 5928
2012 6509 5873
2013 6642 5857
2014 6410 5512
2015 6160 5509
2016 6535 5588
2017 6096 5760
2018 6302 5716
2019 5968 5605
2020 5715 5315

Stor nedgang i inngåtte ekteskap

Antall vigsler har gått ned omtrent 22 prosent i perioden mars til oktober sammenlignet med samme periode i 2019. Juni og august er de vanligste månedene å gifte seg i, og her er det også en tydelig nedgang.

– Vi har sett en stadig nedgang i antall vigsler de siste ti årene, men nedgangen i år er sterkere enn trenden skulle tilsi. Mye av denne nedgangen kan nok tilskrives koronapandemien og smittevernstiltakene, som har gjort at mange har valgt å utsette bryllupet, sier Tømmerås.

1 Kun vigsler meldt før 1. desember det aktuelle året.

Figur 2. Vigsler 1. mars – 31. oktober¹

Vigsler
2011 18333
2012 19193
2013 18862
2014 18709
2015 18687
2016 18584
2017 17986
2018 17285
2019 15553
2020 12067

Oslo skiller seg ikke ut

Tallene for Oslo skiller seg ikke ut sammenlignet med resten av landet. Også i Oslo går antall separasjoner ned, og er det laveste tallet de siste ti årene. Antallet vigsler i perioden mars-oktober sank fra 2 600 i 2019 til 1 950 i 2020. Dette er en nedgang på nesten 25 prosent sammenliknet med fjoråret.

Datagrunnlaget

På grunn av etterspørsel etter tall på sivilstandsendringer i forbindelse med koronapandemien har SSB valgt å publisere enkelte foreløpige tall. Tallene i denne artikkelen er basert på separasjoner, skilsmisser og vigsler mellom ulikekjønnede personer. SSB ønsket å publisere tallene så raskt som mulig, og tallene for likekjønnede sivilstandsendringer er noe mer omstendelige å hente ut. De følger imidlertid samme trend og vil høyst sannsynlig ikke påvirke endringstallene. Ved publisering i mars 2021 vil tall for samtlige ekteskap, separasjoner og skilsmisser være tilgjengelig.

 

Kontakt