Statistikkområde

Befolkning: Fødte og døde

Alt innhold for delområdet fødte og døde

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Her finner du ukentlige tall på antall døde

  Spredningen av koronaviruset har økt etterspørselen etter hyppigere publiseringer av tall på dødsfall i Norge. Hver tirsdag klokken 08.00 vil du finne de nyeste ukestallene for døde her. Det understrekes at tallene er foreløpige.

  Artikkel
 • Slik måles fruktbarhet i statistikken

  Det snakkes mye om fallende fruktbarhetstall i Norge. Hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser kan det få?

  Artikkel
 • Vi blir stadig eldre

  Det døde i underkant av 40 700 personer i 2019, en nedgang på drøyt 150 fra året før. Med stadig mindre påfyll av nyfødte og redusert dødsrisiko blant de godt voksne, får vi en stadig mer eldredominert befolkning.

  Artikkel
 • Rekordlav fruktbarhet for tredje år på rad

  I 2019 ble det født 54 500 barn i Norge, som er 600 færre enn i 2018. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,53 barn per kvinne. Dette innebærer at vi for tredje året på rad registrerer rekordlav fruktbarhet i Norge.

  Artikkel
 • Norske kvinners helse har lite å si for fallet i fruktbarheten

  Ny forskning viser at dårlig eller god helse har lite å si for at det fødes færre barn.

  Artikkel
 • Barnehager og skattelettelser gir flere fødsler

  Flere og rimeligere barnehageplasser og skattelettelser til barnefamilier fører til at flere velger å få barn, viser en ny studie av politiske virkemidler.

  Artikkel
 • Stadig mindre folkeauke

  Folketalet vaks med 11 200 personar i tredje kvartal. Dermed budde det 5 356 800 personar i Noreg då kvartalet var over.

  Artikkel
 • Lågare folketal i 201 kommunar

  Ved utgangen av juni budde det 5 345 600 personar i Noreg. I første halvår auka folketalet med 17 400, men berre 208 av landets 422 kommunar tok del i auken. Folketalet gjekk nemleg ned i 201 kommunar i same periode.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Langsiktige virkninger på offentlige finanser og verdiskapning av endringer i fruktbarhet

  Rapporter 2019/16

  Alle gjennomarbeidede fremskrivninger viser at den sterke veksten i antall eldre i de kommende tiårene vil skape et stadig sterkere press på offentlige finanser.

  Publikasjon
 • Færre utenlandsadopsjoner

  I 2018 ble det gjennomført 365 adopsjoner. Det er bare 13 færre enn året før. Like fullt har det vært en betydelig nedgang i tallet på utenlandsadopsjoner.

  Artikkel
 • Folkeauke i første kvartal trass i mindre innvandring

  Den norske befolkninga vaks med 8 300 personar i 1. kvartal. Ved utgangen av kvartalet budde det 5 336 500 personar i Noreg.

  Artikkel
 • Færre fødte og flere eldre gir sterkere aldring

  Fruktbarheten i Norge er nå nede på rekordlave 1,56 barn per kvinne. Ikke siden 1987 er det født færre barn per år. Likevel fødes det fortsatt langt flere enn det dør, og vi blir stadig flere over 70 år.

  Artikkel
 • Andelen som dør, har aldri vært mindre

  Drøyt 40 000 døde i 2018, noe som utgjorde i underkant av 0,8 prosent av befolkningen. Aldri har en så liten andel av befolkningen dødd i løpet av et år.

  Artikkel
 • Fruktbarheten fortsetter å synke

  I 2018 ble det født 55 100 barn i Norge, 1 500 færre enn i 2017. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,56 barn per kvinne – som er det laveste nivået noen gang i Norge.

  Artikkel