Fruktbarheten fortsetter å synke

Publisert:

I 2018 ble det født 55 100 barn i Norge, 1 500 færre enn i 2017. Samlet fruktbarhetstall (SFT) ble målt til 1,56 barn per kvinne – som er det laveste nivået noen gang i Norge.

  • Tallene er hentet fra
  • Fødte

Et Samlet fruktbarhetstall (SFT) på 1,56 er det laveste som er målt noen gang i Norge, viser nye tall fra statistikken Fødte.

– Nedgangen er en trend som nå har pågått i nesten ti år.

Det sier rådgiver i seksjon for befolkningsstatistikk i SSB, Espen Andersen. Han forteller at fruktbarheten har falt hvert eneste år siden 2009, da SFT var 1,98.

– Fruktbarheten har altså sunket med 0,42 barn, det vil si nesten et halvt barn per kvinne, det siste tiåret, sier Andersen.

Figur 1. Samlet fruktbarhetstall (SFT) for kvinner, 1970-2018

SFT
1970 2.5
1971 2.49
1972 2.38
1973 2.23
1974 2.13
1975 1.98
1976 1.86
1977 1.75
1978 1.77
1979 1.75
1980 1.72
1981 1.701
1982 1.708
1983 1.655
1984 1.658
1985 1.677
1986 1.710
1987 1.745
1988 1.841
1989 1.887
1990 1.932
1991 1.918
1992 1.885
1993 1.860
1994 1.865
1995 1.869
1996 1.889
1997 1.857
1998 1.814
1999 1.845
2000 1.851
2001 1.784
2002 1.754
2003 1.797
2004 1.828
2005 1.836
2006 1.904
2007 1.901
2008 1.957
2009 1.979
2010 1.946
2011 1.880
2012 1.851
2013 1.782
2014 1.756
2015 1.730
2016 1.71
2017 1.62
2018 1.56

Nedgang i nesten alle fylker

I 2018 gikk fruktbarheten ned i alle fylker unntatt Telemark og Troms. Størst var nedgangen i fruktbarheten i Vest-Agder der SFT gikk ned fra 1,72 i 2017 til 1,61 i 2018. Det er samtidig viktig å påpeke at store svingninger i SFT fra ett år til ett annet på fylkesnivå kan forekomme på grunn av tilfeldige variasjoner. Dette gjelder særlig i de minste fylkene.

Rogaland har i flere år hatt den høyeste fruktbarheten i landet. I 2018 var derimot fruktbarheten høyest i Sogn og Fjordane. SFT i Sogn og Fjordane ble målt til 1,73.

– I år som i fjor ser vi at fruktbarheten var lavest i Oslo. Fruktbarhetstallet i Oslo ble målt til 1,44 i 2018, sier Andersen. Han legger til at dette ikke er det laveste nivået målt i Oslo:

– På begynnelsen av 1980-tallet var fruktbarhetstallet i Oslo 1,34 på det laveste.

Fødealderen øker fortsatt

En viktig årsak til nedgangen i fruktbarheten de siste årene er at stadig flere kvinner utsetter å få sitt første barn. Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende var 29,5 år for mødre, mens fedre i gjennomsnitt var 31,8 år når de fikk sitt første barn.

– Bare de siste to årene har gjennomsnittlig alder ved første fødsel for mødre økt med et halvt år, sier Andersen.

Mødre i Oslo er eldst når de får sitt første barn, mens mødre i Finnmark er yngst, 31,5 og 27,4 år. En konsekvens av at flere mødre utsetter sin første fødsel, kan være at det blir vanskelig for dagens kvinner å få like mange barn som generasjonene før. 

Figur 2. Foreldrenes gjennomsnittsalder ved første barns fødsel, 1961-2018

Mor Far
1961 24.6 28.2
1962 24.3 27.9
1963 24.0 27.5
1964 23.8 27.2
1965 23.6 26.9
1966 23.4 26.6
1967 23.3 26.3
1968 23.3 26.2
1969 23.3 26
1970 23.2 26
1971 23.3 26
1972 23.3 25.9
1973 23.4 26
1974 23.5 26.1
1975 23.5 26.2
1976 23.6 26.4
1977 23.8 26.5
1978 24.1 26.8
1979 24.1 27
1980 24.3 27.1
1981 24.4 27.2
1982 24.5 27.3
1983 24.7 27.5
1984 24.9 27.7
1985 25.0 27.7
1986 25.1 27.8
1987 25.1 28
1988 25.2 28.1
1989 25.3 28.1
1990 25.5 28.3
1991 25.7 28.4
1992 25.9 28.5
1993 26 28.8
1994 26.3 28.9
1995 26.5 29
1996 26.7 29.2
1997 27 29.5
1998 27.2 29.7
1999 27.2 29.9
2000 27.3 30.1
2001 27.5 30.3
2002 27.7 30.5
2003 27.9 30.7
2004 28 30.8
2005 28.1 30.9
2006 28.1 30.8
2007 28.1 30.9
2008 28.1 30.9
2009 28.1 30.9
2010 28.1 30.8
2011 28.3 31.1
2012 28.5 31.2
2013 28.6 31.3
2014 28.7 31.3
2015 28.9 31.4
2016 29 31.5
2017 29.3 31.7
2018 29.5 31.8

Færre får mange barn

En annen årsak til nedgangen i fruktbarheten er at færre kvinner føder mer enn to barn. Kvinnene som fylte 45 år i 2018 hadde i gjennomsnitt fått 1,98 barn, og 29,3 prosent fikk tre barn eller flere. Av kvinnene som fylte 45 år i 2015 fikk 31,7 prosent tre barn eller flere, og de fikk i gjennomsnitt 2,0 barn.

Figur 3. Kvinner i utvalgte fødselskohorter, etter antall fødte barn ved fylte 45 år

4 + barn 3 barn 2 barn 1 barn 0 barm
1935 22.2 27.4 30.4 10.4 9.6
1940 17.6 29.1 33.7 10.1 9.5
1945 11.3 26.4 41.5 11.8 9.0
1950 8.4 23.5 45.4 13.3 9.4
1955 8.1 24.2 42.1 14.3 11.2
1960 9.2 25.6 39.4 13.8 11.9
1965 8.4 24.7 40.2 14.2 12.5
1970 7.6 23.1 41.2 14.7 13.4
1973 7.2 22.2 42.0 15.4 13.3

Nedgang i antall flerfødsler

Det var også en nedgang i antall flerfødsler i 2018. Av 54 400 fødsler var 804 tvillingfødsler og 16 trillingfødsler. Dette tilsvarer 15,1 flerfødsler per 1000 fødsler, og er den laveste andelen flerfødsler siden 1994.

Faktaside

Kontakt