Holdninger til innvandrere og innvandring2016

Innhold

Arkiv for Holdninger til innvandrere og innvandring - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
21. desember 2016 2016 Økt skepsis til innvandrere og innvandring
11. desember 2015 2015 Økt aksept for tverrkulturelle ekteskap
19. desember 2013 2013 Mindre tro på verdien av innvandreres arbeidsinnsats
18. desember 2012 2012 Mer positive til innvandreres arbeidsinnsats
2. desember 2014 2014 Større vilje til å motta flyktninger
5. desember 2011 2011 Mer positive til innvandrere like etter 22. juli
13. desember 2010 2010 Verdsetter innvandrernes arbeidsinnsats
24. november 2009 2009 Flere ønsker innstramning i asylpolitikken
16. desember 2008 2008 Fortsatt økt velvilje til innvandrere
3. desember 2007 2007 Mer velvillig holdning til innvandrere i arbeid
4. desember 2002 2002 Positive til innvandreres arbeidsinnsats
28. oktober 1999 1999 Økt skepsis til innvandrernes lovlydighet
30. oktober 2000 2000 - Bør ha samme mulighet til arbeid
4. desember 2003 2003 Fremmedfrykt på samme nivå
24. november 2004 2004 Økt støtte til flyktningpolitikken - færre ønsker ytterligere innstramminger
24. november 2005 2005 Mer positive holdninger til innvandrerne
18. desember 2006 2006 Mindre velvillig holdning til innvandring