Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av februar 2019, ingen endring fra januar.

  Artikkel
 • Rentene falt i desember

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng fra november til desember 2018 til 2,55 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2019, opp fra 5,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,6 prosent fram til utgangen av januar 2019, opp fra 3,2 prosent fram til utgangen av desember. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,8 prosent i samme periode, opp fra 4,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Børsuro påvirket andelskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 76,4 milliarder kroner gjennom børsuroen i 4. kvartal 2018. Det markerte fallet i kvartalet medførte at andelskapitalen også på årlig basis endte med nedgang.

  Artikkel
 • Rekordutbytte tross kraftig verdifall

  Markedsverdien til noterte aksjer falt med 15,8 prosent i 4. kvartal 2018. Dette er den største nedgangen siden 3. kvartal 2011. Til tross for det store verdifallet nådde utbetalt utbytte i 2018 sin høyeste verdi noensinne.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 5,9 milliarder kroner i 4. kvartal 2018, en nedgang på 33,3 milliarder fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2018 var på 50,9 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 5,4 milliarder kroner sammenlignet med 2017.

  Artikkel
 • Fleire konkursar i 2018

  Det vart registrert fleire konkursopningar i 2018 enn i året før. Også tala for 4. kvartal 2018 viser ein auke frå same periode i 2017.

  Artikkel
 • Omlegging av indikatorene for penger og kreditt

  Notater 2019/09

  Rapporten oppsummerer arbeidet med tilpasning av indikatorene til internasjonale standarder samt nytt kildegrunnlag fra banker, kreditt- og finansieringsforetak, statlige låneinstitutter og Norges Bank fra 2018.

  Publikasjon
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,4 prosent fram til utgangen av desember 2018, ned fra 5,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,3 prosent fram til utgangen av desember 2018, opp fra 2,6 prosent fram til utgangen av november. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,2 prosent i samme periode, ned fra 4,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene fortsetter å øke

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,03 prosentpoeng i november 2018 til 2,58 prosent.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,5 prosent fram til utgangen av november 2018, ned fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 2,6 prosent fram til utgangen av november 2018, opp fra 1,8 prosent fram til utgangen av oktober. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, uendret fra måneden før.

  Artikkel