Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lavere fastrenter

  Fra juni til juli falt fastrenta på nye boliglån med 0,03 prosentpoeng til 2,47 prosent. Renta på lån med flytende rente var tilnærmet uendret på 2,52 prosent. Utlånsmarginen har økt siden desember i fjor. 

  Artikkel
 • Økning i forpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 110,7 milliarder kroner mellom 2015 og 2016, til 1 789 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økt utbytte for noterte aksjer

  Utbytte for noterte aksjer økte med 10 prosent eller 5,2 milliarder kroner i 1. halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016. Det var en nedgang i utbytte for unoterte aksjer på 7 milliarder kroner i samme periode.

  Artikkel
 • Nettotegninger i rentefond

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,8 milliarder kroner, til 1 148 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Totalt ble det nettotegnet fondsandeler for 17 milliarder kroner i perioden, og pengene ble i hovedsa...

  Artikkel
 • Bedre verdijustert resultat for Livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i verdijustert resultat på 54,1 prosent fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017. Èn av årsakene er netto verdiøkning på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Utlånsmarginene øker

  Utlånsmarginene på nye og utestående boliglån økte i juni. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,50 prosent i juni, mens flytrenta var uendret på 2,51 prosent.

  Artikkel
 • Godt halvår for bankene

  Bankenes resultat før skatt i første halvår 2017 var på 28,4 milliarder kroner, en økning på 1,6 milliarder kroner fra samme halvår i 2016. Høyere rentenetto og lavere tapsavsetninger bidro til det gode resultatet.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 6,8 prosent fram til utgangen av juni 2017, ned fra 7,2 prosent måneden før. Husholdningenes pengemengdevekst var 3,8 prosent i samme periode, opp fra 3,7 prosent fram til utgangen av mai.

  Artikkel
 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 2,2 prosent fram til utgangen av mai 2017, opp fra 1,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra både innenlandske og utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av juni, opp fra 5,4 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Færre til skifteretten

  I 2. kvartal 2017 blei det opna 1 124 konkursar, 17 prosent færre enn i den same perioden året før. Hordaland og Akershus var fylka med den største prosentvise nedgangen.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i pensjonskassenes resultat

  Resultatet for pensjonskassene var på 3,7 milliarder kroner i 2016 mot 2,8 milliarder året før. En av hovedgrunnene til denne økningen er bedre avkastning på verdipapirene i 2016.

  Artikkel
 • Økte premieinntekter for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 2,5 prosent fra 2015 til 2016. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 0,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Fastrentene faller fortsatt

  Renta på nye boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 2,51 prosent i mai, mens renta på utestående boliglån var tilnærmet uendret på 2,55 prosent. Fastrenta på nye og utestående boliglån fortsetter å falle.

  Artikkel
 • Sterkere samlet lånegjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums samlede bruttogjeld (K3) var 1,9 prosent fram til utgangen av april 2017, opp fra 0,8 prosent måneden før. Oppgangen stammer fra utenlandske gjeldskilder.

  Artikkel