Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 31,1 milliarder kroner i 2 kvartal 2019. Dette er en økning på 31,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og and...

  Artikkel
 • Økt utbytte i 1. halvår 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i verdipapirfond

  Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.

  Artikkel
 • Renta på nye lån øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,04 prosentpoeng fra mai til juni 2019 til 2,73.

  Artikkel
 • Økning i tjenesteforpliktelsene

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 4,4 prosent til 1 992 milliarder kroner i 2018.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første halvår 2019 var på 31,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 3,9 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Færre konkursar

  Det vart opna 1294 konkursar i 2. kvartal i år. Dette er ein nedgang på 5 prosent samanlikna med det same kvartalet i fjor.

  Artikkel
 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,09 prosentpoeng fra april til mai 2019 til 2,69.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Ved utgangen av juni 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 5 903 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for pensjonskassene

  Pensjonskassene hadde et verdijustert resultat på minus 6,1 milliarder kroner i 2018, en nedgang på 28,4 milliarder fra året før. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 7 prosent fra 2017 til 2018. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 3,3 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av mai 2019, ned fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene øker

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,08 prosentpoeng fra mars til april 2019 til 2,60 prosent. Renten for BSU (Boligsparing for ungdom) var 3,13 prosent i april.

  Artikkel
 • Trøndelag er femte største fylke i utlån til lønnstakere

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere økte med 6,0 prosent i 2018 til 2 808 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Husholdningene kjøpte aksjer og verdipapirfondsandeler

  Husholdningenes netto kjøp av børsnoterte aksjer og verdipapirfondsandeler var på 6,3 milliarder kroner i 1. kvartal 2019. Det er det høyeste som er målt i finansregnskapet siden 4. kvartal 2009.

  Artikkel