Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,7 prosent måneden før.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
April 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mars 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
April 2019 5.8 5.7 5.8 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 7.0 7.0
Okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6
Nov. 2019 5.6 5.2 5.7 7.8
Des. 2019 5.1 5.0 4.9 7.1
Jan. 2020 5.0 4.9 4.5 7.4
Feb. 2020 4.9 4.8 4.2 7.4
Mars 2020 4.7 4.7 4.0 6.9
April 2020 4.6 4.6 3.7 7.7

Ved utgangen av april 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 149 milliarder kroner.

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 674 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 4,6 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,7 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 907 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 3,7 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,0 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av april. Dette beløp seg til 4 964 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,4 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,8 prosent ved utgangen av mars.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 3,6 prosent ved utgangen av april, opp fra 2,5 prosent måneden før.

Økt utenlandsgjeld i 1. kvartal 2020

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 7 656 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2020, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 526 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kreditorer økte i 1. kvartal. Tolvmånedersveksten styrket seg fra 5,0 prosent til 6,9 prosent fra 4. kvartal 2019 fram til utgangen av 1. kvartal 2020.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.