Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 39,9 milliarder kroner i 1 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 60,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 1. kvartal 2020 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene ned fra 1,9 milliarder til minus 1,4 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andel i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har blitt økt med 5,1 prosent i 1 kvartal 2020 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 3,3 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 35,7 prosent. Andeler i verdipapirfond gikk ned med 3,5 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 35,4 prosent.

Bedre teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på 42,5 prosent sammenlignet med 1 kvartal i fjor og endte på 600 millioner kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk ned med 10,1 milliarder kroner og endte på minus 3,4 milliarder kroner. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler. Premieinntektene for skadeforsikring var på 19 milliarder kroner, som er en økning på 9,8 prosent i forhold til 1 kvartal 2019.

Kontakt