Rentene falt i mars

Publisert:

Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,27 prosentpoeng til 2,76 prosent i mars 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent.

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) falt med 0,27 prosentpoeng i mars 2020 til 2,76 prosent. Fastrenta  på nye boliglån falt med 0,40 prosentpoeng til 2,54 prosent, mens flytrenta  falt med 0,26 prosentpoeng til 2,76 prosent.

Renta på utestående boliglån i alt falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent. Fastrenta på utestående boliglån falt med 0,03 prosentpoeng til 2,84 prosent. Flytrenta falt med 0,09 prosentpoeng til 2,99 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des. 2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan. 2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan. 2020 3.03 2.94 3.09 2.86 1.50
Feb. 2020 3.03 2.94 3.08 2.87 1.50
Mars 2020 2.77 2.54 2.99 2.84 0.25

Lavere innskuddsrente

Renta på innskudd i alt fra husholdninger falt med 0,03 prosentpoeng i mars til 1,06 prosent. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,39 prosentpoeng til 0,70 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger falt med henholdsvis 0,03 og 0,05 prosentpoeng til 0,88 og 2,39 prosent i mars 2020. Renta på BSU (Boligsparing for ungdom) var uendret på 3,58 prosent.

Økte utlånsmarginer

Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger økte med henholdsvis 0,41 og 0,59 prosentpoeng til 1,68 og 1,90 prosent i mars 2020. Bankenes innskuddsmargin ble redusert med 0,53 prosentpoeng til 0,14 prosent. Norges Banks styringsrente ble redusert fra 1,5 til rekordlave 0,25 prosent i denne perioden. Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,68 prosentpoeng i samme periode til 1,08 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Sep. 2017 1.67 1.71 0.82 0.10
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81 0.10
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des. 2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan. 2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mars 2018 1.24 1.28 1.19 0.45
April 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug. 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des. 2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des.2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan. 2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb. 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mars 2020 1.68 1.9 1.08 0.14

Høyere rente for totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var 1,12 prosent i totaltellingen i mars og 1,06 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,73 prosent for totaltellingen og 0,70 prosent for utvalget i mars. Renter på utestående nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak var 3,0 prosent i totaltellingen og 2,95 prosent for utvalget i mars 2020.

Renter på innskudd fra husholdningene har økt med 0,21 prosentpoeng siste året og falt med 0,12 prosent for innskudd fra foretak, fallet kom i siste kvartal.

Stabil andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger falt marginalt fra 7,6 prosent ved utgangen av desember 2019 til 7,5 prosent ved utgangen av mars 2020.

Økte renter på kredittkort

For lån til husholdninger økte renten på lån med kredittkort i alt fra 13,7 til 14,6 prosent fra desember 2019 til mars 2020. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente, var renten 20,80 prosent i mars 2020.

Faktaside

Kontakt