Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag

Publisert:

Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 2 947 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 4,8 prosent fra 2018. Blant lønnstakere var utlånsveksten sterkest i Trøndelag med 9,0 prosent.

Utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere i Trøndelag var 256 milliarder kroner ved utgangen av 2019, opp fra 235 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Utlån til lønnstakere i Trøndelag utgjorde 8,7 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere i 2019.

Svakest utlånsvekst i Møre og Romsdal

Veksten i utlån til lønnstakere fra banker og kredittforetak var svakest i Møre og Romsdal, med 0,9 prosent. Disse utlånene beløp seg til 133 milliarder kroner ved utgangen av 2019, noe som tilsvarer 4,5 prosent av de totale fylkesfordelte utlånene til lønnstakere.

Størst andel av utlån blant lønnstakere i Oslo

Oslo er fylket med den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere med 16,6 prosent. Disse utlånene utgjorde 488 milliarder kroner ved utgangen av 2019, opp fra 450 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Dette tilsvarer en årsvekst på 8,5 prosent.

Med en andel på 34 prosent, står Oslo også for den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til næringen omsetning og drift av fast eiendom. Disse utlånene utgjorde 243 milliarder kroner ved utgangen av 2019, som er en økning på 8,8 prosent fra 2018.

Kontakt