Økning i premieinntektene for livsforsikring

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 8,8 prosent fra 2018 til 2019. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 7,1 prosent i samme periode.

Motorvognforsikringer, som er den største bransjen, har hatt en økning på 7,7 prosent i premieinntektene i løpet av 2019, samtidig har erstatningskostnadene for denne bransjen økt med 8,4 prosent, viser statistikken fra forsikringsselskapene.

Figur 1. Premieinntekter og erstatningsutbetalinger, skadeforsikring

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Premieinntekter 50500 52321 54580 57514 60142 63465 66338 65951 66474 68677 73986
Erstatningskostnader 36817 37351 39523 39906 41569 42637 46124 44508 45230 48979 55600

Økning i brutto premieinntekter for livsforsikringsselskapene

Fra 2018 til 2019 hadde livsforsikring en økning i brutto premieinntekter på 8,8 prosent. I samme periode gikk erstatningsutbetalingene opp med 2,2 prosent.

Innskuddspensjonsordningen økte premieinntektene med 11,4 prosent fra 2018 til 2019. I samme tidsrom steg utbetalingen med 33,9 prosent.

Figur 2. Forfalte bruttopremier og utbetalte bruttoerstatninger, livsforsikring

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forfalte bruttopremier 64934 66489 71690 82102 81765 92809 91785 94084 93448 99960 108693
Utbetalte bruttoerstatninger 35184 40566 40345 44190 45113 46783 49257 51231 54258 58872 60151

Kontakt