251611_tabell_not-searchable
/bank-og-finansmarked/statistikker/vpstat/kvartal
251611_tabell
statistikk
2016-02-22T10:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
true
Tallene gir en oversikt over hvilke institusjonelle sektorer som eier og utsteder verdipapirene som er registrert i VPS. Verdien av noterte aksjer var 1 827 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2015, en økning på 4,3 prosent sammenlignet med utgangen av 3. kvartal.

Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Publisert:

Tabeller

Liste med Tabeller
NummerTabellens tittelNytt vinduExcelCSV
Tabell 1Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronerfullscreen-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronerexcel-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kronercsv-iconHovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
Tabell 2Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 3Nettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconNettokjøp av verdipapirer registerert i VPS, etter kjøpersektor og verdipapirtype. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 4Utstedt aksjekapital av noterte foretak registrert i VPS, etter utstedersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconUtstedt aksjekapital av noterte foretak registrert i VPS, etter utstedersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconUtstedt aksjekapital av noterte foretak registrert i VPS, etter utstedersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconUtstedt aksjekapital av noterte foretak registrert i VPS, etter utstedersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 5Beholdninger av noterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av noterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av noterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av noterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 6Nettokjøp i første- og annenhåndsmarkedet av noterte aksjer registert i VPS, etter kjøpersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconNettokjøp i første- og annenhåndsmarkedet av noterte aksjer registert i VPS, etter kjøpersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconNettokjøp i første- og annenhåndsmarkedet av noterte aksjer registert i VPS, etter kjøpersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconNettokjøp i første- og annenhåndsmarkedet av noterte aksjer registert i VPS, etter kjøpersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 7Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter betalende sektor. Millioner kroner
Tabell 8Utbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerfullscreen-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronerexcel-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kronercsv-iconUtbetalt utbytte på noterte aksjer registrert i VPS, etter mottakende sektor. Millioner kroner
Tabell 9Beholdninger av unoterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av unoterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av unoterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av unoterte aksjer registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 10Beholdninger av egenkapitalbevis registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av egenkapitalbevis registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av egenkapitalbevis registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av egenkapitalbevis registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 11Beholdninger av sertifikater registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av sertifikater registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av sertifikater registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av sertifikater registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
Tabell 12Beholdninger av obligasjoner registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerfullscreen-iconBeholdninger av obligasjoner registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronerexcel-iconBeholdninger av obligasjoner registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kronercsv-iconBeholdninger av obligasjoner registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner

For flere tabeller: Gå til statistikkbanken