Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS)4. kvartal 2015

Statistikken Verdipapirer registrert i VPS er fra mai 2016 slått sammen med statistikken Obligasjonar og sertifikat til én ny statistikk, Verdipapirer

Innføring av ny sektorgruppering har ført til brudd i statistikken. Nye tabeller inneholder tall fra og med 1. kvartal 2012.

Innhold

Arkiv for Verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) - kvartalsvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
22. februar 2016 4. kvartal 2015 Økning i aksjeverdiene
12. november 2015 3. kvartal 2015 Sterkt fall i aksjeverdiene
13. august 2015 2. kvartal 2015 Kraftig fall i aksjeutbytte
12. mai 2015 1. kvartal 2015 Markant økning i aksjeverdiene
18. februar 2015 4. kvartal 2014 Kraftig nedgang i aksjeverdiene
13. november 2014 3. kvartal 2014 Svak nedgang i verdien av verdipapirer
13. august 2014 2. kvartal 2014 Høyt aksjeutbytte
19. mai 2014 1. kvartal 2014 Positiv start på 2014
13. februar 2014 4. kvartal 2013 Sterk avslutning på 2013
13. november 2013 3. kvartal 2013 Kraftig økning i aksjeverdiene
15. august 2013 2. kvartal 2013 Solide aksjeutbytter – for tredje år på rad
16. mai 2013 1. kvartal 2013 Solid verdiøkning i aksjemarkedet
18. februar 2013 4. kvartal 2012 Nær uendret verdiutvikling i aksjemarkedet
13. november 2012 3. kvartal 2012 Utlendinger kjøper norske aksjer
13. august 2012 2. kvartal 2012 Fortsatt høye utbytteutbetalinger