Tabell

Utstedt aksjekapital av noterte foretak registrert i VPS, etter utstedersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt1 912 2671 912 5691 751 6771 827 209
 
Ikke-finansielle foretak1 449 9441 442 6451 337 9771 379 552
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.738 317739 763666 363647 593
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.11 33911 06611 24111 583
Private aksjeselskaper mv.700 289691 816660 374720 377
Personlige foretak0000
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål0000
 
Finansielle foretak318 046314 364270 657291 750
Norges Bank0000
Banker14 62213 58911 05915 488
Kredittforetak0000
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper224 456227 597192 861194 566
Verdipapirfond0000
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond4348
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring3 1953 5553 7553 554
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser0000
Skadeforsikringsselskaper75 77069 61962 97878 134
 
Offentlig forvaltning0000
Statsforvaltningen0000
Kommuneforvaltningen0000
 
Ideelle organisasjoner0000
 
Husholdninger0000
Personlig næringsdrivende0000
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.0000
 
Utlandet144 277155 560143 043155 894