Tabell

Hovedtall - VPS. Siste 4 kvartaler. Milliarder kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
Beholdning (markedsverdi)
Aksjer (noterte)1 912,31 912,61 751,71 827,2
Aksjer (unoterte)449,4470,0443,3432,8
Obligasjoner1 776,61 728,81 756,01 735,2
Sertifikater165,6173,9166,9170,4
Egenkapitalbevis28,930,128,031,3
 
Utbytte/renteavkasting
Aksjer (noterte)6,544,07,313,4
Aksjer (unoterte)1,35,71,30,4
Obligasjoner11,524,89,010,1
Sertifikater0,30,30,30,3
Egenkapitalbevis0,21,2....