Tabell

Beholdninger av verdipapirer registerert i VPS, etter eiersektor og type verdipapir. Siste kvartal. Markedsverdi. Millioner kroner
4. kvartal 2015
Aksjer (noterte)Aksjer (unoterte)EgenkapitalbevisObligasjonerSertifikater
 
Totalt1 827 209432 76631 3001 735 156170 407
 
Ikke-finansielle foretak240 278210 0894 00244 74015 188
Statens forretningsdrift00000
Statlig eide aksjeselskaper mv.1 5282 58903 70213 692
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar10050
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.942 3988813 5031 112
Private aksjeselskaper mv.236 978204 8153 86824 965384
Personlige foretak7415351430
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål1 602133422 4210
 
Finansielle foretak199 078106 8626 5301 085 978110 541
Norges Bank00000
Banker8 21128 323659327 18630 253
Kredittforetak00674 41624 805
Finansieringsselskaper22000
Statlige låneinstitutter mv.31 38808842
Finansielle holdingselskaper12137 94923 74995
Verdipapirfond95 5591 1752 829241 56626 546
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond8054 594186120
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring66 82529 0501 6145 190510
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser24 3163 8971 297359 69720 576
Skadeforsikringsselskaper3 23648310573 4737 713
 
Offentlig forvaltning616 0321 38796107 47027 928
Statsforvaltningen609 539524296 59427 855
Kommuneforvaltningen6 4938639310 87673
 
Ideelle organisasjoner23 5903 40212 5696 67295
 
Husholdninger69 71723 8245 3198 26114
Personlig næringsdrivende34541130
Borettslag o.l.00000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.69 68323 7705 3178 24814
 
Utlandet678 07487 0292 739481 99116 641
 
Ufordelt44017245440