Tabell

Beholdninger av egenkapitalbevis registert i VPS, etter eiersektor. Markedsverdi. Millioner kroner
1. kvartal 20152. kvartal 20153. kvartal 20154. kvartal 2015
 
Totalt1 776 5751 728 8491 755 9721 735 156
 
Ikke-finansielle foretak42 91443 35044 40844 740
Statens forretningsdrift0000
Statlig eide aksjeselskaper mv.0000
Kommunale foretak med ubegrenset ansvar0000
Kommunalt eide aksjeselskaper mv.96949088
Private aksjeselskaper mv.3 8874 0053 7833 868
Personlige foretak5555
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål45374042
 
Finansielle foretak1 124 3611 092 8581 109 0381 085 978
Norges Bank0000
Banker873731690659
Kredittforetak6666
Finansieringsselskaper0000
Statlige låneinstitutter mv.0000
Finansielle holdingselskaper2222
Verdipapirfond3 4113 5693 0912 829
Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond25252418
Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring1 6101 8101 6681 614
Livsforsikringsselskaper og pensjonskasser1 3711 4861 3241 297
Skadeforsikringsselskaper175167129105
 
Offentlig forvaltning116 682107 803106 230107 470
Statsforvaltningen2322
Kommuneforvaltningen89958193
 
Ideelle organisasjoner6 5936 5566 6816 672
 
Husholdninger8 1858 4728 1128 261
Personlig næringsdrivende2221
Borettslag o.l.0000
Lønnstakere, pensjonister, trygdede, studenter o.a.5 7915 9805 5295 317
 
Utlandet477 809469 769481 466481 991
 
Ufordelt23131245