404054
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
404054
statistikk
2020-06-17T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Foreløpig ikke fastsatt

Nøkkeltall

8,8 %

økning i premieinntekter for livsforsikringsselskapene i 2019

Hovedtallstabell. Forsikring år
TotaltTotalt
20182019
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto99 932108 693
Utbetalte erstatninger58 85060 151
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter69 08573 986
Erstatningskostnader49 70655 600

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20152016201720182019
Oppdatert kl. 10.25 17. juni 2020.
 
Forfalte premier91 78594 08493 44899 932108 693
 
Livs- og pensjonsforsikringer91 78594 08493 44899 932108 693
Individuell kapitalforsikring15 88015 51214 37911 76314 786
Individuell rente og pensjonsforsikring2 1312 1102 8982 9563 327
Foretakspensjonsordninger15 42011 3807 7377 0396 805
Innskuddspensjonsordninger20 41723 19926 78728 97132 288
Tjenestepensjonsordninger1595291 6911 8762 047
Gruppeliv2 1632 1912 2012 1762 245
Kollektiv pensjonsforsikring for kommunene34 10837 75236 33043 68045 540
Ulykkesforsikring1 5061 4131 4251 4721 656
 
Utbetalte erstatninger, brutto49 25751 23154 25858 85060 151
 
Livs- og pensjonsforsikringer49 25751 23154 25858 85060 151
Individuell kapitalforsikring8 2017 8419 56211 74110 255
Individuell rente og pensjonsforsikring6 7957 2796 5286 4386 265
Foretakspensjonsordninger13 28614 00514 12615 39515 778
Innskuddspensjonsordninger9611 1491 8201 6442 201
Tjenestepensjonsordninger-54-12309217253
Gruppeliv1 3441 3981 3611 5211 725
Kollektiv pensjonsforsikring for kommunene18 07718 98919 93921 25722 936
Ulykkesforsikring647582613637738

Tabell 2 
Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
2016201720182019
Premieinntekter65 95166 47069 08573 986
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 7351 6751 8261 849
Forsikring mot inntektstap3 8993 7963 9663 936
Yrkesskadeforsikring2 3392 3052 2562 400
Motorvognforsikring - trafikk7 7267 6228 0548 563
Motorvognforsikring - øvrig11 78112 03213 23514 360
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring7 9487 6387 4358 501
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom20 17520 24720 38921 070
Ansvarsforsikring1 6591 7321 8222 691
Kreditt- og kausjonsforsikring238268285-122
Rettshjelpforsikring31333741
Assistanseforsikring2 9773 1023 2943 446
Forsikring mot diverse økonomiske tap2 4782 9123 2223 975
Helseforsikring1 7872 3602 5302 672
Annuiteter fra skadeforsikring..-4....
Ufordelt fra gammel bransjegruppering........
 
Erstatningskostnader44 50845 23049 70655 600
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 3371 2391 4611 457
Forsikring mot inntektstap2 6132 2811 9632 323
Yrkesskadeforsikring1 1011 4545791 518
Motorvognforsikring - trafikk4 4223 6673 7674 125
Motorvognforsikring - øvrig8 1279 51910 99311 873
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring5 3365 8915 8847 559
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom14 56514 12116 51416 292
Ansvarsforsikring1 0011 2271 1121 530
Kreditt- og kausjonsforsikring73672934
Rettshjelpforsikring30483645
Assistanseforsikring2 1052 1382 3522 335
Forsikring mot diverse økonomiske tap1 7491 9842 6163 748
Helseforsikring1 2731 2551 9882 380
Annuiteter fra skadeforsikring53205168
Ufordelt fra gammel bransjegruppering........

Tabell 3 
Nøkkeltall. Forsikring

Nøkkeltall. Forsikring
Totalt
20182019
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 540 2971 704 770
Premieinntekter112 909122 435
Utbetalte erstatninger, brutto59 16960 881
Resultat før tildeling til kunder og skatt9 09910 028
Verdijustert resultat-5 85548 398
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler10 400137 632
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital246 143255 574
Premieinntekter69 08573 986
Erstatningskostnader58 33963 072
Resultat av ordinær virksomhet8 35317 407
Teknisk resultat6 4904 631

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20152016201720182019
Premieinntekter106 117104 597103 984112 909122 435
Forfalte premier, brutto91 78594 08493 44899 932108 693
Avgitt gjenforsikringspremie-1 190-1 039-943-912-767
Overføring av premiereserve fra andre15 52211 55211 48013 88814 510
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning72 69162 61565 29873 04474 955
Utbetalte erstatninger, brutto50 06351 82954 72559 16960 881
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-805-598-466-319-730
Øvrige avsetninger458........
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetning22 97611 38411 04014 19414 804
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger69 17793 644118 97434 616168 185
Premiereserve43 47773 47086 74040 525115 589
Øvrige avsetninger4 3328 6766 4013 291520
Til/fra Kursregulsringsfond1 6165 33118 003-14 95438 371
Midler tilordnet forsikringskontrakter19 7536 1677 8305 75413 705
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-6 148-8 066-4 235-6 551-6 900
Provisjonsinntekter55-193-271-81-162
Driftsinntekter fast eiendom431834210068
Øvrige driftsinntekter1 3071 6091 7681 8452 175
Lønnskostnader/honorarer2 9892 8833 0563 0923 385
Provisjonskostnader1 002987846768949
Driftskostnader fast eiendom22111
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler295572285336299
Øvrige driftskostnader3 2655 2221 5854 2174 348
 
Finansinntekter og -kostnader40 92236 07241 70836 05544 485
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater21 19822 20023 70222 03121 235
Renteinntekter andre eiendeler7 5624 7596 0785 7687 894
Utbytte og andel av over/ -underskudd13 58310 76013 4059 59217 030
Rentekostnader1 4211 6471 4761 3361 674
 
Gevinster/-tap og verdiregulering9 29329 08052 272-25 65593 147
Realiserte kursgevinster/-tap4 25815 90716 4419 9428 170
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 8198 30915 51912 87319 692
Obligasjoner og sertifikater3 5022981 0442 1821 892
Finansielle derivater-21 7187 24112-6 120-12 071
Bygninger og annen fast eiendom11053691
Øvrig realisert gevinst/ tap65449-139639-1 345
Netto verdiendring5 03513 17335 831-35 59684 976
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis2 0228 39330 052-26 89758 668
Obligasjoner og sertifikater-307-1 958-1 255-1 679489
Finansielle derivater1 7763 523-40-2 95510 586
Bygninger og annen fast eiendom12142..031
Øvrige verdiendringer1 5333 0737 075-4 06615 204
 
Resultat av ordinær virksomhet8 3165 4249 4589 09910 028
 
Andre resultatkomponenter312-127-13-28102
 
Skattekostnader-1 750-286967-811 921
 
Totalresultat10 3785 5848 4789 1528 209
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring17 5474 9274 8866 5375 961
Verdijustert resultat9 93210 75427 460-5 85548 398

Tabell 5 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20152016201720182019
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 5671 4881 1782 7432 431
 
Varige driftsmidler9801 1951 1751 0761 412
Bygninger og annen fast eiendom9101 0511 043962985
Maskiner, inventar og transportmidler70144132115427
 
Verdipapirer1 160 1901 238 5441 347 6581 360 3951 511 827
Aksjer, andeler og egnkapitalbevis201 952205 300219 179204 506246 874
Andeler i verdipapirfond o.l.449 384497 782566 082569 130668 680
Obligasjoner og sertifikater503 018529 711557 622579 178583 315
Finansielle derivater2 9993 2882 7383 04110 555
Andre verdipapirer2 8382 4642 0374 5402 404
 
Utlån87 210109 460118 544144 969149 988
 
Øvrige fordringer5 9874 2154 9446 2314 718
Fordringer vedrørende forsikring3 4641 3571 8991 5311 570
Gjenforsikringsandel8929449231 4901 595
Andre fordringer1 6311 9142 1233 2101 554
 
Bankinnskudd og kontanter32 33325 53326 14424 88334 394
 
Sum eiendeler1 288 2681 380 4351 499 6431 540 2971 704 770
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital85 06492 407100 583105 491111 933
Innskutt egenkapital37 52339 27041 10842 24145 934
Selskapskapital7 8477 8477 8477 6127 264
Overkursfond17 84917 87418 11417 92018 090
Annen innskutt egenkapital11 82713 54915 14716 70920 579
Opptjent egenkapital47 54153 13759 47563 25065 999
Annen egenkapital47 54153 13759 47563 25065 999
 
Ansvarlig lånekapital27 63126 08426 97128 00828 769
Obligasjonslån18 06116 51417 40116 93817 699
Andre lån9 5709 5709 57011 07011 070
 
Forsikringsmessige avsetninger1 151 4771 240 1651 350 4131 378 4031 540 621
Premiereserve for egen regning1 038 7061 122 3221 209 5361 251 1831 367 983
Tilleggsavsetninger35 70044 38251 34354 94563 792
Kursreguleringsfond40 63645 96763 97049 01687 386
Erstatningsavsetning for egen regning10 222........
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond24 28025 83723 94921 50019 669
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 9321 6571 6151 7591 791
 
Avsetninger for forpliktelser2 7164 9174 0403 8203 634
Pensjonsforpliktelser1 042958916915872
Utsatt skatt1 6441 9963 0152 7822 332
Andre avsetninger for forpliktelser301 963108123430
 
Øvrig gjeld21 38016 86317 63624 57519 813
Påløpte, ikke forfalte kostnader878831824878803
Mottatte, ikke opptjente inntekter019411153
Betalt skatt5563781 3843 092
Utbytte, konsernbidrag306176..2 200
Gjeld vedrørende forsikring4 0942 4293 5014 1333 062
Annen gjeld5 9177 2577 5258 0209 290
Finansielle derivater10 4056 2035 62910 1471 212
 
Sum gjeld og egenkapital1 288 2681 380 4351 499 6431 540 2971 704 770
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper1919191817
Utlån med pant i bolig28 07440 49542 06141 91039 068
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.197 916238 608297 070315 557398 979

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20152016201720182019
 
Premieinntekter66 33865 95166 47069 08573 986
Forfalte bruttopremier79 13179 36679 20582 68988 628
Avgitt gjenforsikringspremie-12 615-11 287-11 670-12 213-11 887
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-187-2 036-1 111-1 140-2 416
Gjenforsikringsandel9-9146-252-339
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger47 41644 82545 46549 78355 563
Betalte erstatninger, brutto53 33253 80254 44158 33963 072
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-6 944-6 532-7 424-7 720-7 471
Endring i erstatningsavsetning, brutto1 802-3 438258-699145
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-2 066676-2 045-215-146
Premierabatter og andre gevinstavtaler106........
Endring i sikkerhetsavsetning mv.1 18631723577-37
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 311-11 524-12 431-12 845-13 559
Provisjonsinntekter212207204188204
Driftsinntekter fast eiendom5643566161
Øvrige driftsinntekter1 508415436428527
Lønnskostnad/ honorarer4 5015 6976 5836 9037 299
Provisjonskostnader3 2182 9772 9843 3053 605
Driftskostnader av fast eiendom1714141411
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler393422565455723
Øvrige driftskostnader3 9583 0802 9812 8452 715
 
Finansinntekter /-kostnader4 7193 8543 5663 3353 934
Renteinntekter3 4703 3813 2323 0182 999
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd1 3716505194851 148
Rentekostnader122178186167212
 
Gevinster/tap og verdiregulering1 9602 5713 996-1 4408 608
Nettorealisert gevinst/ tap2 3303 3003 5252 2734 034
Netto verdiendring-370-729471-3 7134 573
 
Resultat av ordinær virksomhet15 29016 02716 1358 35317 407
 
Andre resultatkomponenter-355-38-323....
 
Skattekostnad3 8213 5593 1352 2732 464
 
Totalresultat11 11512 43012 6776 08014 942
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 9649 1758 9046 4904 631

Tabell 7 
Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20152016201720182019
Eiendeler
Immaterielle eiendeler5 9884 8705 5466 1208 513
 
Varige driftsmidler1 0931 1911 1401 4282 072
Bygninger og annen fast eiendom579607641744359
Maskiner, inventar og transportmidler5145844986841 713
 
Verdipapirer148 630149 080153 204147 485152 464
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis17 13918 28818 46521 26619 751
Andeler i verdipapirfond32 62631 26733 51431 46535 475
Obligasjoner og sertifikater97 46896 990100 47093 72295 366
Finansielle derivater9982 1705063201 340
Andre verdipapirer399366249712532
 
Utlån2 4512 3282 6933 8793 787
 
Gjenforsikringsandel18 21716 70119 76521 11020 854
 
Øvrige fordringer54 22153 68452 46756 36055 560
Fordringer vedrørende forsikring18 43918 65520 98725 12226 467
Andre fordringer35 78235 02931 48031 23829 094
 
Bankinnskudd og kontanter9 20510 3068 5429 76212 324
 
Sum eiendeler239 806238 160243 356246 143255 574
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital49 00475 79478 29876 74382 273
Innskutt egenkapital12 59414 25114 90214 60517 094
Selskapskapital4 7364 9384 9844 8594 642
Overkursfond3 3663 5904 1673 9376 728
Annen innskutt egenkapital4 4925 7245 7515 8105 724
Opptjent egenkapital36 41061 54363 39662 13765 179
Annen egenkapital36 41061 54363 39662 13765 179
 
Ansvarlig lånekapital1 7732 4713 0693 2013 237
Obligasjonslån1 5952 0932 6902 9222 923
Andre lån178378378279314
 
Forsikringstekniske avsetninger161 528123 400124 327125 448126 387
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie28 75427 89528 75430 84432 627
Brutto erstatningsavsetning92 84389 13689 30189 97888 866
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler80........
Sikkerhetsavsetning mv.38 0776 3696 2724 6274 893
Andre tekniske avsetninger1 773........
 
Avsetninger for forpliktelser3 38010 27310 50910 36211 357
Pensjonsforpliktelser1 7361 6521 6251 5691 617
Utsatt skatt7077 6037 9357 5617 319
Andre avsetninger for forpliktelser9371 0189491 2322 422
 
Øvrig gjeld24 12126 22227 15330 38932 320
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 3071 2851 7981 6401 759
Mottatte, ikke opptjente inntekter236259258280251
Betalbar skatt2 3962 5612 2971 9912 677
Utbytte, konsernbidrag5 0185 6935 1966 5756 760
Gjeld vedrørende forsikring4 9525 1164 5154 9055 622
Annen gjeld9 0879 33512 42614 28415 051
Finansielle derivater1 1251 974663713200
 
Sum gjeld og egenkapital239 806238 160243 356246 143255 574
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper8586858382
Utlån med pant i bolig277265232255253

Tabell 8 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt651 335703 082785 261773 636915 553
 
Ikke-finansielle foretak133 659132 394139 022129 873143 206
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 0641 2701 546852491
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)131 910130 088137 282128 764142 430
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak362 634399 417445 101450 863523 642
Statlige låneinstitutter..........
Banker185811092110
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond356 033390 906435 660428 964488 045
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak8451 3951 32213 56827 854
Livsforsikringsselskaper mv.317328537513591
Skadeforsikringsselskaper1 4441 9591 9602 0842 294
Finansielle hjelpeforetak1 8512 1392 6522 9142 324
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet155 042171 271201 138192 900248 705

Tabell 9 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt503 018529 711557 622579 178583 315
 
Ikke-finansielle foretak74 73681 67392 16896 83389 396
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak22 16021 94423 75326 37724 172
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (as mv.)30 09334 54743 07245 83844 473
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak111 111117 570113 530115 630118 328
Statlige låneinstitutter..........
Banker52 53349 85346 27843 74044 208
Kredittforetak57 51066 66366 18471 06672 165
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak5........
Livsforsikringsselskaper mv.122154179163179
Skadeforsikringsselskaper781081068796
Finansielle hjelpeforetak7917527335321 644
 
Offentlig forvaltning46 85549 75046 76038 75039 521
Stats- og trygdeforvaltningen28 77325 77326 44918 35018 097
Fylkeskommuner18 08223 97720 31120 40021 423
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet270 316280 717305 165327 965336 070

Tabell 10 
Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt87 210109 460118 544144 969149 988
 
Ikke-finansielle foretak17 93726 30931 27743 24144 104
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..6050....
Kommuneforetak288229373473718
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)10 54918 49722 28240 30041 106
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål65541
 
Finansielle foretak2 3462 8992 9233 4632 649
Statlige låneinstitutter..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1 7861 9401 4671 9972 034
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak5606841 260852615
 
Offentlig forvaltning27 96229 62432 26245 10550 977
Stats- og trygdeforvaltningen......6 6426 674
Fylkeskommuner27 96229 62432 26238 46344 303
Kommuner00000
 
Husholdninger28 16440 57942 11842 01939 170
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende0000..
Lønnstakere o.l.28 02040 44842 01541 91139 069
Ufordelt sektor1........
 
Utlandet10 4149 6569 53610 72712 597

Tabell 11 
Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt49 76549 55551 97952 73155 226
 
Ikke-finansielle foretak4 8925 6195 8959 28610 897
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak207209195223145
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 1274 7885 0398 38210 067
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak17 19118 04821 50020 34621 087
Statlige låneinstitutter..........
Banker1 1709472 6622 746342
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond12 07912 74616 56115 55417 618
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak330419590681716
Livsforsikringsselskaper mv.....682682682
Skadeforsikringsselskaper89594107663
Finansielle hjelpeforetak4063773854231 526
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltning..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet27 68225 88824 58323 10023 242

Tabell 12 
Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt97 46896 990100 47093 72295 366
 
Ikke-finansielle foretak12 33012 73613 82813 83313 333
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 4181 4791 4231 4611 465
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)5 1905 4097 2607 0897 781
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak39 33838 55040 27636 31536 202
Statlige låneinstitutter..........
Banker19 10416 80915 18013 31614 025
Kredittforetak20 04321 42824 74422 81421 776
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak41......
Livsforsikringsselskaper mv.2481436307
Skadeforsikringsselskaper5811015412787
Finansielle hjelpeforetak2315952
 
Offentlig forvaltning13 99515 39714 31214 10813 298
Stats- og trygdeforvaltning7 1366 8866 0864 8022 728
Fylkeskommuner6 8598 5118 2269 30610 570
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet31 80530 30732 05429 46532 534

Tabell 13 
Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20152016201720182019
I alt2 4512 3282 6933 8793 787
 
Ikke-finansielle foretak1 5861 4591 6922 7862 727
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)1 5861 4591 6922 7862 727
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak485524707790796
Statlige låneinstitutter..........
Banker..........
Kredittforetak..........
Finansieringsforetak..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak412472587631708
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper13121277
Finansielle hjelpeforetak614010815181
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger380345294303263
Personlige foretak00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende1017962489
Lønnstakere o.l.279266233256254
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet0..000

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB