343764
/bank-og-finansmarked/statistikker/forsikring/aar
343764
statistikk
2018-06-26T08:00:00.000Z
Bank og finansmarked
no
forsikring, Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap, resultatregnskap, aksjer, obligasjoner, sertifikater, grunnfondsbevis, finansobjekter, gjeld, egenkapital, utlån, låntakere, utstedereFinansinstitusjoner og andre finansielle foretak, Bank og finansmarked
true

Livs- og skadeforsikringsselskaper, regnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

0,5 %

nedgang i premieinntektene for livsforsikringsselskapene i 2017

Hovedtallstabell. Forsikring år
TotaltTotalt
20162017
Livsforsikringsselskaper
Forfalte premier, brutto94 08493 577
Utbetalte erstatninger51 23154 213
Skadeforsikringsselskaper
Premieinntekter66 33865 951
Erstatningskostnader46 12444 508

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
20132014201520162017
 
Forfalte premier81 76592 80991 78594 08493 577
 
Livs- og pensjonsforsikringer81 76592 80991 78594 08493 577
Individuell kapitalforsikring10 97613 07915 88015 51214 411
Individuell rente og pensjonsforsikring1 9942 1162 1312 1103 041
Foretakspensjonsordninger16 05216 58315 42011 3807 692
Innskuddspensjonsordninger49 15957 22354 52560 95163 116
Tjenestepensjonsordninger..951595291 691
Gruppeliv2 2512 1932 1632 1912 201
Ulykkesforsikring1 3321 5201 5061 4131 425
 
Utbetalte erstatninger, brutto45 11346 78349 25751 23154 213
 
Livs- og pensjonsforsikringer45 11346 78349 25751 23154 213
Individuell kapitalforsikring7 6106 8978 2017 8419 498
Individuell rente og pensjonsforsikring7 0456 8746 7957 2796 527
Foretakspensjonsordninger11 65712 48713 28614 00514 132
Innskuddspensjonsordninger16 89718 45319 03820 13921 758
Tjenestepensjonsordninger..-47-54-12309
Gruppeliv1 4501 4361 3441 3981 377
Ulykkesforsikring454683647582613

Tabell 2 
Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Bransjefordeling av premier og erstatninger. Millioner kroner
2014201520162017
Premieinntekter63 46566 33865 95165 802
Forsikring mot utg. medisinsk behandling1 3961 3681 7351 718
Forsikring mot inntektstap2 2482 2183 8993 797
Yrkesskadeforsikring2 2012 1002 3392 284
Motorvognforsikring - trafikk7 9918 2677 7267 577
Motorvognforsikring - øvrig11 72911 74511 78112 032
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring8 1549 4307 9487 139
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom18 42319 11120 17520 389
Ansvarsforsikring1 6641 7441 6591 764
Kreditt- og kausjonsforsikring292250238242
Rettshjelpforsikring....3133
Assistanseforsikring2 6522 9372 9773 102
Forsikring mot diverse økonomiske tap2 5182 2792 4782 602
Helseforsikring3963861 7872 360
Annuiteter fra skadeforsikring2 1792 558....
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 6221 945....
 
Erstatningskostnader42 63746 12444 50845 688
Forsikring mot utg. medisinsk behandling9981 1331 3371 285
Forsikring mot inntektstap1 5151 6722 6132 471
Yrkesskadeforsikring1 1898051 1011 390
Motorvognforsikring - trafikk4 7414 4944 4223 598
Motorvognforsikring - øvrig7 5777 9538 1279 585
Sjøforsikring, transportforsikring, luftfartsforsikring5 4277 0045 3366 236
Forsikring mot brann og annen skade på eiendom12 94614 32414 56514 204
Ansvarsforsikring1 3681 0091 0011 236
Kreditt- og kausjonsforsikring109627393
Rettshjelpforsikring....3048
Assistanseforsikring1 7902 1072 1052 138
Forsikring mot diverse økonomiske tap1 4002 0031 7491 678
Helseforsikring3161801 2731 255
Annuiteter fra skadeforsikring2 0231 8955320
Ufordelt fra gammel bransjegruppering1 2381 484....

Tabell 3 
Nøkkeltall. Forsikring

Nøkkeltall. Forsikring
Totalt
20162017
Livsforsikringsselskaper
Forvaltningskapital1 380 4351 499 457
Premieinntekter104 597104 035
Utbetalte erstatninger, brutto51 82954 700
Resultat før tildeling til kunder og skatt5 4249 464
Verdijustert resultat25 61242 210
Nettoinntekter fra finansielle eiendeler65 15293 762
Skadeforsikringsselskaper
Forvaltningskapital238 160245 085
Premieinntekter65 95165 799
Erstatningskostnader53 80254 800
Resultat av ordinær virksomhet16 02715 879
Teknisk resultat9 0437 750

Tabell 4 
Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20132014201520162017
Premieinntekter95 365131 726106 117104 597104 035
Forfalte premier, brutto81 76592 80991 78594 08493 577
Avgitt gjenforsikringspremie-981-1 081-1 190-1 039-995
Overføring av premiereserve fra andre14 58139 99815 52211 55211 453
 
Erstatninger og endringer i erstatningsavsetning59 37292 70372 69162 61565 234
Utbetalte erstatninger, brutto45 62547 31450 06351 82954 700
Utbetalte erstatninger, gjenforsikringsandel-512-531-805-598-487
Øvrige avsetninger635713458....
Overføring av premiereserve, tilleggsavsetning13 62445 20722 97611 38411 021
 
Endring i forsikringsmessige avsetninger89 59198 38969 17793 644118 824
Premiereserve73 87873 28043 47773 47086 591
Øvrige avsetninger-4675 1934 3328 6766 401
Til/fra Kursregulsringsfond9 43714 2801 6165 33118 003
Midler tilordnet forsikringskontrakter6 7435 63619 7536 1677 830
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-5 549-5 654-6 148-8 066-4 274
Provisjonsinntekter8212255-193-271
Driftsinntekter fast eiendom32454318342
Øvrige driftsinntekter1 3201 5791 3071 6091 768
Lønnskostnader/honorarer2 9042 6432 9892 8833 057
Provisjonskostnader8289661 002987868
Driftskostnader fast eiendom34221
Avskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler296365295572286
Øvrige driftskostnader2 9523 4233 2655 2221 602
 
Finansinntekter og -kostnader33 34134 46740 92236 07241 718
Renteinntekter obligasjoner og sertifikater22 15121 95921 19822 20023 702
Renteinntekter andre eiendeler5 3115 6277 5624 7596 079
Utbytte og andel av over/ -underskudd7 1428 14713 58310 76013 404
Rentekostnader1 2621 2661 4211 6471 468
 
Gevinster/-tap og verdiregulering32 79936 6399 29329 08052 044
Realiserte kursgevinster/-tap8 03613 0624 25815 90716 438
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis14 68320 34921 8198 30915 515
Obligasjoner og sertifikater2913 1303 5022981 044
Finansielle derivater-6 695-10 563-21 7187 24112
Bygninger og annen fast eiendom-1131105
Øvrig realisert gevinst/ tap-23214365449-139
Netto verdiendring24 76223 5775 03513 17335 607
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis21 29823 7582 0228 39329 828
Obligasjoner og sertifikater8994 481-307-1 958-1 255
Finansielle derivater-2 000-8 0631 7763 523-40
Bygninger og annen fast eiendom30-4412142..
Øvrige verdiendringer4 5343 4441 5333 0737 074
 
Resultat av ordinær virksomhet6 9936 0868 3165 4249 464
 
Andre resultatkomponenter-130-550312-127-12
 
Skattekostnader584620-1 750-286969
 
Totalresultat6 2794 91710 3785 5848 483
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for livsforsikring15 2463 38217 5474 9274 937
Verdijustert resultat22 45431 08034 10425 61242 210

Tabell 5 
Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20132014201520162017
Eiendeler
Immaterielle eiendeler1 1971 1921 5671 4881 178
 
Varige driftsmidler1 1601 0979801 1951 175
Bygninger og annen fast eiendom1 0561 0169101 0511 043
Maskiner, inventar og transportmidler1038170144132
 
Verdipapirer978 3901 085 3371 154 6781 230 3091 338 069
Aksjer, andeler og egnkapitalbevis169 289189 226201 952204 566218 420
Andeler i verdipapirfond o.l.285 410416 267449 384497 782565 764
Obligasjoner og sertifikater520 119476 569497 505522 210549 061
Finansielle derivater2 6953 4902 9993 2882 738
Andre verdipapirer878-2152 8382 4642 086
 
Utlån60 04479 62692 722117 695127 863
 
Øvrige fordringer8 2567 8855 9874 2155 043
Fordringer vedrørende forsikring5 4965 3853 4641 3571 929
Gjenforsikringsandel685813892944942
Andre fordringer2 0751 6871 6311 9142 172
 
Bankinnskudd og kontanter41 57831 18132 33325 53326 129
 
Sum eiendeler1 090 6241 206 3181 288 2681 380 4351 499 457
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital67 10673 31585 06492 407100 627
Innskutt egenkapital32 09534 41937 52339 27041 108
Selskapskapital7 5257 7707 8477 8477 847
Overkursfond15 36915 87617 84917 87418 114
Annen innskutt egenkapital9 20110 77311 82713 54915 147
Opptjent egenkapital35 01138 89647 54153 13759 519
Annen egenkapital35 01138 89647 54153 13759 519
 
Ansvarlig lånekapital14 06415 03727 63126 08426 971
Obligasjonslån11 32411 75718 06116 51417 401
Andre lån2 7403 2809 5709 5709 570
 
Forsikringsmessige avsetninger989 3301 085 1581 151 4771 240 1651 350 186
Premiereserve for egen regning910 109983 6841 038 7061 122 3221 209 308
Tilleggsavsetninger25 04831 69735 70044 38251 343
Kursreguleringsfond24 74139 02140 63645 96763 970
Erstatningsavsetning for egen regning7 9388 88510 222....
Premiefond og pensjonistenes overskuddsfond20 27719 91224 28025 83723 949
Andre tekniske avsetninger for egen regning1 2181 9601 9321 6571 616
 
Avsetninger for forpliktelser3 1434 4672 7164 9174 037
Pensjonsforpliktelser1 2951 4421 042958917
Utsatt skatt1 7632 9251 6441 9963 009
Andre avsetninger for forpliktelser85100301 963110
 
Øvrig gjeld16 98228 34221 38016 86317 635
Påløpte, ikke forfalte kostnader9391 046878831822
Mottatte, ikke opptjente inntekter000194
Betalt skatt6837556374
Utbytte, konsernbidrag....306111
Gjeld vedrørende forsikring3 4926 8784 0942 4293 533
Annen gjeld9 5856 2985 9177 2577 561
Finansielle derivater2 89814 08210 4056 2035 629
 
Sum gjeld og egenkapital1 090 6241 206 3181 288 2681 380 4351 499 457
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper2121191919
Utlån med pant i bolig11 4668 65132 42846 13848 779
Avsetninger i livsforsikring knyttet til investeringsavtaler f.e.r.136 034163 162197 916238 608296 752

Tabell 6 
Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Resultatregnskap. Millioner kroner
20132014201520162017
 
Premieinntekter60 14263 46566 33865 95165 799
Forfalte bruttopremier72 25174 95579 13179 36678 801
Avgitt gjenforsikringspremie-10 644-10 811-12 615-11 287-11 451
Endring i avsetning for ikke opptjent bruttopremie-1 867-849-187-2 036-1 058
Gjenforsikringsandel4011709-91-494
 
Erstatningskostnader og endringer i forsikringstekniske avsetninger44 30045 69447 41644 82545 815
Betalte erstatninger, brutto43 90247 44953 33253 80254 800
Betalte erstatninger, gjenforsikringsandel-5 384-6 573-6 944-6 532-7 527
Endring i erstatningsavsetning, brutto4 1206691 802-3 438-107
Endring i erstatningsavsetning, gjenforsikringsandel-1 0701 092-2 066676-1 497
Premierabatter og andre gevinstavtaler23284106....
Endring i sikkerhetsavsetning mv.2 4992 9731 186317146
 
Andre ordinære driftsinntekter /-kostnader-10 164-10 943-10 311-11 524-11 796
Provisjonsinntekter220386212207206
Driftsinntekter fast eiendom10962564356
Øvrige driftsinntekter2 3942 3701 508415413
Lønnskostnad/ honorarer5 4005 8284 5015 6976 496
Provisjonskostnader2 6202 4193 2182 9772 665
Driftskostnader av fast eiendom1821171414
Avskriving av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler292306393422561
Øvrige driftskostnader4 5575 1873 9583 0802 734
 
Finansinntekter /-kostnader4 9216 0174 7193 8543 673
Renteinntekter4 1154 1953 4703 3813 333
Utbytte og andel av overskudd/ underskudd8951 9131 371650520
Rentekostnader9091122178181
 
Gevinster/tap og verdiregulering3 8183 9951 9602 5714 019
Nettorealisert gevinst/ tap2591 9082 3303 3003 533
Netto verdiendring3 5582 088-370-729486
 
Resultat av ordinær virksomhet14 41716 84115 29016 02715 879
 
Andre resultatkomponenter354-626-355-38-319
 
Skattekostnad2 7982 8823 8213 5592 921
 
Totalresultat11 97313 33311 11512 43012 638
 
Spesifikasjoner
Resultat av teknisk regnskap for skadeforsikring7 1808 6167 9649 0437 750

Tabell 7 
Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner

Skadeforsikring. Balanse etter finansobjekt. Millioner kroner
20132014201520162017
Eiendeler
Immaterielle eiendeler6 5966 1195 9884 8705 678
 
Varige driftsmidler1 1781 2651 0931 1911 166
Bygninger og annen fast eiendom764770579607641
Maskiner, inventar og transportmidler414495514584525
 
Verdipapirer134 468140 058148 630149 035152 537
Aksjer, andeler og egenkapitalbevis19 27518 60217 13918 28818 471
Andeler i verdipapirfond26 34430 19632 62631 26733 514
Obligasjoner og sertifikater87 19989 06497 46896 94499 795
Finansielle derivater1 0281 1259982 170507
Andre verdipapirer6211 071399366249
 
Utlån3 4164 3782 4512 3732 743
 
Gjenforsikringsandel15 17314 80718 21716 70119 580
 
Øvrige fordringer49 02454 06054 22153 68453 970
Fordringer vedrørende forsikring17 12517 86118 43918 65520 797
Andre fordringer31 89936 19935 78235 02933 174
 
Bankinnskudd og kontanter6 7267 0829 20510 3069 714
 
Sum eiendeler216 580227 769239 806238 160245 388
 
Gjeld og egenkapital
 
Egenkapital46 83050 42052 37075 79478 351
Innskutt egenkapital14 72214 99115 95914 25114 847
Selskapskapital4 4144 4674 7364 9384 984
Overkursfond2 8942 9733 3663 5904 167
Annen innskutt egenkapital7 4137 5517 8585 7245 696
Opptjent egenkapital32 10835 42936 41061 54363 504
Annen egenkapital32 10835 42936 41061 54363 504
 
Ansvarlig lånekapital2521 4491 7732 4713 069
Obligasjonslån1481 3451 5952 0932 690
Andre lån104104178378378
 
Forsikringstekniske avsetninger146 672152 757161 528123 400126 050
Avsetning for ikke opptjent bruttopremie26 85528 09328 75427 89528 927
Brutto erstatningsavsetning85 70187 25592 84389 13690 183
Bruttoavsetning til premierabatter og andre gevinstavtaler10510880....
Sikkerhetsavsetning mv.32 63135 65138 0776 3696 940
Andre tekniske avsetninger1 3801 6491 773....
 
Avsetninger for forpliktelser3 5844 3523 38010 27310 557
Pensjonsforpliktelser2 5913 1951 7361 6521 674
Utsatt skatt2192697077 6037 935
Andre avsetninger for forpliktelser7748889371 018948
 
Øvrig gjeld22 13721 76424 12126 22227 059
Påløpte, ikke forfalte kostnader1 0101 1791 3071 2851 649
Mottatte, ikke opptjente inntekter132205236259258
Betalbar skatt2 6942 5062 3962 5612 237
Utbytte, konsernbidrag6 9184 2525 0185 6935 196
Gjeld vedrørende forsikring4 2795 0124 9525 1164 757
Annen gjeld6 1326 6669 0879 33512 298
Finansielle derivater9721 9431 1251 974663
 
Sum gjeld og egenkapital219 474230 742243 171238 160245 085
 
Spesifikasjoner
Antall selskaper9696858685
Utlån med pant i bolig280310277265232

Tabell 8 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av aksjer andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt454 698605 493651 335702 347784 184
 
Ikke-finansielle foretak121 907132 956133 659132 394139 022
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 6821 5491 0641 2701 546
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)119 549130 050131 910130 088137 282
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak232 506349 816362 634398 683444 024
Statlige låneinstitutter..........
Banker55281858110
Kredittforetak17........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond227 509343 726356 033390 906435 342
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak613948845660564
Livsforsikringsselskaper mv.113116317328537
Skadeforsikringsselskaper1 0481 3151 4441 9591 960
Finansielle hjelpeforetak1 3731 7481 8512 1392 652
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet100 286122 721155 042171 271201 138

Tabell 9 
Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter sektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt520 119476 569497 505522 210549 061
 
Ikke-finansielle foretak67 17468 91269 22374 17383 607
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak23 94322 98322 16021 94423 753
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (as mv.)20 97324 80924 58127 04734 511
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak146 359113 932111 111117 570113 530
Statlige låneinstitutter..........
Banker73 56655 82452 53349 85346 278
Kredittforetak70 96556 12557 50566 66366 184
Finansieringsselskaper55805....
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak555....
Livsforsikringsselskaper mv.352415122154179
Skadeforsikringsselskaper..5978108106
Finansielle hjelpeforetak1 3101 299791752733
 
Offentlig forvaltning74 77847 74746 85549 75046 760
Stats- og trygdeforvaltningen42 43630 52628 77325 77326 449
Fylkeskommuner32 34217 22118 08223 97720 311
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet231 808245 978270 316280 717305 165

Tabell 10 
Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Livsforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt60 04479 62692 722117 695127 863
 
Ikke-finansielle foretak16 42515 70923 44934 54440 596
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak......6050
Kommuneforetak470447288229373
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)11 0969 49316 06126 73131 601
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål163154655
 
Finansielle foretak4 39211 3952 3462 8992 923
Statlige låneinstitutter..........
Banker2857 379......
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1 1981 6371 7861 9401 467
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper..........
Finansielle hjelpeforetak1791 9355606841 260
 
Offentlig forvaltning19 10423 91427 96229 62432 262
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner19 10423 91427 96229 62432 262
Kommuner00000
 
Husholdninger11 5898 80028 16440 57942 118
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende00000
Lønnstakere o.l.11 4058 59628 02040 44842 015
Ufordelt sektor-2..1....
 
Utlandet8 19519 49410 4149 6569 536

Tabell 11 
Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringselskaper. Beholdning av aksjer, andeler og egenkapitalbevis etter utstedersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt45 61948 79849 76549 55551 985
 
Ikke-finansielle foretak5 0355 4494 8925 6195 796
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak268271206209195
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 3404 6804 1284 7884 939
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak18 01717 02217 19118 04821 600
Statlige låneinstitutter..........
Banker1 1361 6081 1709472 662
Kredittforetak..........
Finansieringsselskaper..........
Verdipapirfond11 05811 57812 07912 74616 561
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak255323330419590
Livsforsikringsselskaper mv.........682
Skadeforsikringsselskaper971088959415
Finansielle hjelpeforetak527550406377479
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltning..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet22 56726 32727 68225 88824 589

Tabell 12 
Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner

Skadeforsikring. Beholdning av obligasjoner og sertifikater etter utstedersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt87 19989 06497 46896 94499 795
 
Ikke-finansielle foretak11 67911 39812 33012 73613 828
Statens forretningsdrift..........
Statlige eide foretak1 8671 4181 4181 4791 423
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)4 9984 9345 1905 4097 260
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak37 40037 81339 33838 50540 225
Statlige låneinstitutter..........
Banker19 50618 23819 10416 77115 147
Kredittforetak17 74319 32520 00021 42824 744
Finansieringsselskaper253347....
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak1841..
Livsforsikringsselskaper mv.1325248143
Skadeforsikringsselskaper..4554103137
Finansielle hjelpeforetak..123159
 
Offentlig forvaltning13 19914 41013 99515 39714 323
Stats- og trygdeforvaltning8 0477 2697 1366 8866 097
Fylkeskommuner5 1527 1416 8598 5118 226
Kommuner00000
 
Husholdninger..........
Personlige foretak mv.00000
Private konsumentorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlig næringsdrivende..........
Lønnstakere o.l...........
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet24 92225 44231 80530 30731 419

Tabell 13 
Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner

Skadeforsikringsselskaper. Disponert utlån etter låntakersektor. Millioner kroner
20132014201520162017
I alt3 4164 3782 4512 3732 743
 
Ikke-finansielle foretak2 4073 4971 5861 4591 692
Statens forretningsdrift..........
Statlig eide foretak..........
Kommuneforetak..........
Private foretak med begrenset ansvar (AS mv.)2 4063 4971 5861 4591 692
Private produsentorienterte organisasjoner uten profittformål..........
 
Finansielle foretak565443485569757
Statlige låneinstitutter..........
Banker......3833
Kredittforetak..........
Finansieringsforetak..........
Verdipapirfond..........
Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak335377412472587
Livsforsikringsselskaper mv...........
Skadeforsikringsselskaper1212131929
Finansielle hjelpeforetak218546140108
 
Offentlig forvaltning..........
Stats- og trygdeforvaltningen..........
Fylkeskommuner..........
Kommuner00000
 
Husholdninger437437380345294
Personlige foretak00000
Private konsumorienterte organisasjoner uten profittformål00000
Personlige næringsdrivende1561261017962
Lønnstakere o.l.280311279266233
Ufordelt sektor..........
 
Utlandet820....

Om statistikken

Statistikken dekker alle livs- og skadeforsikringsselskaper og utenlandske selskapers filialer i Norge. Den viser samlet resultat, balanse og noen spesifikasjoner for sektor og bransje.

 

 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Forsikringsselskaper
Forsikringsselskapenes primære oppgave består i å fordele risiko mellom forsikringstakerere og til en viss grad å overføre risiko fra kundene til seg selv.

Balanseregnskapet: Balansen viser eiendeler, gjeld og egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

Resultatregnskapet: Viser inntekter og kostnader i løpet av kalenderåret.

Standard klassifikasjoner

Vi har fire typer grupperinger: Objekt, sektor, næring og art

Finansobjekter

For å kunne stille opp sammenlignbare finansielle balanser, er ensartede fordrings- og gjeldsposter slått sammen til et begrenset antall objektsgrupper.

Institusjonell sektorgruppering 

Dette er en statistisk standard basert på anbefalinger for nasjonalregnskapsoppstilling gitt av FN (SNA). Ved statistikkbearbeiding grupperes aktører i institusjonelle sektorer, i første rekke etter samfunnsøkonomisk funksjon, men også etter organisasjonsform og eierskap. Den institusjonelle sektorgrupperingens hovedformål er å skille mellom aktører som har spesielle oppgaver eller spiller en sentral rolle i samfunnet, slik som offentlig forvaltning, finansielle foretak, ikke-finansielle foretak og husholdninger.

Næringsgruppering

For å kunne sammenligne og analysere statistiske opplysninger benyttes ofte en standard for næringsgrupperinger. En nærmere oversikt over næringsgrupperingene fins i Bank- og kredittstatistikk heftet, "Prinsipper og definisjoner i kredittmarkedsstatistikken".

Inntekts- og kostnadsarter

Resultatregnskapet er delt inn inntekts- og kostnadsarter, for å lettere kunne sammenstille tallene.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for finansmarkedsstatistikk

Regionalt nivå

Kun på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Kvartalsvis og årlig.

Internasjonal rapportering

Eurostat

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Publiseringsklare data lagres i en FAME-database.


Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å bidra med tall til nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser og utenriksregnskapet, samt publisere aktuell kredittmarkedsstatistikk. Regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper ble første gang publisert i NOS Kredittmarkedsstatistikk 1912. Fra 1998 ble Statistisk sentralbyrås regnskapsstatistikk for livs- og skadeforsikringsselskaper basert på nye elektroniske rapporter. Tidligere ble opplysningene hentet på papirbaserte skjemaer. De nye rapportene inneholder flere opplysninger som gir større spesifikasjonsgrad av enkelte poster. Videre har den nye rapporteringsformen gitt Statistisk sentralbyrå tilgang på kvartalsresultat fra forsikringsselskapene.

Brukere og bruksområder

Inngår i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet. Andre viktige brukere er Norges Bank, Finanstilsynet, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Finansdepartementet og media.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på retningslinjene i nasjonalregnskapsstandardene "System of National Accounts" (SNA), og IMFs "Manual on Monetary and Financial Statistics".

Statistikk fra livs- og skadeforsikringsselskapene blir brukt i nasjonalregnskapet, finansielle sektorbalanser, utenriksregnskapet og i statistikken over Norges fordringer og gjeld overfor utlandet.

Lovhjemmel

Oppgavene blir hentet inn med hjemmel i lov om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956 nr. 1 (tilsynsloven). Statistisk sentralbyrå benytter Statistikklovens §3-2.

EØS-referanse

 

Rådsdirektiv 674/91 om forsikringsforetaks årsregnskaper og konsoliderte regnskaper.

Rådsforordning 2223/96 Forordningen omhandler det europeiske system for nasjonal- og regionalregnskap

Rådsforordning 1392/2007 Endringer i forordning 2223/96

Rådsforordning 410/98 som retter forordning 58/97 om strukturstatistikk for foretak i næringslivet. Forordningen spesifiserer et eget vedlegg for forsikringsstatistikk.

Kommisjonsforordning 1225/1999 om definisjonen av kjennemerker for statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1227/1999 om det tekniske formatet for overføring av statistikk over forsikringstjenester.

Kommisjonsforordning 1228/1999 om tallserier som skal produseres for statistikk over forsikringstjenester.

Rådsforordning 1606/2002 Forordningen omhandler anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Rådsforordning 297/2008 Endringer i forordning 1606/2002.

Rådsforordning 295/2008 om statistikk over foretaksstrukturer endret ved forordning 251/2009.

Produksjon

Omfang

Statistikken inneholder tall fra alle livs- og skadeforsikringsselskaper på nasjonalt territorium, inklusiv utenlandske selskapers filialer i Norge. Sektoren skadeforsikringsselskaper inkluderer i tillegg til ordinære skadeforsikringsselskaper også selskaper som driver kredittforsikring, gjensidige sjøforsikringsselskaper, gjensidige brannkasser og gjenforsikringsselskaper. Ihht. næringsstandarden omfatter dette næringene 65.110, 65.120 og 65.200. Den statistiske enheten som danner basis for regnskapsoppgavene er foretaket.

Datakilder og utvalg

Statistikken er basert på regnskapsdata fra forsikringsselskapene.

Utvalget er definert ut fra antall livs- og skadeforsikringsselskaper med konsesjon fra Finanstilsynet til å drive virksomhet (statistikken er i prinsippet basert på totaltelling).

Datainnsamling, editering og beregninger

Finanstilsynet og Statistisk sentralbyrå samarbeider om innhentingen av regnskapsopplysningene fra forsikringselskapene.

Kontroll av livs- og skadeforsikringsselskapenes regnskapsoppgaver foretas av Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Regnskapsstatistikken for livs- og skadeforsikringsselskaper er basert på gjeldende regnskapsforskrifter livs- og skadeforsikringsselskaper. Brudd kan dermed forekomme i samband med endringer i regnskapsloven og i de særskilte forskriftene som gjelder for livs- og skadeforsikring. Strukturendringer som nyetableringer, omklassifiseringer, fusjoner, fisjoner og porteføljeflyttinger, samt endringer i presentasjonen av statistikken kan også føre til brudd i tidsseriene. Endring i sektor- og næringsstandarder kan også påvirke tidsseriene; i mars 2012 ble ny sektorstandard innført og det førte til noen endringer av sektor for flere foretakstyper.

IFRS

Innføring av regnskapsstandarden IFRS har ført til, og vil føre til mindre brudd i tidsseriene fremover når flere selskaper legger om til denne standarden. Fra 2009 kan selskapene rapportere etter IFRS-reglene, mens andre selskaper fortsatt kan nytte NGAAP. Innføringen av IFRS, der virkelig verdi (markedsverdi) i mye større grad blir benyttet i regnskapet, medfører større fluktuasjoner i balanse- og resultatregnskapsdataene enn tidligere.

Endringer i presentasjonen av statistikken

Spesifikasjoner endres løpende i statistikken og det påvirker datapresentasjonen. 

Strukturendringer i finanssektoren

Det er flere nyetaleringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner hvert år.

Mange slike endringer har liten betydning for statistikken, mens andre medfører betydelige brudd i tidsseriene. Der de strukturelle endringene fører til brudd i tidsseriene vil de bli kommentert i statistikkpubliseringen.

Ny institusjonell sektorgruppering

Fra 1. januar 2012 ble den norske standarden for institusjonell sektorgruppering endret i tråd med reviderte internasjonale standarder, som Norge har forpliktet seg til å følge. Dette medfører 

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Det kan forekomme feil og uoverensstemmelser i regnskapsopplysningene. Disse uoverensstemmelsene kan ha flere kilder:

  • Feil i rapportørens regnskap
  • Feil ved overføring av data fra institusjonenes primærregnskaper til mottakene media
  • Ulike regnskaps- og verdsettingsprinsipper
  • Ulike bokføringstidspunkt
  • Mangelfullt utfylte oppgaver fra rapportørene
  • Bearbeidingsfeil

På grunn av store datamengder og et dynamisk korrigeringssystem, vil publiserte data regnes som foreløpige frem til neste års data for tilsvarende periode er publisert. Dette kan bety at data for siste år kan endres uten at dette merkes spesielt i tabellene. Store og viktige endringer vil imidlertid bli kommentert vad publisering av dagens statistikk.

Revisjon

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB