Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplassene

  Balansen mellom sysselsatte med og uten innvandrerbakgrunn på norske arbeidsplasser ble litt svakere i perioden 2005-2015, viser en fersk rapport.

  Artikkel
 • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

  Rapporter 2019/24

  I denne rapporten analyseres graden av homogenitet og heterogenitet i sammensetningen av arbeidskraft med og uten innvandrerbakgrunn, og hvordan denne sammensetningen utviklet seg fra 2005 til 2015.

  Publikasjon
 • Vikarjobb – veien til fast jobb?

  Innvandrere og personer på korttidsopphold utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer i 2018. Hvordan skiller denne gruppen seg ellers fra resten av arbeidsmarkedet, og bidrar vikarbyråer til å hjelpe folk inn på arbeidsmarkedet og ette...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar, utgjorde dei arbeidslause 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juni, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel
 • Færre lønnstakere til sjøs

  Det var i underkant av 26 000 maritime lønnstakere 4. kvartal 2018. I perioden 2015 til 2018 har antall lønnstakere til sjøs falt med nesten 10 prosent.

  Artikkel
 • Over 58 000 flere jobber

  Mellom 2. kvartal 2018 og 2. kvartal 2019 ble det over 58 000 flere jobber. I perioden ble det etablert nesten 309 000 nye jobber, mens om lag 251 000 forsvant.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2019

  Hva jobber vi med, hvor mye avfall produserer vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Flere heltidsarbeidende

  I andre kvartal 2019 var det 2 719 000 sysselsatte personer i Norge. Dette var en økning på 22 000 personer fra tilsvarende kvartal året før. Økningen kom blant heltidssysselsatte.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,4 prosent

  Den sesongjusterte arbeidsløysa låg på 3,4 prosent i mai, ned 0,4 prosentpoeng frå februar.

  Artikkel
 • Mer turnusarbeid og lavere sykefravær blant unge i helse- og sosialtjenestene

  Tre av fire ansatte i helse- og sosialtjenestene under 25 år, med utdanning innenfor feltet, jobbet turnus i 2018. Selv om de yngre aldersgruppene jobbet mer turnus, hadde de lavere legemeldt sykefravær.

  Artikkel
 • Kjønnsdelte yrker – har innvandrere et annet mønster?

  Menn fra Asia og Afrika har en mindre kjønnstradisjonell yrkesfordeling enn menn i majoritetsbefolkningen. En større andel jobber i kvinnedominerte yrker som renhold og pleie og omsorg.

  Artikkel
 • Helsefagarbeideres arbeidssted og nyutdannede helsefagarbeideres tilknytning til arbeidslivet

  Rapporter 2019/20

  Hvordan er sysselsettingssituasjonen for helsefagarbeidere, og hvordan jobber nyutdannede helsefagarbeidere etter endt utdanning? Denne rapporten peker på trender som tydeliggjør dagens og fremtidens tilbud av helsefagarbeidere.

  Publikasjon
 • Nedgang i arbeidsløysa

  Arbeidskraftundersøkinga viser ei arbeidsløyse på 3,2 prosent i april, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein nedgang på 0,6 prosentpoeng frå januar. Nedgangen kom i hovudsak blant personar over 24 år.

  Artikkel
 • Færre barn, flere i heltidsjobb

  De siste årene har andelen kvinner som er i jobb, gått ned. Måten kvinner kombinerer omsorg for barn med inntektsgivende arbeid, ser ikke ut til å være årsaken til denne utviklingen. Arbeidslivet er blitt mer fleksibelt, og flere mødre jobber helt...

  Artikkel
 • Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit

  Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. I samme periode kom 3 700 tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder. Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til kateteret.

  Artikkel