Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Utdanning og lønnsnivå hos innvandrere

  I november 2019 tjente innvandrere mindre enn den øvrige befolkningen med samme utdanningsnivå. Størst forskjell var det blant personer med fullført videregående der innvandrere tjente 18 prosent mindre. Både alder og yrke innvandrere jobber i er ...

  Artikkel
 • Ny AKU gir brudd i tidsseriene

  Foreløpige tall viser at omleggingen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vil gi størst endring i tallet på sysselsatte. Etter hvert som den nye undersøkelsen pågår, blir bruddanslagene sikrere, og det vil derfor publiseres flere beregninger av dett...

  Artikkel
 • Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

  Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av ...

  Artikkel
 • Over 135 000 tapte arbeidsdagar i 2020

  I 2020 gjekk over 135 000 arbeidsdagar tapt i totalt sju arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med hovudoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar lågt.

  Artikkel
 • 1 700 nordmenn pendlet til jobb i annet nordisk land i 2015

  Med 920 jobbpendlere lå Sverige på topp i 2015, mens nesten 500 nordmenn hadde jobb i Danmark. 180 og 140 personer jobbet i henholdsvis Finland og på Island.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen blant innvandrere

  Andelen sysselsatte innvandrere i alderen 20-66 år gikk ned fra 67,3 prosent i 4. kvartal 2019 til 65,4 prosent i 4. kvartal 2020. I resten av befolkningen gikk denne andelen ned fra 78,8 til 78,1 prosent.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2019-2040

  Rapporter 2021/11

  Denne rapporten tar utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2019 og framskriver til 2040 tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærergrupper. 

  Publikasjon
 • Nedgang i sysselsettingen i alle fylker

  Alle fylker har hatt en nedgang i sysselsettingen fra 4. kvartal 2019 til 4. kvartal 2020. På landsbasis ble det i underkant av 30 000 færre sysselsatte i denne perioden, noe som tilsvarer en nedgang på 1,1 prosent.

  Artikkel
 • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn påvirkes av korona

  Fra 2019 til 2020 har lønnsforskjellene mellom menn og kvinner økt, samtidig som de har blitt redusert i samtlige sektorer. Dette tilsynelatende paradokset har sammenheng med tiltak i forbindelse med korona.

  Artikkel
 • Svak nedgang i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2020 var på 6,1 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en nedgang på 2,5 prosent fra 3. kvartal, men er på et nivå som er høyere enn hva vi normalt ser på denne tiden av året.

  Artikkel
 • 209 000 ansatte med avtale om hjemmekontor

  I 2020 hadde 8,9 prosent av de ansatte med arbeidstidsavtale også avtale om at deler av arbeidet skulle utføres i egen bolig. Trolig har langt flere enn dette jobbet hjemmefra som en ekstraordinær ordning under koronakrisen. Fra 2019 til 2020 var ...

  Artikkel
 • Ny statistikklov og detaljnivå i tabeller

  Den nye statistikkloven tillater ikke indirekte identifisering av virksomheter og foretak. Det betyr blant annet at enkelte tabeller hos SSB ikke lenger kan publiseres på like detaljert nivå som tidligere.

  Artikkel
 • Hvor mange pendler til Norge for å arbeide?

  I overkant av 79 000 lønnstakere var ikke-bosatte, men jobbet i Norge i 4. kvartal 2020. Det er 16 000 færre enn samme kvartal året før. Statistikken viser ikke hvor ofte de pendler til Norge.

  Artikkel
 • Litt over 9 prosent ledige blant innvandrere

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,0 prosent i 4. kvartal 2019 til 9,2 prosent i 4. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,5 til 2,7 prosent. Ledigheten beregnes i prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Auke i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 2 700 frå 3. til 4. kvartal 2020. Etter at koronakrisa trefte Noreg i mars, såg vi ein nedgang i ledige stillingar i 2. kvartal, etterfølgd av ein auke i 3. kvartal. Denne auken heldt fram i 4. kvartal.

  Artikkel