Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vanligere å forsvinne fra læreryrket enn å komme tilbake dit

  Fra 2008 til 2018 var det 8 100 lærere som skiftet jobb fra skoleverket til arbeid i andre næringer. I samme periode kom 3 700 tilbake til læreryrket etter å ha jobbet andre steder. Det er oftest yngre kvinner som vender tilbake til kateteret.

  Artikkel
 • Stabilt sykefravær

  Sykefraværet i 1. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste årene.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 353 milliarder kroner i 2018, 5,7 prosent mer enn året før. Offentlig sektor hadde størst vekst med 6,8 prosent

  Artikkel
 • To av tre AKU-ledige innvandrere er ikke registrert hos NAV

  I 2018 var det registrert 14 000 arbeidsledige innvandrere hos NAV som ikke ble regnet som ledige i arbeidskraftundersøkelsen (AKU). Samtidig var 22 000 innvandrere AKU-ledige uten å være registrert som ledige hos NAV.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,5 prosent

  I mars utgjorde dei arbeidslause 3,5 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå desember.

  Artikkel
 • Reykjavik har lavest ledighet i Norden

  Reykjavik er hovedstadsområdet i Norden med minst arbeidsledighet. Oslo er «nest best» i klassen.

  Artikkel
 • Auke i ledige stillingar

  Etter eit fall i førre periode gjekk talet på ledige stillingar opp med 6 100 frå 4. kvartal 2018 til 1. kvartal 2019. Det sesongjusterte talet på ledige stillingar har svinga noko dei siste kvartala etter ein lang periode med oppgang.

  Artikkel
 • Fremskrivninger av etterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorg mot 2060

  Rapporter 2019/12

  Rapporten anslår hvor mye arbeidsinnsats som vil trengs for å dekke etterspørselen etter helse- og omsorgstjenestene (HO) frem til 2060.

  Publikasjon
 • Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2035

  Rapporter 2019/11

  Statistisk sentralbyrå har utarbeidet oppdaterte og forbedrede framskrivinger av tilbud og etterspørsel for ulike typer helsepersonell.

  Publikasjon
 • Lønnsveksten øker

  Gjennomsnittlig avtalt månedslønn var 43 870 kr i 1. kvartal 2019. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 3,2 prosent fra samme kvartal året før.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  I februar utgjorde dei arbeidslause 3,8 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er uendra frå november.

  Artikkel
 • Flere sysselsatte

  Siden første kvartal i fjor har det blitt 32 000 flere personer i jobb. Antallet svinger litt igjennom året, men trenden er klart oppadgående.

  Artikkel
 • Flere jobber i staten

  I fjor var det drøyt 167 000 arbeidsforhold i staten – en økning på 1,2 prosent fra 2017. I samme periode var det en vekst i avtalte årsverk på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Uvanleg få tapte arbeidsdagar i 2018

  I 2018 gjekk 24 142 arbeidsdagar tapt i totalt 11 arbeidskonfliktar. Samanlikna med tidlegare år med hovudoppgjer er dette talet på tapte arbeidsdagar svært lavt.

  Artikkel
 • Lav lønn og tungt arbeid

  Unge, lavt utdannete og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Generelt har lavtlønte også fysisk tyngre arbeid enn andre arbeidstakere.

  Artikkel