Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i arbeidsstyrken

  I 3. kvartal 2020 var 70,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år i arbeidsstyrken, ned 0,4 prosentpoeng fra samme kvartal året før. Nedgangen i arbeidsstyrken var sterkest blant menn.

  Artikkel
 • Stabilt antall arbeidsledige

  Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det små endringer i tallet på arbeidsledige fra august til september.

  Artikkel
 • Få i 50-årene som faller utenfor arbeid

  Sammenlignet med yngre aldersgrupper havner få sysselsatte i alderen 50-59 år utenfor arbeid. Samtidig er avgangen oftere langvarig for flere i denne alderen. Dette henger sammen med at dobbelt så høy andel går over på helserelaterte ytelser.

  Artikkel
 • Fall vanligste arbeidsulykke

  I 2019 var fall den vanligste ulykkestypen i arbeidslivet. Av nærmere 22 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i fjor, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.

  Artikkel
 • Dempet jobbfall i august

  Antallet jobber gikk ned med 3,5 prosent fra august 2019 til samme måned i 2020. Dette er en mindre nedgang enn det de tre foregående månedene viste, sammenlignet med året før.

  Artikkel
 • Flere innvandrere jobber i en midlertidig stilling

  En større andel innvandrere enn resten av befolkningen har en midlertidig stilling. Det kan blant annet ha sammenheng med at midlertidige stillinger er utbredt i yrker og næringer der vi finner mange innvandrere.

  Artikkel
 • 33 døde i arbeidsulykker

  Det ble registrert 33 dødsulykker i arbeidslivet i 2019. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Færre arbeidsledige

  Ifølge sesongjusterte tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) var det færre arbeidsledige i august enn i juli. Det var fortsatt langt flere arbeidsledige i august enn før koronakrisen inntraff.

  Artikkel
 • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

  Rapporter 2020/34

  Mangel på læreplasser har vært, og er fortsatt, en utfordring i videregående opplæring. Denne rapporten undersøker hvordan det går med elever som ikke får læreplass.

  Publikasjon
 • Utdanning gir større ulikhet enn innvandrerbakgrunn

  I et arbeidsmarked som særlig etterspør kvalifisert arbeidskraft, betyr fullført videregående utdanning mer enn innvandrerbakgrunn. Lite utdanning er en like stor barriere for alle, uansett innvandrerbakgrunn. Innvandrernes store andel med kun gru...

  Artikkel
 • Dette er Norge 2020

  Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av Dette er Norge.

  Publikasjon
 • Nedgang i andelen sysselsatte med nedsatt funksjonsevne

  Fra andre kvartal 2019 til andre kvartal 2020 gikk andelen sysselsatte blant personer med nedsatt funksjonsevne ned med 3,2 prosentpoeng. For hele befolkningen var tilsvarende nedgang på 0,7 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Stort fall i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 16 000 frå 1. til 2. kvartal 2020. Dette er ein nedgang på heile 23 prosent.

  Artikkel
 • Færre unge utenfor i fjor

  10,7 prosent av unge under 30 år var utenfor arbeid, utdanning og arbeidsrettede tiltak i 2019. Fire år tidligere var tilsvarende andel på 12,2 prosent.

  Artikkel
 • System for persondata

  Notater 2020/28

  I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årgangene 2008 – 2019. SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å ko...

  Publikasjon