Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nedgang i yrkesdeltakelsen

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017, men nedgangen er mindre markant enn tidligere.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar utgjorde dei arbeidslause 4,1 prosent av arbeidsstyrken i november. Arbeidsløysa er dermed den same som i august.

  Artikkel
 • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

  Rapporter 2018/04

  Rapporten beskriver forskjeller i andelen som er i jobb eller under utdanning (dvs. andel aktive) blant personer i alderen 16-34 år.

  Publikasjon
 • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

  Rapporter 2018/03

  Hvem kommer som enslige mindreårige flyktninger til Norge, og hvordan går det med dem etter bosetting?

  Publikasjon
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

  Rapporter 2018/01

  I 4. kvartal 2016 var det i alt registrert 89 195 sysselsatte flyktninger i Norge, noe som utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå andelen sysselsatte på 71 prosent, dvs. en f...

  Publikasjon
 • Ulike tall om lønnstakere

  Antall lønnstakere formidles gjennom flere av SSBs statistikker. Denne artikkelen forklarer forskjellen på statistikkene og hvorfor de gir ulike tall.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 111 000 arbeidslause i oktober. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng frå juli.

  Artikkel
 • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

  Rapporter 2017/33

  I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å ha ei funksjonshemming. Av desse var 43 prosent i arbeid, om lag same nivå som dei fire føregåande åra.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,0 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 110 000 arbeidslause i september. Det utgjorde 4,0 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,3 prosentpoeng frå juni.

  Artikkel
 • Stabilt tal på ledige stillingar

  Det sesongjusterte totale talet på ledige stillingar var stabilt frå 2. til 3. kvartal 2017. Det var oppgang innan byggje- og anleggsverksemd, og nedgang innan sosiale omsorgstenester utan butilbod.

  Artikkel
 • To av tre unge menn fast ansatt i sin første jobb

  67 prosent av mennene og 53 prosent av kvinnene i aldersgruppen 15-34 år fikk fast ansettelse i sin første jobb etter avsluttet utdanning. Samtidig er 70 000 unge helt utenfor både arbeidsliv og utdanning.

  Artikkel
 • Unge på arbeidsmarkedet

  Rapporter 2017/30

  Over halvparten i aldersgruppen 20-34 år utførte lønnet eller ulønnet arbeid mens de var under utdanning. Det var noe mer vanlig for unge kvinner enn menn å ha arbeid ved siden av utdanningen.

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 4,1 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 114 000 arbeidslause i august. Det utgjorde 4,1 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,2 prosentpoeng frå mai.

  Artikkel
 • Færre yrkesaktive

  Andelen yrkesaktive i befolkningen gikk ned fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal i år. Nedgangen kom i de fleste aldersgrupper, også i dem med høyest yrkesaktivitet.

  Artikkel
 • Hvordan deler småbarnsforeldre på arbeidet - hjemme og ute?

  Far jobber mindre, mens mor jobber mer enn før. Betyr det at de nå deler mer på både omsorgs- og forsørgeransvaret?

  Artikkel