Statistikkområde

Arbeid og lønn: Sysselsetting

Alt innhold for delområdet sysselsetting

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt

  I år har over 60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en tilpasset arbeidssituasjon. Det er økning på 8 prosentpoeng fra i fjor.

  Artikkel
 • Framleis auke i ledige stillingar

  Frå 1. til 2. kvartal 2018 auka talet på ledige stillingar med 3 200, justert for sesongvariasjonar. Noreg har no hatt auke i talet på ledige stillingar i om lag to år.

  Artikkel
 • Dette er Norge 2018

  Hva jobber vi med, hva er de vanligste bilmerkene, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe av det du får svar på i den nyeste utgaven av «Dette er Norge».

  Publikasjon
 • Stabil arbeidsløyse

  Det var 108 000 arbeidslause i juni, justert for sesongvariasjonar. Dette svarer til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Lettere overgang fra sosialhjelp til jobb for høyt utdannede innvandrerkvinner

  Innvandrere var i 2009 overrepresentert blant sosialhjelpsmottakerne, men sammenlignet med mottakere som var født i Norge fant innvandrerne seg lettere jobb etter sosialhjelpsmottaket.

  Artikkel
 • Fra stønad til arbeid?

  Rapporter 2018/25

  Denne rapporten gir mer detaljert kunnskap rundt statistikken knyttet til innvandrere fra ulike landgrupper og innvandrere etter innvandringsgrunn.

  Publikasjon
 • Ny kvartalsvis lønnsstatistikk

  Statistikken «Antall arbeidsforhold» er basert på data fra a-ordningen og har frem til nå vist utviklingen i antall lønnstakere (personer) og antall arbeidsforhold (jobber). SSB publiserer fra midten av august for første gang kvartalsvis lønnsstat...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,8 prosent

  Justert for sesongvariasjonar var det 106 000 arbeidslause i mai. Det utgjorde 3,8 prosent av arbeidsstyrken, ned 0,1 prosentpoeng frå februar.

  Artikkel
 • Økt yrkesdeltakelse for menn

  Andelen yrkesaktive menn økte fra 2. kvartal 2017 til 2. kvartal i år, mens det var en svak nedgang for kvinner.

  Artikkel
 • Liten konkurranse mellom arbeidsinnvandrere og flyktninger på arbeidsmarkedet

  Arbeidsinnvandrere har i liten grad utkonkurrert flyktningene på arbeidsmarkedet. En viktig forklaring er at de to innvandrergruppene har svært forskjellig yrkeskompetanse og dermed deltar på ulike områder av arbeidsmarkedet.

  Artikkel
 • Framleis auke i sysselsettinga

  Frå januar til april blei det 19 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 3,7 prosent i april.

  Artikkel
 • Unge viktige for å holde hjulene i gang om sommeren

  Når sommeren er på topp i juli, er nesten hver femte person i jobb under 25 år. Unge er overrepresentert særlig innen varehandel samt overnattings- og serveringsvirksomhet, men mange jobber også i helse- og sosialtjenester.

  Artikkel
 • Ansetter flere innvandrere fra EU enn fra resten av verden

  Norske virksomheter ansetter stadig flere innvandrere. Det er særlig innvandrerne fra EU-land som står bak økningen. Andelen innvandrere fra Afrika og Asia i virksomheter har vist liten endring siden 2008.

  Artikkel
 • Auke i sysselsettinga

  Frå desember 2017 til mars 2018 blei det 21 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 3,9 prosent i mars.

  Artikkel
 • Teknologiens effekt på arbeidere

  Ny teknologi tidlig på 1900-tallet ga arbeidere mulighet til å klatre på den sosiale rangstigen.

  Artikkel