Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng

Tilbake til artikkelen

Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivåtall og endringstall i 1 000, i prosent og i prosentpoeng
  Mai 20201 Endring februar-mai2
1Sesongjustert rene månedstall.
2Endring fra trend-tall for februar til sesongjustert tall for mai.
3Endringstallene for arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken er målt i prosentpoeng.
4Nav-tallene er inkludert permitterte.
Sysselsatte i alt 2 693 -55
Sysselsatte til stede på jobb i referanseuka 2 141 -129
Utførte ukeverk (à 37,5 timer) 1 898 -147
Arbeidsledige 147 40
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken3 5,2 1,4
Registrerte ledige (Nav)4 191 129
Registrerte ledige (Nav) + ordinære tiltaksdeltakere4 198 123

Kontakt