Nedgang i sysselsatte i arbeid

Publisert:

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 8,9 prosent fra februar til mars. For sysselsatte i alt og arbeidsledige viser tallene bare små endringer for den samme perioden.

I AKU blir permitterte regnet som sysselsatte som er midlertidig fraværende fra jobb i de første tre månedene av permitteringsperioden. Ved å bruke størrelsen sysselsatte i arbeid/til stede på jobb i undersøkelsesuka, samt å se på utførte ukeverk, kan vi måle effekten av koronakrisen for de to ukene i mars.

«Rene» månedstall fra AKU – eksperimentell statistikk

Denne artikkelen er basert på foreløpige sesongjusterte rene månedstall (der vi ikke glatter med 3-måneders glidende gjennomsnitt i etterkant, slik som i Statistikkbanken) frem til og med mars i år. Til sammenligning er de ordinære månedstallene fra AKU basert på et sesongjustert tremåneders glidende gjennomsnitt.  Bakgrunnen for å presentere rene månedstall er at vi fremover forventer store endringer på arbeidsmarkedet som følge av koronakrisen. De rene månedstallene fra AKU vil i denne situasjonen kunne være informative til tross for stor utvalgsusikkerhet. Vi viser også nå for første gang sesong- og kalenderjusterte månedstall for sysselsatte i arbeid fra AKU.

Om lag uendret AKU-arbeidsledighet fra februar til mars

Tall fra Nav viser at summen av registrerte arbeidsledige og personer på tiltak steg fra 75 000 personer i slutten av februar til 299 000 i slutten av mars.

De fleste av de som nå er registret ledige hos Nav i mars er permitterte. I AKU blir disse regnet som sysselsatte, ikke som arbeidsledige, de første tre månedene av permitteringen. Det er derfor liten eller ingen grunn til at økningen i antall registrerte arbeidsledige hos Nav skal slå særlig ut i antall arbeidsledige for mars ifølge AKU.

Figur 1. Arbeidsledige (AKU), registrerte ledige og registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere

Arbeidsledige (AKU) Registrerte ledige (NAV) Registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (NAV)
Jan. 2006 97.6 72.2 83.3
Feb. 2006 97.9 68.2 79.6
Mar. 2006 88.4 66.6 77.6
Apr. 2006 90.7 65.2 74.6
Mai 2006 87.7 64.4 73.3
Jun. 2006 90.3 64.3 73.3
Jul. 2006 80.2 63.3 73.6
Aug. 2006 84.2 62.5 72.6
Sep. 2006 77.4 60.6 70
Okt. 2006 64.9 58.2 68.1
Nov. 2006 70.9 55.8 66.4
Des. 2006 70.6 53.6 64.2
Jan. 2007 70.6 51.1 61.4
Feb. 2007 66 49.7 59.9
Mar. 2007 63.9 47.7 58.2
Apr. 2007 63.9 46.3 56.8
Mai 2007 61 45.4 55.1
Jun. 2007 58.9 45.6 55.5
Jul. 2007 69.5 46.6 56.8
Aug. 2007 63.7 45.7 55.8
Sep. 2007 56.2 45.1 55.2
Okt. 2007 65.2 44.2 54.3
Nov. 2007 62.2 43.1 53.2
Des. 2007 60.6 42.2 51.9
Jan. 2008 67.7 40.3 50
Feb. 2008 61.4 39.8 49.7
Mar. 2008 59.5 39.7 49.2
Apr. 2008 62.3 37.8 48.8
Mai 2008 64.9 39.5 50.5
Jun. 2008 73.4 39.8 51
Jul. 2008 74.1 39.5 50.8
Aug. 2008 68.5 41.2 52.2
Sep. 2008 78.9 43.7 55.3
Okt. 2008 76.8 46 57.4
Nov. 2008 75.1 49.9 61.1
Des. 2008 85.5 53.3 64.5
Jan. 2009 77.6 58.4 70
Feb. 2009 81 62.6 74.5
Mar. 2009 77.7 65.9 78.9
Apr. 2009 84.9 69.4 83.2
Mai 2009 86.2 71.4 85.8
Jun. 2009 87.9 71.8 86.9
Jul. 2009 81.4 72.6 89.7
Aug. 2009 88.7 73.2 89.9
Sep. 2009 81.9 71.4 89.9
Okt. 2009 82.6 72 91.4
Nov. 2009 98.7 71.4 90.8
Des. 2009 88 71.1 91
Jan. 2010 94.1 74.2 93.3
Feb. 2010 96.9 73.7 93.3
Mar. 2010 108.1 75.3 93.5
Apr. 2010 92.3 75.9 93.8
Mai 2010 98.9 74.9 91.2
Jun. 2010 109 74.7 90.5
Jul. 2010 91.1 73.9 89.8
Aug. 2010 94 73.7 89.1
Sep. 2010 98.7 74.9 88.9
Okt. 2010 94.3 75.3 88.8
Nov. 2010 88.6 75.7 88.9
Des. 2010 108 73.7 88.2
Jan. 2011 77.9 74.2 88
Feb. 2011 82.5 72.9 87
Mar. 2011 89 70.7 85.6
Apr. 2011 89.4 70.3 84.4
Mai 2011 88.6 68.9 84
Jun. 2011 91.5 68.1 84.1
Jul. 2011 85.7 68.4 84.2
Aug. 2011 94.6 69 85.5
Sep. 2011 86.7 68 84.9
Okt. 2011 97.4 68.1 84.8
Nov. 2011 90.1 67 84.1
Des. 2011 90.3 67.2 83.8
Jan. 2012 95.7 65.5 82.8
Feb. 2012 92.3 65.6 83.2
Mar. 2012 69.7 64.8 82.4
Apr. 2012 85.2 65.5 82.4
Mai 2012 90 65.3 82.1
Jun. 2012 81.7 66.7 83.5
Jul. 2012 85.9 67.4 83.5
Aug. 2012 84.7 65.7 82.3
Sep. 2012 84.9 65.5 82.2
Okt. 2012 99.1 64.9 81.6
Nov. 2012 92.5 65.4 82
Des. 2012 97 65.8 82
Jan. 2013 95.5 65.5 81.6
Feb. 2013 102.1 66.1 82.3
Mar. 2013 99.3 67.2 83.2
Apr. 2013 103.3 67.6 84.1
Mai 2013 102.2 69.5 86
Jun. 2013 97.4 69.1 86
Jul. 2013 94.6 70.2 86.5
Aug. 2013 112.7 70.8 87.1
Sep. 2013 101.2 72 88.4
Okt. 2013 94.4 72.1 88.7
Nov. 2013 103.6 73.1 89.2
Des. 2013 114.7 73.6 89.4
Jan. 2014 105.4 73.6 89.4
Feb. 2014 82.7 73.6 89.7
Mar. 2014 99.4 74 89.7
Apr. 2014 92.9 73.6 87.6
Mai 2014 87 76.7 89.3
Jun. 2014 88.9 76 88.5
Jul. 2014 108.2 75.3 87.5
Aug. 2014 94.3 76.5 87.4
Sep. 2014 108.2 76.6 86.8
Okt. 2014 104.7 76.2 86.4
Nov. 2014 105.3 75.8 86.5
Des. 2014 102.3 75 86.6
Jan. 2015 114.6 75.9 87.4
Feb. 2015 124.6 76.9 88.2
Mar. 2015 117.3 77.7 89
Apr. 2015 120.9 78.4 90
Mai 2015 118.8 79.2 90.5
Jun. 2015 131.4 80.1 92.4
Jul. 2015 138.7 81.1 94.9
Aug. 2015 111 82.6 96.1
Sep. 2015 128.7 82.5 96.7
Okt. 2015 131.7 84.3 98.2
Nov. 2015 121 84.1 98.7
Des. 2015 140.9 84 98.9
Jan. 2016 133.8 85.5 100.9
Feb. 2016 151.7 85.6 100.9
Mar. 2016 127.6 85.6 100.8
Apr. 2016 134.5 84.1 100.4
Mai 2016 140 84.9 101.4
Jun. 2016 126.8 84.5 101.7
Jul. 2016 132.1 84 102
Aug. 2016 137.7 83.1 101.6
Sep. 2016 127.7 81.7 100.8
Okt. 2016 128.3 82.3 101.2
Nov. 2016 130.2 83.1 101.6
Des. 2016 109.7 81.6 100.6
Jan. 2017 109.3 80.9 100.3
Feb. 2017 119.4 80 99.4
Mar. 2017 125.9 78 98.1
Apr. 2017 124.6 77.2 97
Mai 2017 128.5 75.4 95.7
Jun. 2017 121.9 74.7 94.6
Jul. 2017 109.5 73.8 93
Aug. 2017 112 72.5 92
Sep. 2017 114.3 71.6 90.9
Okt. 2017 103.8 70 89.1
Nov. 2017 108.6 68.5 87.4
Des. 2017 119.8 68.2 86.9
Jan. 2018 104.6 65.8 84.3
Feb. 2018 106.8 65.8 84.1
Mar. 2018 111.7 66 83.8
Apr. 2018 111.6 65.9 83.6
Mai 2018 98.7 64.1 80.5
Jun. 2018 116.5 63.7 80.4
Jul. 2018 110.7 66.8 83.2
Aug. 2018 105.2 65.6 81.2
Sep. 2018 121.2 65.7 81
Okt. 2018 105.9 65 79.8
Nov. 2018 105.8 66.2 80.7
Des. 2018 98.1 66 80.7
Jan. 2019 103.9 65.4 79.9
Feb. 2019 118.6 64.7 79
Mar. 2019 98 63.9 78.3
Apr. 2019 84.6 62.7 76.9
Mai 2019 97.4 63.9 77.9
Jun. 2019 105 63 77.5
Jul. 2019 105.4 62.5 77.9
Aug. 2019 114.6 63.2 77.8
Sep. 2019 99.1 63.2 77.3
Okt. 2019 116.4 62.9 76.7
Nov. 2019 109.4 62.9 76.6
Des. 2019 111.3 63.1 76.5
Jan. 2020 108.7 62.4 75.5
Feb. 2020 97.6 61.9 74.8
Mar. 2020 94.8 290.1 298.9
Apr. 2020
Mai 2020
Jun. 2020
Jul. 2020
Aug. 2020
Sep. 2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Figur 1 viser utviklingen i registrerte ledige og ledige på tiltak hos Nav. I tillegg viser den utviklingen i antall arbeidsledige per måned beregnet fra AKU, vist som rene månedstall. Som det framgår av figuren er det en god del variasjon fra måned til måned i ledighetstallene fra AKU, noe som er grunnen til at SSB normalt publiserer tremåneders glidende gjennomsnitt og ikke rene månedstall.

Den kraftige økningen i registrerte ledige hos Nav i mars framgår av Figur 1. Antall arbeidsledige i mars i AKU er derimot noe lavere enn måneden før, men nedgangen er ikke større enn den normale variasjonen fra måned til måned i AKU-tallene. De som ble permittert i mars inngår ikke i AKUs mål for arbeidsledige i mars. Heller ikke personer som ble sagt opp i mars i forbindelse med koronakrisen vil bli regnet som arbeidsledige i AKU i denne måneden. De vil først kunne bli regnet som arbeidsledige etter endt oppsigelsesperiode. Sysselsatte i virksomheter som har gått konkurs i mars vil derimot kunne bli definert som arbeidsledig i AKU i mars, men foreløpig statistikk tyder ikke på noen økning i konkurser i mars.

Kraftig fall i sysselsatte i arbeid

Det er liten endring i sysselsatte fra februar til mars, men vi ser en kraftig nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka

Sysselsatte i AKU kan splittes etter sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka og sysselsatte som var midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka.

Figur 2 viser utviklingen i både sysselsatte totalt og sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka. Mens det er liten endring i sysselsatte fra februar til mars, er det en kraftig nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka. Målt i prosent var nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 8,9 prosent fra februar til mars 2020. I 2009 i forbindelse med finanskrisen og 2015 i forbindelse med reduserte investeringer i petroleumsnæringen hadde man nesten like stor nedgang i dette fra en måned til den neste.

Nedstengningen av Norge i forbindelse med koronasmitten skjedde 12. mars, og permitteringen kom i all hovedsak etter denne datoen. En person som er sysselsatt regnes som sysselsatt til stede på jobb i undersøkelsesuka hvis vedkommende har jobbet minst én time i undersøkelsesuka. Det er derfor grunn til å tro at også mesteparten av reduksjonen av sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka skjedde i de to siste ukene av mars 2020.

Figur 2. Sysselsatte i alt, sysselatte i arbeid og utførte ukeverk (a 37,5 timer) for personar 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte månedstall i 1000

Sysselsatte Sysselsatte i arbeid Utførte ukeverk (a 37.5 timer)
Jan. 2006 2330.5 1962.9 1803.6
Feb. 2006 2309 1944.8 1793.9
Mar. 2006 2317.9 1945.5 1790.4
Apr. 2006 2343.4 1969.8 1833
Mai 2006 2328.3 1933.7 1782.1
Jun. 2006 2345.9 1971.9 1818.8
Jul. 2006 2377.3 2017.4 1841.3
Aug. 2006 2369.5 1977.6 1839.7
Sep. 2006 2373.1 1987.3 1854.8
Okt. 2006 2394.6 2008.8 1863.4
Nov. 2006 2383 1982.5 1837.4
Des. 2006 2390.3 2011.6 1862.1
Jan. 2007 2401.3 2016.6 1835.5
Feb. 2007 2402.4 2028.3 1861.9
Mar. 2007 2410.7 2019 1867.1
Apr. 2007 2409.1 2004.1 1830.4
Mai 2007 2421.1 2024 1855.4
Jun. 2007 2442.4 2035.9 1866.8
Jul. 2007 2433.7 2044.8 1889.2
Aug. 2007 2452.5 2021.3 1846.3
Sep. 2007 2447.1 2057.1 1883
Okt. 2007 2462.3 2063 1899.4
Nov. 2007 2482.1 2084.3 1904.3
Des. 2007 2477.3 2042.7 1924.1
Jan. 2008 2483.8 2068.4 1948
Feb. 2008 2504.4 2084.8 1909
Mar. 2008 2499.2 2110.2 1895.2
Apr. 2008 2497.4 2094.7 1946.9
Mai 2008 2505.5 2107.4 1930.9
Jun. 2008 2503.4 2098.6 1912.2
Jul. 2008 2504.9 2101.9 1940.4
Aug. 2008 2528.6 2175.4 2032
Sep. 2008 2517.1 2085.8 1917.4
Okt. 2008 2482.9 2091.1 1931.1
Nov. 2008 2512.5 2131.5 1996.2
Des. 2008 2518 2124.6 1910.8
Jan. 2009 2503 1949.3 1859.2
Feb. 2009 2503.1 2079.7 1907.2
Mar. 2009 2524.2 2095.4 1889.5
Apr. 2009 2505.1 2094.2 1890.3
Mai 2009 2502.9 2083.1 1881.1
Jun. 2009 2506.1 2087.9 1900.1
Jul. 2009 2497.3 2099.5 1915.2
Aug. 2009 2488.2 2090 1888.9
Sep. 2009 2478.4 2053 1862
Okt. 2009 2489.2 2061.3 1851.3
Nov. 2009 2479.6 2033.6 1836.3
Des. 2009 2471.2 1999.2 1869.2
Jan. 2010 2498.5 2096 1885.6
Feb. 2010 2493.7 2074.4 1884.5
Mar. 2010 2465.3 2067.8 1894.7
Apr. 2010 2483.5 2060.2 1868.3
Mai 2010 2489.8 2066.2 1920.3
Jun. 2010 2510.2 2060.2 1872.8
Jul. 2010 2511.6 2040.8 1846
Aug. 2010 2492.4 2065.7 1890
Sep. 2010 2505.3 2073.1 1886.1
Okt. 2010 2505.7 2084.2 1903.1
Nov. 2010 2516.9 2094.8 1916.2
Des. 2010 2502.8 2119.1 1896.9
Jan. 2011 2516.5 2101.1 1899.6
Feb. 2011 2521 2121.2 1948.1
Mar. 2011 2523.8 2097.8 1905.6
Apr. 2011 2532.1 2102.3 1921.1
Mai 2011 2541.8 2113.2 1977.6
Jun. 2011 2527 2109 1917.6
Jul. 2011 2550 2065.2 1886.8
Aug. 2011 2544.7 2063.9 1862.4
Sep. 2011 2565.8 2163.2 1993.2
Okt. 2011 2545.7 2135.9 1970.7
Nov. 2011 2549.8 2127.9 1949.2
Des. 2011 2577 2225.1 2028.2
Jan. 2012 2564.8 2143.8 1951.8
Feb. 2012 2566.4 2148 1948.8
Mar. 2012 2590.5 2168.6 1980.7
Apr. 2012 2580.1 2168.7 1990.3
Mai 2012 2587.5 2173.7 1981.1
Jun. 2012 2576.8 2131.9 1964.2
Jul. 2012 2567.5 2169.1 1995.7
Aug. 2012 2585 2174.5 1967.6
Sep. 2012 2607.7 2186.4 2018.2
Okt. 2012 2590.6 2153.2 1953.1
Nov. 2012 2584.6 2158.2 1966.9
Des. 2012 2593.5 2113 1973.9
Jan. 2013 2586.2 2155.2 1974.2
Feb. 2013 2585.6 2148.8 1947.9
Mar. 2013 2606.4 2156.4 1963.2
Apr. 2013 2596.1 2147.5 1930.5
Mai 2013 2579.1 2138.1 1940.5
Jun. 2013 2601.1 2155.1 1969.5
Jul. 2013 2624 2155.3 1952.7
Aug. 2013 2601 2123.5 1921.4
Sep. 2013 2612.6 2172.2 1959.7
Okt. 2013 2616.1 2175 1977.2
Nov. 2013 2624.2 2163.3 1976.8
Des. 2013 2598.3 2186.4 1989.7
Jan. 2014 2603.7 2122.1 2026.2
Feb. 2014 2624 2159.6 1970.2
Mar. 2014 2608 2169.8 1998.7
Apr. 2014 2645.3 2203.2 2010.8
Mai 2014 2625.6 2195.6 1986.7
Jun. 2014 2625.2 2200.9 2014.8
Jul. 2014 2613.7 2150.6 1965.8
Aug. 2014 2639 2316.7 2085.5
Sep. 2014 2619.4 2161.4 1962.6
Okt. 2014 2615.3 2187.5 2004.4
Nov. 2014 2622.7 2190.1 2016.4
Des. 2014 2656.6 2234.4 2002.3
Jan. 2015 2641.8 2046.3 1954.3
Feb. 2015 2632.8 2195.3 1973.1
Mar. 2015 2642.1 2201.7 1990.6
Apr. 2015 2636.4 2204.2 1991.2
Mai 2015 2655 2195.9 1978.4
Jun. 2015 2654.1 2239.5 1998.6
Jul. 2015 2607.4 2226.6 2013.8
Aug. 2015 2649.5 2292 2040.9
Sep. 2015 2656.9 2205.1 1991.5
Okt. 2015 2615.8 2164 1959
Nov. 2015 2642.4 2203 1977.5
Des. 2015 2644.9 2177.5 1999
Jan. 2016 2648.5 2214.7 1989.5
Feb. 2016 2650.2 2211.8 2025.4
Mar. 2016 2635.9 2194.7 1987.3
Apr. 2016 2632.9 2201.1 1997.9
Mai 2016 2642.2 2182.7 2008.5
Jun. 2016 2631.3 2181 1978
Jul. 2016 2640.7 2201.9 2007.8
Aug. 2016 2651.9 2188.1 1973.3
Sep. 2016 2637 2207.2 2007.7
Okt. 2016 2657.2 2233.3 2036.8
Nov. 2016 2633.7 2212 2031.5
Des. 2016 2605.4 2269.2 2016
Jan. 2017 2664.1 2247.7 2027.8
Feb. 2017 2627 2200 2028.1
Mar. 2017 2630.1 2193.7 1998.3
Apr. 2017 2660.8 2212.3 2002.2
Mai 2017 2632.5 2222.9 2031.1
Jun. 2017 2641.4 2185.6 2002.7
Jul. 2017 2640.3 2198 1975.3
Aug. 2017 2649.4 2236.7 2022.1
Sep. 2017 2649.8 2199 1991
Okt. 2017 2665.5 2203 2001
Nov. 2017 2661.9 2231.7 2030.2
Des. 2017 2628.7 2202.6 1976.5
Jan. 2018 2673.5 2247.5 2017.6
Feb. 2018 2687.2 2236.2 2005.3
Mar. 2018 2676.1 2230.4 2024.9
Apr. 2018 2675.3 2260.9 2046.1
Mai 2018 2690.6 2245.2 1993.2
Jun. 2018 2701.5 2266 2054.7
Jul. 2018 2700.5 2229.2 2023.3
Aug. 2018 2697.1 2259.7 2037.6
Sep. 2018 2707.3 2288.8 2075.8
Okt. 2018 2708 2269.5 2047.6
Nov. 2018 2715.2 2276.8 2051.9
Des. 2018 2701.7 2220.5 2051.7
Jan. 2019 2695.8 2271.4 2053.6
Feb. 2019 2712.1 2290.9 2044.7
Mar. 2019 2727.2 2280.8 2041.5
Apr. 2019 2715.6 2221.5 2010.2
Mai 2019 2710.5 2268 2054.4
Jun. 2019 2710.5 2260.7 2039.8
Jul. 2019 2751.1 2270.6 2040.9
Aug. 2019 2727.4 2230.7 1995.9
Sep. 2019 2753.7 2285.5 2054
Okt. 2019 2728.7 2279.3 2050.7
Nov. 2019 2710.3 2259.6 2029.8
Des. 2019 2760.8 2277.1 2049.6
Jan. 2020 2737.9 2216 2027.8
Feb. 2020 2747.1 2275 2054.2
Mar. 2020 2756.7 2066.9 1852.2
Apr. 2020
Mai 2020
Jun. 2010
Jul. 2020
Aug. 2020
Sep. 2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Figur 2 viser også nedgangen i utførte timeverk. Denne størrelsen vil kunne fange opp virkninger av permitteringer raskere enn sysselsatte i arbeid, i og med en person som blir permittert i løpet av en uke vil få redusert arbeidstid denne uka, men vil regnes som midlertidig fraværende først uka etter. Nedgangen i utførte timeverk var på 9,4 prosent fra februar til mars 2020.

Reduksjonen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka og i utførte timeverk fra februar til mars 2020 kan også skyldes andre forhold enn permitteringer. På grunn av koronasmitten måtte flere være hjemme i karantene, og hvis man ikke kunne arbeide hjemmefra i undersøkelsesuka ble man heller ikke regnet som sysselsatt til stede på jobb. Det samme gjelder for de som hadde omsorgspermisjon for barn som ikke kunne gå på skole eller barnehage.

Tabell 1 viser nivåtallene for de ulike størrelsene i mars 2020. I tillegg uttrykker tabellen endringen i forhold til både februar 2020 og desember 2019. Siden AKU er en kvartalsundersøkelse der de samme personene intervjues hvert kvartal i åtte kvartaler på rad, sammenligner vi i stor grad de samme personene når vi ser på tremånedersendringen fra desember 2019 til mars 2020. Vi ser at endringene fra desember 2019 til mars 2020 er om lag de samme som fra februar til mars 2020.

Tabell 1. Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedstall. Nivå og endringstall i 1000. AKU og NAV

Til tabellen

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra mars) ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår håndtering betyr at trendtall og sesongjusterte tall følger hverandre fra og med mars. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat. I statistikkbanken presenteres imidlertid tidsserier som er glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt i etterkant, både for sesongjusterte tall og trend.

Ulike definisjoner og måleperioder i AKU og NAV

Statistikk for registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak utarbeides på grunnlag av Navs registre over arbeidssøkere. Arbeidsledige ifølge AKU utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen. Ulike innsamlingsmetoder og klassifiseringsregler medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke har registrert seg hos Nav, eller personer som er registrert på et arbeidsmarkedstiltak eller som yrkeshemmede hos Nav. På den annen side blir en del personer som er registrert som arbeidsledige hos Nav ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU (på grunnlag av spørsmål om søking etter arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet). Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Personer som er ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) klassifiseres som arbeidsledige hos Nav, mens de i AKU regnes de som sysselsatte, midlertidig fraværende. Personer som har vært helt permitterte i lengre tid enn 3 måneder i sammenheng, vil også bli klassifisert som arbeidsledige i AKU. Et månedstall fra AKU er et gjennomsnitt av alle referanseukene som inngår i måneden, mens månedsstatistikken over registrerte ledige hos Nav er opptellinger pr. en dato mot slutten av måneden. Siden også første del av mars (uke 10 og 11) inngår i gjennomsnittet fra AKU, kan en ikke se full effekt av koronakrisen i marstallene fra AKU.