Nedgang i sysselsettingen

Publisert:

Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 54 000 sysselsatte fra februar til april. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent. Antall arbeidsledige var om lag uendret i samme periode.

Som følge av koronakrisen og de mange begrensningene i mulighetene for å foreta fritidsreiser valgte langt flere i år å være til stede på jobb i påskeuken sammenlignet med i et normalår. Dette er med å komplisere analysen av endringstall fra mars til april i år for fravær fra jobb og for utførte timeverk. I denne artikkelen har vi valgt i hovedsak å sammenligne tall fra siste hele måned uten koronaeffekt, februar, med første hele måned med koronaeffekt, april.    

I AKU blir permitterte regnet som sysselsatte som er midlertidig fraværende fra jobb i de første tre månedene av permitteringsperioden. Siden mange nå er permitterte kan man se på utviklingen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka, samt utførte ukeverk for å måle effekten av koronakrisen.

«Rene» månedstall fra AKU – eksperimentell statistikk

Denne artikkelen bruker tall basert på [foreløpige sesongjusterte rene månedstall] frem til og med april i år. Tallene er korrigert for systematiske sesongvariasjoner og gjennomsnittlige påske-/kalendereffekter.

Til sammenligning er de ordinære månedstallene fra AKU basert på et sesongjustert tremåneders glidende gjennomsnitt. Bakgrunnen for å presentere rene månedstall er de store endringene på arbeidsmarkedet som følge av koronakrisen. De rene månedstallene fra AKU vil i denne situasjonen kunne være informative til tross for stor utvalgsusikkerhet. Vi viser også nå sesong- og kalenderjusterte månedstall for sysselsatte i arbeid fra AKU, noe SSB vanligvis ikke gjør.

Om lag uendret AKU-arbeidsledighet fra februar til april

Tall fra Nav viser at summen av registrerte arbeidsledige og personer på tiltak steg fra 75 000 personer i slutten av februar til 267 000 i slutten av april.

De fleste av de som nå er registret ledige hos Nav i april er permitterte. I AKU blir disse regnet som sysselsatte, ikke som arbeidsledige, de første tre månedene av permitteringen. Det er derfor liten grunn til at økningen i antall registrerte arbeidsledige hos Nav skal slå noe særlig ut i antall arbeidsledige for april ifølge AKU.

Figur 1. Arbeidsledige, rene månedstall (AKU), registrerte ledige og registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (Nav)

Arbeidsledige (AKU) Registrerte ledige (NAV) Registrerte ledige + ordinære tiltaksdeltakere (NAV)
Jan. 2006 97.6 72.2 83.3
Feb. 2006 97.9 68.2 79.6
Mars 2006 88.4 66.6 77.6
Apr. 2006 90.7 65.2 74.6
Mai 2006 87.7 64.4 73.3
Juni 2006 90.3 64.3 73.3
Juli 2006 80.2 63.3 73.6
Aug. 2006 84.2 62.5 72.6
Sep. 2006 77.4 60.6 70
Okt. 2006 64.9 58.2 68.1
Nov. 2006 70.9 55.8 66.4
Des. 2006 70.6 53.6 64.2
Jan. 2007 70.6 51.1 61.4
Feb. 2007 66 49.7 59.9
Mars 2007 63.9 47.7 58.2
Apr. 2007 63.9 46.3 56.8
Mai 2007 61 45.4 55.1
Juni 2007 58.9 45.6 55.5
Juli 2007 69.5 46.6 56.8
Aug. 2007 63.7 45.7 55.8
Sep. 2007 56.2 45.1 55.2
Okt. 2007 65.2 44.2 54.3
Nov. 2007 62.2 43.1 53.2
Des. 2007 60.6 42.2 51.9
Jan. 2008 67.7 40.3 50
Feb. 2008 61.4 39.8 49.7
Mars 2008 59.5 39.7 49.2
Apr. 2008 62.3 37.8 48.8
Mai 2008 64.9 39.5 50.5
Juni 2008 73.4 39.8 51
Juli 2008 74.1 39.5 50.8
Aug. 2008 68.5 41.2 52.2
Sep. 2008 78.9 43.7 55.3
Okt. 2008 76.8 46 57.4
Nov. 2008 75.1 49.9 61.1
Des. 2008 85.6 53.3 64.5
Jan. 2009 77.6 58.4 70
Feb. 2009 81 62.6 74.5
Mars 2009 77.7 65.9 78.9
Apr. 2009 84.9 69.4 83.2
Mai 2009 86.2 71.4 85.8
Juni 2009 87.9 71.8 86.9
Juli 2009 81.4 72.6 89.7
Aug. 2009 88.7 73.2 89.9
Sep. 2009 81.9 71.4 89.9
Okt. 2009 82.6 72 91.4
Nov. 2009 98.7 71.4 90.8
Des. 2009 88 71.1 91
Jan. 2010 94.1 74.2 93.3
Feb. 2010 96.9 73.7 93.3
Mars 2010 108.1 75.3 93.5
Apr. 2010 92.3 75.9 93.8
Mai 2010 98.9 74.9 91.2
Juni 2010 109 74.7 90.5
Juli 2010 91.1 73.9 89.8
Aug. 2010 94 73.7 89.1
Sep. 2010 98.7 74.9 88.9
Okt. 2010 94.3 75.3 88.8
Nov. 2010 88.6 75.7 88.9
Des. 2010 108 73.7 88.2
Jan. 2011 77.9 74.2 88
Feb. 2011 82.5 72.9 87
Mars 2011 89.1 70.7 85.6
Apr. 2011 89.4 70.3 84.4
Mai 2011 88.6 68.9 84
Juni 2011 91.5 68.1 84.1
Juli 2011 85.7 68.4 84.2
Aug. 2011 94.6 69 85.5
Sep. 2011 86.7 68 84.9
Okt. 2011 97.4 68.1 84.8
Nov. 2011 90.1 67 84.1
Des. 2011 90.3 67.2 83.8
Jan. 2012 95.7 65.5 82.8
Feb. 2012 92.3 65.6 83.2
Mars 2012 69.7 64.8 82.4
Apr. 2012 85.2 65.5 82.4
Mai 2012 90 65.3 82.1
Juni 2012 81.7 66.7 83.5
Juli 2012 85.9 67.4 83.5
Aug. 2012 84.7 65.7 82.3
Sep. 2012 84.9 65.5 82.2
Okt. 2012 99.1 64.9 81.6
Nov. 2012 92.5 65.4 82
Des. 2012 97 65.8 82
Jan. 2013 95.5 65.5 81.6
Feb. 2013 102.1 66.1 82.3
Mars 2013 99.3 67.2 83.2
Apr. 2013 103.3 67.6 84.1
Mai 2013 102.2 69.5 86
Juni 2013 97.4 69.1 86
Juli 2013 94.6 70.2 86.5
Aug. 2013 112.7 70.8 87.1
Sep. 2013 101.2 72 88.4
Okt. 2013 94.4 72.1 88.7
Nov. 2013 103.6 73.1 89.2
Des. 2013 114.7 73.6 89.4
Jan. 2014 105.4 73.6 89.4
Feb. 2014 82.7 73.6 89.7
Mars 2014 99.4 74 89.7
Apr. 2014 92.9 73.6 87.6
Mai 2014 87 76.6 89.3
Juni 2014 88.9 76 88.5
Juli 2014 108.2 75.3 87.5
Aug. 2014 94.3 76.5 87.4
Sep. 2014 108.2 76.6 86.8
Okt. 2014 104.7 76.2 86.4
Nov. 2014 105.3 75.8 86.5
Des. 2014 102.4 75 86.6
Jan. 2015 114.6 75.9 87.4
Feb. 2015 124.6 76.9 88.2
Mars 2015 117.3 77.7 89
Apr. 2015 120.8 78.4 90.1
Mai 2015 118.8 79.2 90.5
Juni 2015 131.4 80.1 92.4
Juli 2015 138.7 81.1 94.9
Aug. 2015 111 82.6 96.1
Sep. 2015 128.7 82.5 96.6
Okt. 2015 131.8 84.3 98.2
Nov. 2015 121 84.1 98.7
Des. 2015 140.9 84 98.9
Jan. 2016 133.8 85.5 100.9
Feb. 2016 151.7 85.6 100.9
Mars 2016 127.7 85.6 100.8
Apr. 2016 134.4 84.1 100.5
Mai 2016 140 84.9 101.4
Juni 2016 126.8 84.5 101.7
Juli 2016 132.1 84 101.9
Aug. 2016 137.7 83.1 101.6
Sep. 2016 127.7 81.7 100.8
Okt. 2016 128.3 82.3 101.2
Nov. 2016 130.2 83.1 101.6
Des. 2016 109.7 81.6 100.6
Jan. 2017 109.3 80.9 100.3
Feb. 2017 119.5 80 99.4
Mars 2017 125.9 78 98.1
Apr. 2017 124.5 77.3 97.1
Mai 2017 128.4 75.4 95.7
Juni 2017 121.9 74.7 94.6
Juli 2017 109.5 73.8 93
Aug. 2017 112 72.5 92
Sep. 2017 114.3 71.6 90.9
Okt. 2017 103.8 70 89.1
Nov. 2017 108.6 68.5 87.4
Des. 2017 119.8 68.2 86.9
Jan. 2018 104.6 65.8 84.3
Feb. 2018 106.8 65.8 84.1
Mars 2018 111.7 66 83.7
Apr. 2018 111.6 65.9 83.7
Mai 2018 98.6 64.1 80.5
Juni 2018 116.5 63.7 80.4
Juli 2018 110.7 66.8 83.2
Aug. 2018 105.2 65.5 81.2
Sep. 2018 121.1 65.7 81
Okt. 2018 105.9 65 79.8
Nov. 2018 105.8 66.2 80.7
Des. 2018 98.2 66 80.7
Jan. 2019 103.9 65.4 79.9
Feb. 2019 118.6 64.7 79
Mars 2019 98 63.9 78.2
Apr. 2019 84.6 62.8 77.1
Mai 2019 97.3 63.9 77.9
Juni 2019 105 63 77.5
Juli 2019 105.4 62.5 77.9
Aug. 2019 114.6 63.2 77.8
Sep. 2019 99 63.2 77.3
Okt. 2019 116.4 62.9 76.7
Nov. 2019 109.3 62.9 76.6
Des. 2019 111.3 63.1 76.5
Jan. 2020 108.7 62.4 75.5
Feb. 2020 97.6 61.9 74.8
Mars 2020 94.7 290 298.8
Apr. 2020 110.4 266.5 273.9
Mai 2020
Juni 2020
Juli 2020
Aug. 2020
Sep.2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Figur 1 viser utviklingen i registrerte ledige og ledige på tiltak hos Nav. I tillegg viser den utviklingen i antall arbeidsledige per måned beregnet fra AKU, vist som rene månedstall. Som det framgår av figuren er det en god del variasjon fra måned til måned i ledighetstallene fra AKU, noe som er grunnen til at SSB normalt publiserer tremåneders glidende gjennomsnitt og ikke rene månedstall.

Den kraftige økningen i registrerte ledige hos Nav i mars ble dempet noe i april, framgår det av figur 1. Antall arbeidsledige i april i AKU er derimot noe høyere enn måneden før, men oppgangen er likevel innenfor normale variasjoner fra måned til måned i AKU og tallene for april er på samme nivå som de var i februar. De som ble permittert eller som ble sagt opp i mars og april inngår ikke i AKUs mål for arbeidsledige i de to månedene. De oppsagte vil først kunne bli regnet som arbeidsledige etter endt oppsigelsesperiode.

Færre sysselsatte i arbeid

Det var færre sysselsatte i alt i april sammenlignet med februar. Det samme gjelder for sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka.

Sysselsatte i AKU kan splittes etter sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka og sysselsatte som var midlertidig fraværende hele undersøkelsesuka.

Figur 2 viser utviklingen i både sysselsatte i alt og sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka. Sammenlignet med februar er tallet på sysselsatte redusert med over 50 000 for april. Det er også en betydelig nedgang i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka, men langt færre enn hva tilfellet hadde vært med en normal påskeferieavvikling. Målt i prosent var nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka på 7,1 prosent fra februar til april.

Figur 2. Sysselsatte i alt, sysselsatte til stede på jobb i referanseuka, utførte ukeverk (a 37,5 timer) for personer 15-74 år. Sesong- og kalenderjusterte månedstall i 1000

Sysselsatte Sysselsatte i arbeid Utførte ukeverk (a 37.5 timer)
Jan. 2006 2330.50 1962.90 1803.60
Feb. 2006 2309.00 1944.80 1793.90
Mars 2006 2317.90 1945.50 1790.40
Apr. 2006 2343.40 1969.80 1833.00
Mai 2006 2328.30 1933.70 1782.10
Juni 2006 2345.90 1971.90 1818.80
Juli 2006 2377.30 2017.40 1841.30
Aug. 2006 2369.50 1977.60 1839.70
Sep. 2006 2373.10 1987.30 1854.80
Okt. 2006 2394.60 2008.80 1863.40
Nov. 2006 2383.00 1982.50 1837.40
Des. 2006 2390.30 2011.60 1862.10
Jan. 2007 2401.30 2016.60 1835.50
Feb. 2007 2402.40 2028.30 1861.90
Mars 2007 2410.70 2019.00 1867.10
Apr. 2007 2409.10 2004.10 1830.40
Mai 2007 2421.10 2024.00 1855.40
Juni 2007 2442.40 2035.90 1866.80
Juli 2007 2433.70 2044.80 1889.20
Aug. 2007 2452.50 2021.30 1846.30
Sep. 2007 2447.10 2057.10 1883.00
Okt. 2007 2462.30 2063.00 1899.40
Nov. 2007 2482.10 2084.30 1904.30
Des. 2007 2477.30 2042.70 1924.10
Jan. 2008 2483.80 2068.40 1948.00
Feb. 2008 2504.40 2084.80 1909.00
Mars 2008 2499.20 2110.20 1895.20
Apr. 2008 2497.40 2094.70 1946.90
Mai 2008 2505.50 2107.40 1930.90
Juni 2008 2503.40 2098.60 1912.20
Juli 2008 2504.90 2101.90 1940.40
Aug. 2008 2528.60 2175.40 2032.00
Sep. 2008 2517.10 2085.80 1917.40
Okt. 2008 2482.90 2091.10 1931.10
Nov. 2008 2512.50 2131.50 1996.20
Des. 2008 2518.00 2124.60 1910.80
Jan. 2009 2503.00 1949.30 1859.20
Feb. 2009 2503.10 2079.70 1907.20
Mars 2009 2524.20 2095.40 1889.50
Apr. 2009 2505.10 2094.20 1890.30
Mai 2009 2502.90 2083.10 1881.10
Juni 2009 2506.10 2087.90 1900.10
Juli 2009 2497.30 2099.50 1915.20
Aug. 2009 2488.20 2090.00 1888.90
Sep. 2009 2478.40 2053.00 1862.00
Okt. 2009 2489.20 2061.30 1851.30
Nov. 2009 2479.60 2033.60 1836.30
Des. 2009 2471.20 1999.20 1869.20
Jan. 2010 2498.50 2096.00 1885.60
Feb. 2010 2493.70 2074.40 1884.50
Mars 2010 2465.30 2067.80 1894.70
Apr. 2010 2483.50 2060.20 1868.30
Mai 2010 2489.80 2066.20 1920.30
Juni 2010 2510.20 2060.20 1872.80
Juli 2010 2511.60 2040.80 1846.00
Aug. 2010 2492.40 2065.70 1890.00
Sep. 2010 2505.30 2073.10 1886.10
Okt. 2010 2505.70 2084.20 1903.10
Nov. 2010 2516.90 2094.80 1916.20
Des. 2010 2502.80 2119.10 1896.90
Jan. 2011 2516.50 2101.10 1899.60
Feb. 2011 2521.00 2121.20 1948.10
Mars 2011 2523.80 2097.80 1905.60
Apr. 2011 2532.10 2102.30 1921.10
Mai 2011 2541.80 2113.20 1977.60
Juni 2011 2527.00 2109.00 1917.60
Juli 2011 2550.00 2065.20 1886.80
Aug. 2011 2544.70 2063.90 1862.40
Sep. 2011 2565.80 2163.20 1993.20
Okt. 2011 2545.70 2135.90 1970.70
Nov. 2011 2549.80 2127.90 1949.20
Des. 2011 2577.00 2225.10 2028.20
Jan. 2012 2564.80 2143.80 1951.80
Feb. 2012 2566.40 2148.00 1948.80
Mars 2012 2590.50 2168.60 1980.70
Apr. 2012 2580.10 2168.70 1990.30
Mai 2012 2587.50 2173.70 1981.10
Juni 2012 2576.80 2131.90 1964.20
Juli 2012 2567.50 2169.10 1995.70
Aug. 2012 2585.00 2174.50 1967.60
Sep. 2012 2607.70 2186.40 2018.20
Okt. 2012 2590.60 2153.20 1953.10
Nov. 2012 2584.60 2158.20 1966.90
Des. 2012 2593.50 2112.90 1973.90
Jan. 2013 2586.20 2155.20 1974.20
Feb. 2013 2585.60 2148.80 1947.90
Mars 2013 2606.30 2156.40 1963.20
Apr. 2013 2596.10 2147.50 1930.50
Mai 2013 2579.10 2138.10 1940.50
Juni 2013 2601.10 2155.10 1969.50
Juli 2013 2624.00 2155.30 1952.70
Aug. 2013 2601.00 2123.50 1921.40
Sep. 2013 2612.60 2172.20 1959.70
Okt. 2013 2616.10 2175.00 1977.20
Nov. 2013 2624.20 2163.30 1976.80
Des. 2013 2598.30 2186.40 1989.70
Jan. 2014 2603.70 2122.10 2026.20
Feb. 2014 2624.00 2159.60 1970.20
Mars 2014 2608.00 2169.80 1998.70
Apr. 2014 2645.20 2203.20 2010.80
Mai 2014 2625.60 2195.60 1986.70
Juni 2014 2625.10 2200.90 2014.80
Juli 2014 2613.70 2150.70 1965.80
Aug. 2014 2639.00 2316.70 2085.50
Sep. 2014 2619.40 2161.40 1962.60
Okt. 2014 2615.30 2187.50 2004.40
Nov. 2014 2622.70 2190.10 2016.50
Des. 2014 2656.60 2234.40 2002.30
Jan. 2015 2641.80 2046.20 1954.30
Feb. 2015 2632.80 2195.30 1973.00
Mars 2015 2642.10 2201.70 1990.60
Apr. 2015 2636.40 2204.20 1991.20
Mai 2015 2655.00 2195.90 1978.40
Juni 2015 2654.00 2239.50 1998.60
Juli 2015 2607.40 2226.60 2013.80
Aug. 2015 2649.50 2292.00 2040.90
Sep. 2015 2656.90 2205.10 1991.50
Okt. 2015 2615.90 2164.00 1958.90
Nov. 2015 2642.40 2203.00 1977.60
Des. 2015 2644.90 2177.50 1998.90
Jan. 2016 2648.40 2214.60 1989.50
Feb. 2016 2650.20 2211.80 2025.40
Mars 2016 2635.90 2194.70 1987.30
Apr. 2016 2632.90 2201.20 1998.00
Mai 2016 2642.10 2182.70 2008.40
Juni 2016 2631.20 2181.00 1977.90
Juli 2016 2640.70 2201.90 2007.80
Aug. 2016 2651.90 2187.90 1973.30
Sep. 2016 2637.00 2207.30 2007.70
Okt. 2016 2657.30 2233.40 2036.70
Nov. 2016 2633.80 2212.00 2031.70
Des. 2016 2605.50 2269.20 2015.90
Jan. 2017 2664.00 2247.50 2027.80
Feb. 2017 2627.00 2200.00 2028.00
Mars 2017 2630.20 2193.70 1998.30
Apr. 2017 2660.70 2212.40 2002.30
Mai 2017 2632.50 2222.90 2031.10
Juni 2017 2641.30 2185.50 2002.70
Juli 2017 2640.30 2198.00 1975.30
Aug. 2017 2649.50 2236.60 2022.10
Sep. 2017 2649.80 2199.10 1991.00
Okt. 2017 2665.60 2203.10 2001.00
Nov. 2017 2661.90 2231.70 2030.50
Des. 2017 2628.80 2202.60 1976.50
Jan. 2018 2673.40 2247.10 2017.60
Feb. 2018 2687.20 2236.20 2005.30
Mars 2018 2676.20 2230.40 2024.80
Apr. 2018 2675.40 2261.30 2046.20
Mai 2018 2690.60 2245.30 1993.20
Juni 2018 2701.30 2266.00 2054.70
Juli 2018 2700.40 2229.30 2023.30
Aug. 2018 2697.20 2259.50 2037.60
Sep. 2018 2707.40 2288.90 2075.70
Okt. 2018 2708.00 2269.60 2047.50
Nov. 2018 2715.20 2276.80 2052.20
Des. 2018 2701.70 2220.40 2051.60
Jan. 2019 2695.50 2270.90 2053.60
Feb. 2019 2712.10 2290.90 2044.70
Mars 2019 2727.30 2280.80 2041.50
Apr. 2019 2716.00 2222.10 2010.20
Mai 2019 2710.40 2268.10 2054.40
Juni 2019 2710.30 2260.70 2039.80
Juli 2019 2751.10 2270.80 2040.90
Aug. 2019 2727.40 2230.50 1995.90
Sep. 2019 2753.80 2285.70 2054.00
Okt. 2019 2728.70 2279.30 2050.70
Nov. 2019 2710.30 2259.50 2030.00
Des. 2019 2760.90 2276.90 2049.40
Jan. 2020 2737.60 2215.30 2027.70
Feb. 2020 2747.10 2274.80 2054.10
Mars 2020 2756.80 2066.70 1852.10
Apr. 2020 2693.30 2108.90 1875.20
Mai 2020
Juni 2020
Juli 2020
Aug. 2020
Sep.2020
Okt. 2020
Nov. 2020
Des. 2020
Jan. 2021

Figur 2 viser også utviklingen i utførte timeverk. Denne størrelsen vil kunne fange opp virkninger av permitteringer raskere enn sysselsatte i arbeid, i og med en person som blir permittert i løpet av en uke vil få redusert arbeidstid denne uka, men vil regnes som midlertidig fraværende først uka etter. Nedgangen i utførte timeverk var på 8,3 prosent fra februar til april 2020.

Reduksjonen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka og i utførte timeverk fra februar til april 2020 kan også skyldes andre forhold enn permitteringer. På grunn av koronasmitten måtte flere være hjemme i karantene, og hvis man ikke kunne arbeide hjemmefra i undersøkelsesuka ble man heller ikke regnet som sysselsatt til stede på jobb. Det samme gjelder for de som hadde omsorgspermisjon for barn som ikke kunne gå på skole eller barnehage. På den annen side var det langt flere som valgte å jobbe i påskeuken i år sammenlignet med et normalår som følge av hytteforbud, forbud mot utenlandsreiser og det generelle påbudet om å begrense fritidsreiser til et minimum. Alt dette har bidratt til å trekke tallet på sysselsatte til stede på jobb opp, sammenlignet med hva vi normalt observerer i en referanseuke i AKU hvor påsken inngår.

Tabell 1. Sysselsetting og arbeidsledighet for personer 15-74 år. Månedlig sesongjusterte tall og trend. Nivå og endringstall i 1 000 og i prosent

Til tabellen

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen ikke inngår i grunnlaget for sesongmønsteret. Vår håndtering betyr at trendtall følger sesongjusterte tall fra og med mars. SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat. I statistikkbanken presenteres imidlertid tidsserier som er glattet med 3 måneders glidende gjennomsnitt i etterkant, både for sesongjusterte tall og trend.

Ulike definisjoner og måleperioder i AKU og NAV

Statistikk for registrerte arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak utarbeides på grunnlag av Navs registre over arbeidssøkere. Arbeidsledige ifølge AKU utarbeides på grunnlag av svar fra et utvalg av hele befolkningen. Ulike innsamlingsmetoder og klassifiseringsregler medfører at arbeidsledighetstallene fra AKU kan inkludere personer som ikke har registrert seg hos Nav, eller personer som er registrert på et arbeidsmarkedstiltak eller som yrkeshemmede hos Nav. På den annen side blir en del personer som er registrert som arbeidsledige hos Nav ikke klassifisert som arbeidsledige i AKU (på grunnlag av spørsmål om søking etter arbeid og tilgjengelighet for arbeidsmarkedet). Særlig gjelder dette eldre personer med lange ledighetsperioder. Personer som er ufrivillig permitterte (med varighet på inntil 3 måneder) klassifiseres som arbeidsledige hos Nav, mens de i AKU regnes de som sysselsatte, midlertidig fraværende. Personer som har vært helt permitterte i lengre tid enn 3 måneder i sammenheng, vil også bli klassifisert som arbeidsledige i AKU. Et månedstall fra AKU er et gjennomsnitt av alle referanseukene som inngår i måneden, mens månedsstatistikken over registrerte ledige hos Nav er opptellinger pr. en dato mot slutten av måneden. Siden også første del av mars (uke 10 og 11) inngår i gjennomsnittet fra AKU, kan en ikke se full effekt av koronakrisen i marstallene fra AKU.

Kontakt