Variabeldefinisjon

Byggekostnad

  Norwegian (nynorsk)
Navn Byggekostnad
Definisjon Prisen entreprenør, byggmester eller installatør betaler for innsatsfaktorene: arbeidskraft, materialer, maskiner, transport og annet. Merverdiavgift er ikke inkludert i prisen.
Gyldig fra 1978-01-01
Gyldig til
Eier 460 - Seksjon for bygg- og tjenestestatistikk
Kommentarer Byggekostnadsindeks for boliger er en veid indeks av byggekostnadsindeks for enebolig av tre og byggekostnadsindeks for boligblokk.
 
Statistisk enhet Bolig
Statistikkemne 08.02.30 - Boligprisindekser
Referanse http://www.ssb.no/emner/08/02/30/rapp_200028/rapp_200028.pdf
Statistikk Byggekostnadsindeks, boliger
Sensitivitet Sensitiv
 
Lenket til Statistikkbanktabeller