Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Hvert femte norske foretak har ansatt egne IKT-spesialister

  19 prosent av de norske foretakene har én eller flere IKT-spesialister ansatt i 2016. Dette er på nivå med gjennomsnittet i EU. Andelen er betydelig større blant de store foretakene.

  Artikkel
 • Prisvekst for juridisk tjenesteyting

  Fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 steg prisene for juridisk tjenesteyting med 4,5 prosent. Dette er den høyeste årsveksten siden 4. kvartal 2014. I forhold til 4. kvartal 2016 steg prisene med 3,5 prosent.

  Artikkel
 • Fleire nye føretak

  I 1. kvartal 2017 vart det registrert 17 559 nye føretak. Samanlikna med 1. kvartal i 2016 er dette ein auke på 5,9 prosent.

  Artikkel
 • Auken i nyetableringar held fram

  Sidan 2010 har talet på nyetableringar gått opp kvart år. I 2016 vart det etablert 60 500 nye føretak. Det er 5 prosent fleire enn året før og på same nivå som dei to føregåande åra.

  Artikkel
 • Bedret egenkapitalrentabilitet – redusert lønnsomhet

  Tall for ikke-finansielle aksjeselskaper viser et fall i driftsmarginen, fra 9,6 prosent i 2014 til 7,4 prosent i 2015. Egenkapitalrentabiliteten viser derimot en bedring, fra 4,2 prosent til 5,2 prosent.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I 1. kvartal 2017 blei det opna 1 254 konkursar, 8 prosent fleire enn i den same perioden året før. Nord-Trøndelag, Finnmark og Sør-Trøndelag var fylka med den største prosentvise oppgangen.

  Artikkel
 • Lederskapsundersøkelsen 2015

  Notater 2017/17

  Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

  Publikasjon
 • Størst del kvinner i styre og leiing i Nord-Noreg

  Fordelinga mellom mannlege og kvinnelege styrerepresentantar i aksjeselskap har vore nesten uendra dei siste åra. Best er kvinnene representert i Finnmark der 23 prosent av styremedlemmane i aksjeselskapa er kvinner. Troms og Nordland følgjer dere...

  Artikkel
 • Svak lønnsomhet for børsnoterte selskaper

  De børsnoterte selskapene hadde en driftsmargin på 1,7 prosent i 4. kvartal 2016, en bedring på 1,4 prosent i forhold til 4. kvartal året før. Sammenlignet med 3. kvartal 2016 var det en nedgang i driftsmarginen på 6 prosent.

  Artikkel
 • Økning i skattegrunnlaget

  Den positive alminnelige inntekten for selskaper var 254 milliarder kroner i 2015. Det innebærer en økning i selskapers skattegrunnlag på 6 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Flere enn eksportørene avhengige av eksportmarkedene

  Etterspørsel fra utenlandske markeder er viktigere for norsk sysselsetting og næringsliv enn man får inntrykk av ved å se kun på eksportørene, viser en ny nordisk rapport. Spesielt for små og mellomstore foretak er dette tydelig.

  Artikkel
 • 565 000 virksomheter i Norge

  Det var drøyt 565 000 virksomheter i Norge ved inngangen til 2017. Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner. Omtrent 13 prosent av virksomhetene tilhørte denne næringen.

  Artikkel
 • Sterk nedgang i selskapsskatten

  Selskapsskatten beløp seg til 139 milliarder kroner i 2015. Dette er 69 milliarder kroner, eller 33 prosent, mindre enn i 2014.

  Artikkel
 • Stiftelsenes eiendeler på 157 milliarder

  Ikke-finansielle stiftelser hadde i overkant av 157 milliarder kroner i eiendeler i 2015. Dette er en økning på 7 prosent fra 2014. Ideelle stiftelser forvaltet eiendeler på til sammen 36 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Smir mens jernet er kaldt

  Laber stemning i norsk næringsliv satte ingen stopper for virkelystne entreprenører i 2015. Rekordmange gründere brettet opp ermene i fjor.

  Artikkel