565 000 virksomheter i Norge

Publisert:

Det var drøyt 565 000 virksomheter i Norge ved inngangen til 2017. Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner. Omtrent 13 prosent av virksomhetene tilhørte denne næringen.

8 av 10 virksomheter hadde fire eller færre ansatte. Innenfor jordbruk, skogbruk og fiske hadde hele 98 prosent under fem ansatte.

Det var betydelige sektorielle forskjeller i antall virksomheter. Virksomheter i ikke-finansiell sektor utgjorde nær halvparten av alle virksomheter. Husholdningene hadde også en betydelig andel av virksomhetene, og til sammen var ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller i ikke-finansiell sektor.

På landsbasis tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,2 prosent av det totale antallet virksomheter, mens andelen var på 11,1 prosent i Finnmark.

 

Kontakt