Notater 2017/17

Dokumentasjonsrapport

Lederskapsundersøkelsen 2015

Statistisk sentralbyrå har gjennomført Lederskapsundersøkelsen i samarbeid med Institutt for samfunnsforskning (ISF).

En tilsvarende undersøkelse ble gjennomført i 2000. Da inngikk den i Makt- og demokratiutredningen 1998-2003.

Å kartlegge norske toppledere og deres holdninger er viktig for å forstå hvordan det norske samfunnet fungerer, hva det er enighet om, og hvor de største konfliktlinjene går. Lederskapsundersøkelsen fra 15 år siden viste at det var en kombinasjon av enighet og uenighet mellom ledergruppene om viktige saker. Mye har endret seg siden begynnelsen av 2000-tallet. Formålet har vært å undersøke om funnene fra 2000 fortsatt gjelder eller om det har vært endringer i elitens holdninger i en periode der man har sett økt globalisering, finanskrise, forsterkede klimaendringer osv.

Utvalget består av i overkant av 1900 personer med formelle lederposisjoner innen ti sektorer i det norske samfunnet. Det er personene som innehar disse rollene vi har intervjuet, og dersom en person har sluttet i stillingen i perioden etter at utvalget var satt sammen, har vi forsøkt å intervjue den som har overtatt.

Det har vært lagt opp til at mesteparten av intervjuene skal skje ved besøk, men det har også vært mulig å gjennomføre intervju per telefon dersom respondenten har ønsket det. Tre fjerdedeler av utvalget har tilhold i Osloområdet og det resterende utvalget rundt i landet, med konsentrasjon rundt de store byene.

Til sammen fikk vi intervju med 72 prosent av utvalget, noe som anses som en høy svarprosent i en frivillig undersøkelse.

 

Om publikasjonen

Tittel

Lederskapsundersøkelsen 2015. Dokumentasjonsrapport

Serie og -nummer

Notater 2017/17

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9507-2

Antall sider

104

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt