Statistikkområde

Virksomheter, foretak og regnskap: Virksomheter og foretak

Alt innhold for delområdet virksomheter og foretak

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • De største foretakene bidrar mest til verdiskapning

  Foretak i de to største sysselsettingsgruppene sto for over halvparten av verdiskapningen i Norge i 2019. Antall store foretak øker også mest i 2019, sammenlignet med tall fra 2017.

  Artikkel
 • Høgste talet på nye føretak sidan målingane starta

  Det vart registrert 19 592 nye føretak i 4. kvartal i fjor. Det er 10 prosent fleire enn i 4. kvartal 2019, og vel 10 prosent fleire enn førre kvartal. Det har ikkje vore fleire nyetableringar i noko kvartal sidan målinga starta i 2008.

  Artikkel
 • Færre virksomheter med ansatte

  For første gang siden 2009 har antall virksomheter med ansatte med sikkerhet gått ned. Men nedgangen er liten – knapt 1 prosent – til tross for koronapandemien. Innen varehandel har antallet gått ned selv om handelen har økt.

  Artikkel
 • Understanding Enterprise Growth

  Rapporter 2020/53

  Publikasjon
 • Langt fleire nye føretak i roleg korona-periode

  Det vart registrert 17 746 nye føretak i 3. kvartal i år. Det er heile 16 prosent fleire enn i 3. kvartal i fjor og 19 prosent fleire enn førre kvartal. Utsette etableringar i kvartalet før grunna økonomisk uvisse i starten på korona-krisa kan ver...

  Artikkel
 • Aksjeselskap er mest robuste

  I 2013 ble det etablert 51 600 foretak. Av disse var 14 700, eller 28 prosent, fortsatt aktive i 2018. Aksjeselskapene var mest overlevelsesdyktige med en overlevelsesgrad på 46 prosent.

  Artikkel
 • Økt omsetning på Svalbard til tross for færre årsverk

  Den totale omsetningen på Svalbard økte med 4,4 prosent i 2019. Antall årsverk totalt har gått ned med 2,6 prosent, og her er det bergverksdriften som har hatt størst nedgang med 32,3 prosent.

  Artikkel
 • Dyrere flybilletter i 2. kvartal 2020

  Tjenesteprisindeksen for lufttransport med passasjerer steg kraftig i 2. kvartal 2020 som følge av store fall i både etterspørsel og tilbud. Totalindeksen steg med 33,6 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Liten nedgang i talet på nye føretak trass korona-krise

  Det vart etablert 14 965 nye føretak i 2. kvartal i år. Det er 1 110 færre enn i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i talet på nye føretak frå 1. til 2. kvartal var klårt større i år enn i fjor, men for aksjeselskapa var det vekst.

  Artikkel
 • Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

  Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

  Artikkel
 • Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken fø...

  Artikkel
 • Finn detaljerte tall om utvikling i næringer

  I denne artikkelen får du en veiledning til statistikkene SSB har på utvikling og trender i norsk næringsliv. Finn ut hvordan du finner fram til akkurat de næringene du ønsker å se på, og hvordan du kan lage relevante sammenligninger i tabeller og...

  Artikkel
 • Ingen registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Antall foretak og virksomheter har holdt seg nokså stabilt så langt i år. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget, vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien vises i statistikken først utover sommeren.

  Artikkel
 • SSB publiserer månedlig statistikk over foretak og virksomheter

  For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon i forbindelse med koronakrisen og ringvirkningene på økonomien, vil SSB i tiden framover publisere månedlig statistikk over foretak og virksomheter. Oljeprisfallet som inntraff omtrent samtidig, vil...

  Artikkel
 • Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

  Det har blitt 23 prosent flere virksomheter i Norge siden 2010. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen.

  Artikkel