Virksomheter1. januar 2017

Innhold

Arkiv for Virksomheter - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. januar 2017 1. januar 2017 565 000 virksomheter i Norge
22. januar 2016 1. januar 2016 Flest små virksomheter
23. januar 2015 1. januar 2015 Nesten 550 000 virksomheter i Norge
24. januar 2014 1. januar 2014 Flest små virksomheter
25. januar 2013 1. januar 2013 Flest bedrifter innenfor varehandel
27. januar 2012 1. januar 2012 Vel 487 000 bedrifter ved starten av 2012
9. februar 2011 1. januar 2011 Liten endring i antall bedrifter
1. juli 2002 2002 436 300 bedrifter i Norge
3. mars 2003 1. januar 2003 425 900 bedrifter i Norge ved årsskiftet
29. januar 2010 1. januar 2010 Snart 500 000 bedrifter i Norge
13. oktober 2003 1. oktober 2003 440 000 bedrifter i Norge
25. april 2003 1. april 2003 431 000 bedrifter i Norge
23. januar 2004 1. januar 2004 430 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet
17. juli 2003 1. juli 2003 433 000 bedrifter i Norge
23. april 2004 1. april 2004 436 000 bedrifter
28. januar 2005 1. januar 2005 431 500 bedrifter i Norge ved årsskiftet
12. oktober 2004 1. oktober 2004 444 000 bedrifter i Norge
23. juli 2004 1. juli 2004 440 000 bedrifter
20. januar 2006 1. januar 2006 Nær 452 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet
22. juli 2005 1. juli 2005 450 000 bedrifter i Norge
14. oktober 2005 2005 455 000 bedrifter i Norge
15. april 2005 1. april 2005 439 000 bedrifter i Norge
13. april 2007 1. april 2007 475 000 bedrifter i Norge
26. januar 2007 1. januar 2007 470 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet
14. juli 2006 1. juli 2006 468 000 bedrifter i Norge
6. oktober 2006 1. oktober 2006 476 000 bedrifter i Norge
7. april 2006 1. april 2006 460 000 bedrifter i Norge
4. oktober 2007 1. oktober 2007 491 000 bedrifter i Norge
25. januar 2008 1. januar 2008 466 000 bedrifter ved årsskiftet
13. juli 2007 1. juli 2007 483 000 bedrifter i Norge
11. april 2008 1. april 2008 469 000 bedrifter i Norge
11. juli 2008 1. juli 2008 477 000 bedrifter i Norge
23. januar 2009 1. januar 2009 467 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet
10. oktober 2008 1. oktober 2008 482 000 bedrifter i Norge