23184_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
23184
467 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet
statistikk
2009-01-23T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Bedrifter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Bedrifter1. januar 2009

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

467 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet

Det var i alt 467 330 bedrifter i Norge per 1. januar 2009. Flest bedrifter finner vi innenfor næringshovedområdene varehandel inkludert reparasjon av motorvogner samt jordbruk, skogbruk og fiske.

Bedrifter per 1 000 innbyggere, etter fylke

Det viser statistikk basert på Statistisk sentralbyrås Bedrifts- og foretaksregister.

Flest store bedrifter innenfor helse- og sosialtjenester

Bedrifter innenfor helse- og sosialtjenester utgjør under 9 prosent av alle bedrifter, men representerer derimot 23 prosent av bedrifter med 100 eller flere ansatte.

14,5 prosent av alle bedrifter tilhører jordbruk, skogbruk og fiske. Bedrifter innenfor næringen varehandel og reparasjon av motorvogner utgjør samme andel.

Regionale forskjeller

Det er store forskjeller når det gjelder lokalisering av bedriftene. Det er flest bedrifter i Oslo og Akershus, Hordaland og Rogaland, og færrest i Finnmark og Aust-Agder. 14 prosent av alle bedrifter i Norge er lokalisert i Oslo, mens om lag 10 prosent er lokalisert i Akershus. Om vi ser på de store bedriftene (over 100 ansatte), er nesten en fjerdedel av disse lokalisert i Oslo.

Sett i forhold til folkemengden i fylkene er antall bedrifter per innbygger høyest i Sogn og Fjordane, fulgt av Oppland, Oslo og Nord-Trøndelag. Hordaland og Akershus har færrest bedrifter per innbygger.

Mer i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finnes også bedrifter fordelt etter næring og størrelsesgruppe, nasjonalt, på fylkesnivå og kommunenivå


Ny næringsklassifisering fra januar 2009

Fra januar 2009 brukes en ny standard av Eurostats næringsgruppering, NACE, for klassifisering av foretak og bedrifter. I denne statistikken innebærer dette en mer detaljert presentasjon av bedrifter etter næring i tabeller samt i statistikkbanken.

Les mer om overgangen til ny næringsstandard .

Tabeller: