53036_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
53036
Liten endring i antall bedrifter
statistikk
2011-02-09T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Virksomheter1. januar 2011

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Liten endring i antall bedrifter

Det var i alt 485 907 bedrifter i Norge per 1. januar 2011, en økning på 4 187, eller 0,9 prosent, fra året før. 5 av landets 19 fylker hadde en nedgang i antall bedrifter.

Antall bedrifter i Norge. 2003-2011

Færrest bedrifter fantes i Finnmark, med et antall på snaut 7 700. Dette fylket hadde også den største nedgangen fra året før, på 1,9 prosent.

Størst andel bedrifter var lokalisert i Oslo og Akershus, med henholdsvis 14 og 10 prosent. Størst økning i antall bedrifter hadde Akershus, med 2,1 prosent.

Antall bedrifter i Norge har økt med drøyt 60 000, eller 14 prosent, fra 1. januar 2003 til 1. januar i år. Størst økning i denne perioden har Vest-Agder, Rogaland og Akershus hatt, alle med over 20 prosent.

Stor økning i kunst og kultur

I 2009 var det 15 231 bedrifter innenfor kultur, underholdning og fritid. Det har i disse næringene vært en økning på 23 prosent de siste to årene. Kunstnerisk virksomhet står for den største økningen blant disse, med 30 prosent.

Flest foretak har én avdeling

Av alle avdelinger tilhørte 37 prosent av dem aksjeselskap og 48 prosent tilhørte enkeltpersonforetak. Av disse var de aller fleste avdelingene i enbedriftsforetak, det vil si foretak som kun har én avdeling. Omtrent 84 prosent av aksjeselskapenes avdelinger og nesten alle enkeltpersonforetakenes avdelinger tilhørte enbedriftsforetak.

Mange bedrifter hadde null ansatte. Dette var spesielt vanlig innenfor jordbruk, skogbruk og fiske der 64 prosent av bedriftene hadde null ansatte ved inngangen til året.

Mer i statistikkbanken

I statistikkbanken finnes også antall bedrifter fordelt etter tosiffer næring og størrelsesgruppe, både på fylkes- og kommunenivå.

Denne statistikken omfatter bedrifter i Fastlands-Norge innenfor både privat og offentlig sektor ved inngangen til år 2011.

Definisjoner

Bedrifter er foretakenes lokalt avgrensede avdelinger som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næring.

Foretaket er den juridiske enheten. Eksempler på foretak er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Et foretak har flere tilknyttede avdelinger dersom de driver virksomhet på ulik geografisk lokalisering eller innenfor ulike næringer.

Enbedriftsforetak er juridiske enheter med kun en tilknyttet avdeling, mens flerbedriftsforetak har to eller flere tilknyttede avdelinger.

Tabeller: