56342_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
56342
Vel 487 000 bedrifter ved starten av 2012
statistikk
2012-01-27T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Bedrifter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Bedrifter1. januar 2012

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vel 487 000 bedrifter ved starten av 2012

Det var 487 138 bedrifter i Norge ved inngangen til 2012. Det var flest bedrifter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner.

Finnmark hadde færrest bedrifter, drøyt 7 700. Størst andel bedrifter var lokalisert i Oslo og Akershus. Nesten 24 prosent av alle bedriftene lå i disse to fylkene.

Mange bedrifter innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner

Ved inngangen til 2012 var 14 prosent av bedriftene innenfor varehandel og reparasjon av motorvogner. Jordbruk, skogbruk og fiske var representert blant 13,5 prosent av bedriftene. Det var færrest bedrifter innenfor internasjonale organisasjoner og organer, kun 11 bedrifter tilhørte denne næringen.

Mange avdelinger av enkeltpersonforetak og aksjeselskap

38 prosent av bedriftene tilhørte aksjeselskap, og 47 prosent tilhørte enkeltpersonforetak. Snaut 87 prosent av alle bedriftene tilhørte enbedriftsforetak, det vil si foretak som kun har én avdeling.

Nesten 60 prosent av bedriftene hadde ingen ansatte, men det var store variasjoner blant de ulike næringene. Innenfor jordbruk, skogbruk og fiske hadde nesten 87 prosent av bedriftene null ansatte ved inngangen til året. Innenfor finansierings- og forsikringsvirksomhet hadde kun 1 av 4 bedrifter ingen ansatte.

Mer i Statistikkbanken

I Statistikkbanken finnes fylkes- og kommunefordelte tall fordelt på tosiffer næring og størrelsesgrupper.

Denne statistikken omfatter bedrifter i Fastlands-Norge per januar 2012.

Definisjoner

Bedrifter er lokalt avgrensede enheter/avdelinger som hovedsakelig driver virksomhet innenfor en bestemt næring.

Foretaket er den juridiske enheten. Eksempler på foretak er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Et foretak har flere tilknyttede bedrifter dersom de driver virksomhet på ulik geografisk lokalisering eller innenfor ulike næringer.

Enbedriftsforetak er juridiske enheter med kun en tilknyttet bedrift, mens flerbedriftsforetak har to eller flere tilknyttede bedrifter.

Tabeller: