261993_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
261993
565 000 virksomheter i Norge
statistikk
2017-01-20T08:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Virksomheter1. januar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

565 000 virksomheter i Norge

Det var drøyt 565 000 virksomheter i Norge ved inngangen til 2017. Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner. Omtrent 13 prosent av virksomhetene tilhørte denne næringen.

Antall virksomheter etter størrelse
2017Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2016 - 2017
Alle størrelsesgrupper565 054100,01,1
Ingen ansatte369 63065,40,9
1-4 ansatte95 30716,94,4
5-9 ansatte41 0857,3-0,2
10-19 ansatte29 3245,2-1,0
20-49 ansatte20 3593,6-1,7
50-99 ansatte5 9161,0-4,3
100 - 249 ansatte2 6890,5-3,6
250 ansatte og over7440,1-5,3

8 av 10 virksomheter hadde fire eller færre ansatte. Innenfor jordbruk, skogbruk og fiske hadde hele 98 prosent under fem ansatte.

Det var betydelige sektorielle forskjeller i antall virksomheter. Virksomheter i ikke-finansiell sektor utgjorde nær halvparten av alle virksomheter. Husholdningene hadde også en betydelig andel av virksomhetene, og til sammen var ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller i ikke-finansiell sektor.

På landsbasis tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,2 prosent av det totale antallet virksomheter, mens andelen var på 11,1 prosent i Finnmark.