138464_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
138464
Flest små virksomheter
statistikk
2014-01-24T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Virksomheter1. januar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest små virksomheter

Kun 1 av 20 virksomheter hadde 20 eller flere ansatte ved inngangen til 2014. Nesten halvparten av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdningssektoren.

Antall virksomheter etter størrelse
2014Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2013 - 2014
Alle størrelsesgrupper526 703100,02,5
Ingen ansatte322 78461,33,3
1-4 ansatte110 72521,01,7
5-9 ansatte39 7447,50,4
10-19 ansatte27 1955,21,3
20-49 ansatte17 9613,41,7
50-99 ansatte5 2501,02,0
100 - 249 ansatte2 3780,50,9
250 ansatte og over6660,10,3

De fleste virksomhetene var små. Av totalt 526 703 virksomheter hadde kun 3 044 over 100 ansatte. En fjerdedel av virksomhetene hadde adresse i Oslo og Akershus.

Varehandel og reparasjon av motorvogner den største næringen

Drøyt 13 prosent av virksomhetene tilhørte næringen varehandel og reparasjon av motorvogner, mens jordbruk, skogbruk og fiske var representert med om lag 12,5 prosent av virksomhetene. Bygge- og anleggsvirksomhet utgjorde nesten 12 prosent ved inngangen til 2014.

Stor husholdningssektor

47 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor husholdninger og ideelle organisasjoner. De fleste innenfor denne sektoren er personlig næringsdrivende, det vil si virksomheter som tilhører personlig eide foretak.

I underkant av 6 prosent av virksomhetene tilhørte foretak innenfor offentlig forvaltning.

Fra bedrift til virksomhetÅpne og lesLukk

Statistisk sentralbyrå (SSB) endrer terminologi fra bedrift til virksomhet fra januar 2014. Årsaken er at statistikken omfatter lokalt avgrensede funksjonelle enheter også i andre sektorer enn næringslivet, samt et ønske om harmonisering av begrepsbruken mellom rapportering til flere offentlige etater. Et eksempel er innrapportering til flere etater gjennom a-ordningen i forbindelse med EDAG (Elektronisk Dialog med Arbeidsgivere).

I Standard for næringsgruppering (SN2007) er et foretak definert som den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. I statistikken behandles en juridisk enhet som et foretak. Eksempler på juridiske enheter er aksjeselskap, ansvarlig selskap og enkeltpersonforetak.

Foretak blir i statistikken delt inn i underenheter, lokalt avgrensede funksjonelle enheter som hovedsakelig utfører aktivitet innenfor en bestemt næringsgruppe. Slike enheter har i statistikken tidligere blitt betegnet som bedrifter.