243768_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
243768
Flest små virksomheter
statistikk
2016-01-22T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Virksomheter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false
Forvaltningen, media, forskere, næringsliv, men også den vanlige mannen i gata.

Virksomheter1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest små virksomheter

Åtte av ti virksomheter i Norge hadde fire eller færre ansatte ved inngangen til 2016. Den største hovednæringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, som hadde 13 prosent av virksomhetene.

Antall virksomheter etter størrelse
2016Endring i prosent
Antall virksomheterProsent2015 - 2016
Alle størrelsesgrupper558 959100,02,1
Ingen ansatte366 44465,68,6
1-4 ansatte91 27316,3-20,3
5-9 ansatte41 1597,41,3
10-19 ansatte29 6145,35,4
20-49 ansatte20 7123,714,1
50-99 ansatte6 1811,115,1
100 - 249 ansatte2 7900,516,3
250 ansatte og over7860,114,9

Størst andel små virksomheter var det i omsetning og drift av fast eiendom, samt jordbruk, skogbruk og fiske. I disse hovednæringene hadde henholdsvis 97 og 98 prosent av virksomhetene mindre enn fem ansatte. Det var færrest små virksomheter innen offentlig administrasjon, der kun 31 prosent av virksomhetene hadde mindre en fem ansatte.

Det var også betydelige sektorielle forskjeller i størrelsen på virksomhetene. Mens 74 prosent av virksomhetene i offentlig sektor hadde fem eller flere ansatte, hadde 98 prosent av virksomhetene i sektoren husholdninger og ideelle organisasjoner færre enn fem ansatte. Andelen virksomheter i ikke-finansielle sektor med under fem ansatte var på 73 prosent.

Virksomheter i ikke-finansielle sektor utgjorde nær halvparten av alle virksomhetene og var den største sektoren. Husholdningene hadde også en betydelig andel av virksomhetene, og til sammen var ni av ti virksomheter enten i husholdningssektoren eller ikke- finansiell sektor.

På landsbasis tilhørte om lag 5 prosent av virksomhetene innenfor offentlig forvaltning. I Oslo utgjorde forvaltningen 2,3 prosent av det totale antallet virksomheter, mens denne andelen i Finnmark var på 11,6 prosent.

Endringer i datagrunnlagetÅpne og lesLukk

I 2015 ble det innført en ny ordning (A– ordningen) for rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Dette påvirker sammenlignbarheten mellom tallene per 1. januar 2016 og tidligere publiserte tall.