23236_not-searchable
/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar
23236
Snart 500 000 bedrifter i Norge
statistikk
2010-01-29T10:00:00.000Z
Virksomheter, foretak og regnskap
no
bedrifter, Bedrifter, ansatte, virksomhetsstørrelse, virksomheter etter næring, bedrifter, bedriftsstørrelse og bedrifter etter næringVirksomheter og foretak, Virksomheter, foretak og regnskap
false

Bedrifter1. januar 2010

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Snart 500 000 bedrifter i Norge

Det var 481 720 bedrifter i Norge per 1. januar 2010, en økning på 14 400 fra det foregående året. Den største næringen var varehandel og reparasjon av motorvogner, med drøyt 69 500 bedrifter.

Alle fylkene hadde økning i antall bedrifter det siste året. Akershus hadde størst økning, med 4,8 prosent. Lavest økning hadde Sogn og Fjordane, med 1,5 prosent.

14 prosent av alle bedriftene holder til i Oslo, som har den største andelen av alle fylkene. Finnmark har lavest andel, med drøyt 1,6 prosent.

Mange bedrifter uten ansatte

En stor andel av bedriftene, spesielt innen jordbruk, skogbruk og fiske, hadde ikke ansatte. Mange bedrifter er tilknyttet personlig eide foretak, hovedsakelig enkeltpersonforetak, der innehaveren ikke defineres som ansatt.

Mer i statistikkbanken

I statistikkbanken finnes også antall bedrifter fordelt etter tosiffer næring og størrelsesgruppe, både på fylkes- og kommunenivå.

Populasjon

Denne statistikken omfatter bedrifter innen både privat og offentlig sektor ved inngangen til første kvartal 2010.

Hva er en bedrift?

En bedrift er en lokalt avgrenset enhet som hovedsakelig driver virksomhet innen en bestemt næring.

Forholdet mellom foretak og bedrift

Foretaket er den juridiske enheten. Eksempler på foretak er aksjeselskap og enkeltpersonforetak. Et foretak har flere tilknyttede bedrifter dersom de driver virksomhet på ulik geografisk lokalisering eller innen ulike næringer.

Tabeller: