Bedrifter1. januar 2011

Innhold

Arkiv for Bedrifter - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. januar 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
9. januar 2020 2019/2020 2019/2020
25. januar 2019 2018/2019 2018/2019
26. januar 2018 2017/2018 2017/2018
20. januar 2017 1. januar 2017 565 000 virksomheter i Norge
22. januar 2016 1. januar 2016 Flest små virksomheter
23. januar 2015 1. januar 2015 Nesten 550 000 virksomheter i Norge
24. januar 2014 1. januar 2014 Flest små virksomheter
25. januar 2013 1. januar 2013 Flest bedrifter innenfor varehandel
27. januar 2012 1. januar 2012 Vel 487 000 bedrifter ved starten av 2012
9. februar 2011 1. januar 2011 Liten endring i antall bedrifter
29. januar 2010 1. januar 2010 Snart 500 000 bedrifter i Norge
23. januar 2009 1. januar 2009 467 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet

Arkiv for Bedrifter - kvartalsvis (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
7. januar 2021 1. januar 2021 1. januar 2021
9. januar 2020 4. kvartal 2020 4. kvartal 2020
25. januar 2019 4. kvartal 2019 4. kvartal 2019
26. januar 2018 4. kvartal 2018 4. kvartal 2018
20. januar 2017 1. januar 2017 565 000 virksomheter i Norge
22. januar 2016 1. januar 2016 Flest små virksomheter
23. januar 2015 1. januar 2015 Nesten 550 000 virksomheter i Norge
24. januar 2014 1. januar 2014 Flest små virksomheter
25. januar 2013 1. januar 2013 Flest bedrifter innenfor varehandel
27. januar 2012 1. januar 2012 Vel 487 000 bedrifter ved starten av 2012
9. februar 2011 1. januar 2011 Liten endring i antall bedrifter
29. januar 2010 1. januar 2010 Snart 500 000 bedrifter i Norge
23. januar 2009 1. januar 2009 467 000 bedrifter i Norge ved årsskiftet