Omsetning i varehandel4. kvartal 2013, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Arkiv for Omsetning i varehandel - terminvis

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. november 2015 4.5. termin 2015 Økt salg av motorkjøretøyer
14. august 2015 3. termin 2015 Økt salg av motorkjøretøyer
26. mai 2015 1.5. termin 2015 Vekst i engroshandelen
26. februar 2015 6. termin 2014 Nedgang i salget av motorkjøretøyer
27. november 2014 4.5. termin 2014 Nedgang i engroshandelen
27. august 2014 3. termin 2014 Vekst i engroshandelen
27. mai 2014 1.5. termin 2014 Økt omsetning av motorkjøretøyer
25. februar 2014 6. termin 2013 Liten nedgang i salget av motorkjøretøyer
28. november 2013 4.5. termin 2013 Liten vekst i salget av motorkjøretøyer
29. august 2013 3. termin 2013 Lite endring i salg av motorkjøretøyer
30. mai 2013 1.5. termin 2013 Salget av motorkjøretøyer opp 5 prosent
25. februar 2013 6. termin 2012 Salget av motorkjøretøyer opp 4 prosent
29. november 2012 4.5. termin 2012 Økning i salget av motorvogner
3. september 2012 3. termin 2012 Nedgang i salget av motorvogner
30. mai 2012 1.5. termin 2012 Uavbrutt vekst i salg av motorvogner

Arkiv for Omsetning i varehandel - kvartalsvis, foreløpige tall (opphørt)

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
20. november 2015 3. kvartal 2015 Økt salg av motorkjøretøyer
14. august 2015 2. kvartal 2015 Økt salg av motorkjøretøyer
26. mai 2015 1. kvartal 2015 Vekst i engroshandelen
26. februar 2015 4. kvartal 2014 Nedgang i salget av motorkjøretøyer
27. november 2014 3. kvartal 2014 Nedgang i engroshandelen
27. august 2014 2. kvartal 2014 Vekst i engroshandelen
27. mai 2014 1. kvartal 2014 Økt omsetning av motorkjøretøyer
25. februar 2014 4. kvartal 2013 Liten nedgang i salget av motorkjøretøyer
28. november 2013 3. kvartal 2013 Liten vekst i salget av motorkjøretøyer
29. august 2013 2. kvartal 2013 Lite endring i salg av motorkjøretøyer
30. mai 2013 1. kvartal 2013 Salget av motorkjøretøyer opp 5 prosent
25. februar 2013 4. kvartal 2012 Salget av motorkjøretøyer opp 4 prosent
29. november 2012 3. kvartal 2012 Økning i salget av motorvogner
3. september 2012 2. kvartal 2012 Nedgang i salget av motorvogner
30. mai 2012 1. kvartal 2012 Uavbrutt vekst i salg av motorvogner

For tidligere publiseringer se også: Volumindeks for engroshandel.