85196_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
85196
Uavbrutt vekst i salg av motorvogner
statistikk
2012-05-30T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel1. kvartal 2012, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Uavbrutt vekst i salg av motorvogner

Etter en stor nedgang i 2008, har salg og vedlikehold av motorvogner hatt en kontinuerlig vekst. Veksten var på 3,2 prosent fra 4. kvartal i fjor til 1. kvartal i år, viser sesongjusterte tall.

Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 2005-1. kvartal 2012

Omsetningen til engroshandelsbedriftene gikk opp nesten like mye i 1. kvartal 2012. Disse bedriftene har imidlertid hatt en betydelig svakere omsetningsvekst enn bedriftene som driver med salg og vedlikehold av motorvogner, dersom man ser de tre siste årene under ett. Omsetningen til engroshandelen gikk opp med 15,5 prosent, mens salg og vedlikehold av motorvogner økte med 36,4 prosent i løpet av de siste tre årene.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 26. juni vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2010 Gjennomsnitt 2011 Endring i prosent 4. kvartal 2010 1. kvartal 2011 4. kvartal 2011 1. kvartal 2012 Endring i prosent
  1. kvartal 2011-
1. kvartal 2012
4. kvartal 2011-
1. kvartal 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner  125,5  135,8 8,1  133,6  127,5  143,5  139,5 9,4 -2,8
Handel med og reparasjon av motorvogner. Sesongjustert.  125,5  135,7    130,5  132,4  140,2  144,7   3,2
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  119,5  126,9 6,2  132,0  122,4  137,8  128,6 5,1 -6,7
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Sesongjustert.  119,4  126,9    123,2  126,3  128,7  132,4   2,9