90650_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
90650
Økning i salget av motorvogner
statistikk
2012-11-29T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel3. kvartal 2012, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økning i salget av motorvogner

Etter en nedgang fra 1. til 2. kvartal, økte salg og vedlikehold av motorvogner med 3,1 prosent fra 2. til 3. kvartal i år, ifølge foreløpige sesongjusterte tall.

Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 2005-3. kvartal 2012

Omsetningen knyttet til salg og vedlikehold av motorvogner er nå 4,8 prosent høyere enn for ett år siden, og har økt med 41 prosent fra 1. kvartal 2009.

Den sesongjusterte omsetningsindeksen til engroshandelsbedriftene viser en nedgang på 0,5 prosent fra 2. til 3. kvartal. Dette skjer etter en liten nedgang også forrige kvartal.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 20.desember vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2010    Gjennomsnitt 2011    Endring i prosent    2. kvartal 2011    3. kvartal 2011    2. kvartal 2012    3. kvartal 2012 Endring i prosent
     3. kvartal 2011-
3. kvartal 2012
   2. kvartal 2012-
3. kvartal 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner  125,5  136,0 8,3  138,2  134,2  141,6  140,5 4,7 -0,8
Handel med og reparasjon av motorvogner. Sesongjustert  125,5  136,0    135,1  136,1  138,4  142,7   3,1
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  119,5  126,4 5,8  121,3  125,5  128,0  126,7 1,0 -1,0
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Sesongjustert  119,5  126,4    123,7  128,5  130,6  130,0   -0,5