85200_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/arkiv
85200
Nedgang i salget av motorvogner
statistikk
2012-09-03T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false

Omsetning i varehandel2. kvartal 2012, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i salget av motorvogner

Etter tre år med kontinuerlig vekst, falt salget og vedlikehold av motorvogner med 3,1 prosent fra 1. til 2. kvartal i år, ifølge foreløpige sesongjusterte tall.

Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 1. kvartal 2005 -2. kvartal 2012. 2005=100

Omsetningen til engroshandelsbedriftene holdt seg relativt stabilt.

De foreløpige tallene publiseres kun som kvartalsvise verdiindekser for næring 45 og 46 totalt. Ved neste publisering 7. september vil det foreligge termintall i millioner kroner på mer detaljert nivå. Se også termintall under tidligere publisert .

Varehandel, omsetningsindeks. 2005=100
  Gjennomsnitt 2010 Gjennomsnitt 2011 Endring i prosent 1. kvartal 2011 2. kvartal 2011 1. kvartal 2012 2. kvartal 2012 Endring i prosent
  2. kvartal 2011-
2. kvartal 2012
1. kvartal 2012-
2. kvartal 2012
Handel med og reparasjon av motorvogner  125,5  136,0 8,3  127,8  138,3  136,7  140,0 1,2 2,4
Handel med og reparasjon av motorvogner. Sesongjustert.  125,5  136,0    132,5  135,5  141,6  137,3   -3,1
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner  119,5  127,1 6,4  122,5  121,9  128,6  128,9 5,7 0,2
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Sesongjustert.  119,4  127,1    126,2  124,7  132,2  132,0   -0,1