213492_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
213492
Vekst i engroshandelen
statistikk
2015-05-26T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Økt engroshandel, opp 2,1 prosent fra forrige kvartal. Økt salg og vedlikehold av motorkjøretøyer, opp 1,4 prosent fra forrige kvartal.

Omsetning i varehandel1. kvartal 2015, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Vekst i engroshandelen

Den sesongjusterte omsetningsindeksen til engroshandelsbedriftene viser en vekst på 2,1 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal i år. Omsetningen var 2,5 prosent høyere enn i 1. kvartal 2014.

Varehandel omsetningsindeks, 2005=100. Foreløpige tall
1. kvartal 20144. kvartal 20141. kvartal 2015Endring i prosent
1. kvartal 2014 - 1. kvartal 20154. kvartal 2014 - 1. kvartal 2015
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks ujustert144,0150,8147,02,1-2,5
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks sesongjustert147,6148,5150,51,3
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks ujustert130,1143,5133,22,4-7,2
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks sesongjustert134,0134,5137,32,1
Figur 1. Varehandel, omsetningsindeks, sesongjustert. 2005=100

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer gikk opp med 1,3 prosent fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015, viser sesongjusterte omsetningstall. Omsetningen var 2,0 prosent høyere i 1. kvartal i år enn for samme periode i fjor.