380464
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
380464
statistikk
2019-06-19T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

6,5 %

vekst i omsetning for netthandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
1. termin 20181. termin 20191. termin 2018 - 1. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy39 07538 997-0,20,2
Engroshandel150 142162 1348,06,8
Detaljhandel70 82871 8061,42,7
Dagligvarehandel26 73527 3602,33,1
Netthandel3 4573 6806,57,5

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20181. termin 20191. termin 2018 - 1. termin 2019
Hele landet70 82871 8061,4
 
Østfold3 3813 4090,8
Akershus8 6628 7110,6
Oslo10 04510 3783,3
Hedmark2 5612 5610,0
Oppland2 5362 5721,4
Buskerud3 8083 8691,6
Vestfold3 6553 7643,0
Telemark2 2732 3021,3
Aust-Agder1 5521 5912,5
Vest-Agder2 4072 4652,4
Rogaland5 9896 0851,6
Hordaland6 8386 829-0,1
Sogn og Fjordane1 2711 2931,7
Møre og Romsdal3 3523 3861,0
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag5 9956 0681,2
Nordland3 1643 1700,2
Troms - Romsa2 3452 3480,1
Finnmark - Finnmárku9961 0050,9

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20181. termin 20191. termin 2018 - 1. termin 2019
Hele landet39 07538 997-0,2
 
Østfold2 0032 0090,3
Akershus9 1988 377-8,9
Oslo6 8386 8690,5
Hedmark1 0431 042-0,1
Oppland1 0651 015-4,7
Buskerud3 1623 156-0,2
Vestfold1 2591 2731,1
Telemark1 2141 3228,9
Aust-Agder51859815,4
Vest-Agder1 0661 1255,5
Rogaland2 4732 6667,8
Hordaland2 2932 4878,5
Sogn og Fjordane4654874,7
Møre og Romsdal1 4251 393-2,2
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag2 6542 8055,7
Nordland1 1281 093-3,1
Troms - Romsa8919011,1
Finnmark - Finnmárku380378-0,5

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
1. termin 20181. termin 20191. termin 2018 - 1. termin 2019
Hele landet150 142162 1348,0
 
Østfold4 6014 7012,2
Akershus34 85138 61510,8
Oslo42 47045 5237,2
Hedmark3 6713 9938,8
Oppland1 7411 8234,7
Buskerud5 0455 58410,7
Vestfold5 5685 8344,8
Telemark1 3241 51514,4
Aust-Agder1 4341 5528,2
Vest-Agder2 3862 5838,3
Rogaland7 9729 08113,9
Hordaland13 24414 4659,2
Sogn og Fjordane1 8702 10312,5
Møre og Romsdal6 5467 0157,2
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag7 3168 18711,9
Nordland4 9974 323-13,5
Troms - Romsa4 3774 4882,5
Finnmark - Finnmárku7307492,6

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
1. termin 20182. termin 20183. termin 20184. termin 20185. termin 20186. termin 20181. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner39 07545 61547 06740 60444 15642 33038 997
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler28 77933 11233 60129 52330 53830 93928 299
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler6 7577 8348 4176 9337 9577 4497 006
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler3 2324 1014 3403 6185 2843 6363 357
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler307568709529377306336
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner150 142165 540178 286160 499178 799180 620162 134
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr1 8032 2482 6322 1552 2572 2981 759
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler53 8472 24860 42457 33861 34862 31858 726
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk24 15360 80625 29624 99127 87225 48424 207
Engroshandel med IKT-utstyr7 4067 3208 0757 4008 34610 7008 340
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr18 12320 76023 12718 94423 19423 75220 368
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers42 74046 73056 39847 59053 09553 37146 514
Uspesifisert engroshandel2 0712 2862 3342 0812 6882 6982 220
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner70 82877 38288 57586 24282 01796 05271 806
Butikkhandel med bredt vareutvalg29 16331 99434 32233 78231 90536 41729 858
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger3 0573 7624 1374 1043 7285 0103 136
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner7 7378 1659 1399 2488 6788 2587 533
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger7527008257888091 025648
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger11 36612 06314 98215 00914 92916 40911 678
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger3 4944 0114 5824 7533 8005 6443 234
Annen butikkhandel i spesialforretninger11 56413 02116 56914 49713 88117 66111 773
Torghandel12205275286915
Detaljhandel utenom utsalgssted3 6843 6463 9663 9864 2605 5603 931

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB