380468
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/termin
380468
statistikk
2019-10-24T08:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
true

Omsetning i varehandel

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

-0,8 %

reduksjon i omsetning for detaljhandel

Varehandel omsetningsstatistikk (mill. kr)1
OmsetningEndring i prosent
3. termin 20183. termin 20193. termin 2018 - 3. termin 20192017 - 2018
1All omsetning er eksklusiv merverdiavgift.
Salg og reparasjoner av motorkjøretøy47 04348 8323,80,2
Engroshandel175 420178 6891,97,2
Detaljhandel88 55387 883-0,82,2
Dagligvarehandel31 12130 757-1,23,3
Netthandel3 5773 94110,25,2

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for detaljhandel unntatt med motorvogner. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20183. termin 20193. termin 2018 - 3. termin 2019
Hele landet88 55387 883-0,8
 
Østfold4 5554 425-2,9
Akershus10 96010 772-1,7
Oslo11 61311 8812,3
Hedmark3 1563 076-2,5
Oppland3 1063 087-0,6
Buskerud4 6774 6790,0
Vestfold4 7604 8251,4
Telemark2 9502 894-1,9
Aust-Agder2 1652 140-1,2
Vest-Agder3 2103 093-3,6
Rogaland7 3397 195-2,0
Hordaland8 5738 336-2,8
Sogn og Fjordane1 7671 730-2,1
Møre og Romsdal4 2254 174-1,2
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag7 4337 384-0,7
Nordland4 0654 1331,7
Troms - Romsa2 7962 8371,5
Finnmark - Finnmárku1 2011 2211,7

Tabell 2 
Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for handel, vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøyer og motorsykler. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20183. termin 20193. termin 2018 - 3. termin 2019
Hele landet47 04348 8323,8
 
Østfold2 5172 5441,1
Akershus10 5739 739-7,9
Oslo7 3888 88120,2
Hedmark1 2981 3090,8
Oppland1 3221 304-1,4
Buskerud3 9354 43112,6
Vestfold1 6501 647-0,2
Telemark1 4341 4994,5
Aust-Agder7247260,3
Vest-Agder1 3271 3834,2
Rogaland3 0843 1411,8
Hordaland2 7562 9617,4
Sogn og Fjordane55662312,1
Møre og Romsdal1 8921 8930,1
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag3 6323 7894,3
Nordland1 3931 4010,6
Troms - Romsa1 1481 133-1,3
Finnmark - Finnmárku4154283,1

Tabell 3 
Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke

Omsetningsstatistikk for engroshandel. Omsetning eksklusiv merverdiavgift, etter fylke
Millioner kronerProsent endring
3. termin 20183. termin 20193. termin 2018 - 3. termin 2019
Hele landet175 420178 6891,9
 
Østfold5 1885 124-1,2
Akershus42 64743 3611,7
Oslo48 41050 0023,3
Hedmark4 4494 5652,6
Oppland2 0062 0351,4
Buskerud6 3276 8117,6
Vestfold6 8186 428-5,7
Telemark1 6171 6632,8
Aust-Agder1 8381 754-4,6
Vest-Agder2 7832 8382,0
Rogaland9 31310 44012,1
Hordaland14 78215 1902,8
Sogn og Fjordane2 3452 4253,4
Møre og Romsdal7 4077 343-0,9
Sør-Trøndelag (-2017)00.
Nord-Trøndelag (-2017)00.
Trøndelag8 8899 0261,5
Nordland5 6384 517-19,9
Troms - Romsa4 2144 4074,6
Finnmark - Finnmárku7497591,3

Tabell 4 
Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner

Omsetningsstatistikk for varehandel unntatt agenturhandel Omsetning eksklusiv merverdiavgift. Millioner kroner
3. termin 20184. termin 20185. termin 20186. termin 20181. termin 20192. termin 20193. termin 2019
Handel med og reparasjon av motorvogner47 04340 61544 25142 34239 33845 98348 832
Handel med motorvogner, unntatt motorsykler33 54829 48530 58030 91128 87333 43135 461
Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler8 4526 9838 0127 4876 8027 7658 410
Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler4 3353 6185 2813 6373 3354 1904 301
Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler709529377306327597661
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner175 420161 482179 424182 180161 873176 464178 689
Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr2 6322 1552 2572 2971 7502 4852 605
Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler60 9522 15561 89362 68058 99567 31360 659
Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk25 29057 92627 12425 48623 83624 01823 973
Engroshandel med IKT-utstyr7 9567 2858 20410 5318 3698 2208 232
Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr23 18118 98623 24223 77119 81122 02724 297
Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers53 06848 05954 01354 71046 89150 01756 455
Uspesifisert engroshandel2 3372 0842 6852 6942 2172 3792 464
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner88 55386 10980 34995 93671 98179 42687 883
Butikkhandel med bredt vareutvalg34 33333 77632 22436 46129 86333 36733 937
Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger4 1204 1023 4345 0073 1563 8974 157
Detaljhandel med drivstoff til motorvogner9 1749 2897 5258 2587 5127 3238 690
Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger8327958161 033667643736
Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger15 03415 03315 05816 41211 69812 91515 290
Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger4 5704 7503 7855 5713 3363 9174 514
Annen butikkhandel i spesialforretninger16 53114 36513 32017 66611 78713 33416 177
Torghandel52752869152253
Detaljhandel utenom utsalgssted3 9073 9244 1595 4593 9484 0074 328

Om statistikken

Statistikken kartlegger nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Omsetningen for et gitt år er først endelig når siste termin i påfølgende år er publisert. I Statistikkbanken finnes tall for både termin og kvartal.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Omsetning: All omsetning og uttak av varer og tjenester, innenfor og utenfor merverdiavgiftslovens område. Finansielle inntekter, offentlige tilskudd og merverdiavgift er ikke med.

Standard klassifikasjoner

Standard for næringsgruppering (SN2007)

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets strukturer

Regionalt nivå

Gjelder kun for de tomånedlige tallene: Det publiseres tall inndelt etter fylke. Tall på kommunenivå eller for andre geografiske inndelinger kan bestilles.

Hyppighet og aktualitet

Tomånedlige nivåtall og kvartalsvise indekser.

Den tomånedlige omsetningsstatistikken har førstegangspublisering om lag 17 uker etter statistikkperiodens utløp. Reviderte tall utgis henholdsvis 2 og 4 måneder etter førstegangspublisering.

De kvartalsvise indeksene har førstegangspublisering om lag 60 dager etter kvartalets utløp og utgis kun på tosiffer næringsnivå, nærmere bestemt for NACE 45 og 46. Reviderte tall utgis i forbindelse med neste publisering, det vil si 3 måneder etter førstegangspublisering.

De publiserte tallene blir revidert inntil to kalenderår tilbake i tid. Dette forklares nærmere i tabellen under med de kvartalsvise indeksene som eksempel. Toppskrift T viser til det aktuelle året, mens fotskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet.

Internasjonal rapportering

De kvartalsvise indeksene rapporteres til Eurostat, både ujustert og virkedagskorrigert, 60 dager etter kvartalets utløp.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Informasjon om utvalgsenheter og populasjon, lagres i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler.

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet med statistikkene er å kartlegge nivå og utvikling i omsetningen innen varehandel. Statistikken har vært produsert siden 1995.

Fram til og med 2006, var det kun de tomånedlige nivåtallene som ble publisert nasjonalt, mens de kvartalsvise indeksene kun ble publisert i Eurostats publikasjoner. Fra og med første kvartal 2007 blir også de kvartalsvise indeksene publisert nasjonalt.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlig virksomhet (departementene, Norges Bank m.fl.) og finans- og analysemiljøene. Bransjeorganisasjoner og ulike aktører innen varehandelen er også aktive brukere. I Statistisk Sentralbyrå (SSB) brukes statistikken i nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 08.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Tilsvarende statistikk utarbeides for alle andre merverdiavgiftspliktige næringer. Endringer i omsetningsutviklingen sammenlignes med månedlig detaljomsetningsindeks. Mot årlig strukturstatistikk sammenlignes både endringstall og nivåtall.

Lovhjemmel

Statistikkloven § 3-2

EØS-referanse

Rådsforordning nr. 1165/98 av 19. mai 1998

Produksjon

Omfang

Populasjonen er alle enheter registrert i momsregisteret innen næringen varehandel, inklusiv reparasjon av kjøretøy og husholdningsvarer og varer til personlig bruk, eksklusiv agenturhandel. Dette omfatter næringene 45, 46 (utenom 46.1) og 47 ifølge Standard for næringsgruppering (SN2007). Enheter som er eid av stats- eller trygdeforvaltningen, fylkeskommuner eller kommuner er ikke med i populasjonen. Observasjonsenhet er i hovedsak identisk med momspliktig enhet, det vil si et foretak med momspliktig årsomsetning som overstiger 50 000 kroner.

Datakilder og utvalg

Skattedirektoratets oppgaveregister ("momsregisteret").

Totaltelling

Datainnsamling, editering og beregninger

Statistikken er registerbasert. Omsetningsoppgaveskjema sendes av de avgiftspliktige til de respektive fylkesskattekontorene, som overfører tall til Skattedirektoratet en gang i uka. SSB mottar data fra Oppgaveregisteret i Skattedirektoratet tre ganger for hver termin. Innsendelsesfrist til Fylkesskattekontoret er 1 måned og 10 dager etter terminens utløp. Oversendelse til SSB skjer om lag tre uker senere.

Omsetning fra den enkelte avgiftspliktige kontrolleres mot tidligere innleverte oppgaver. Ved store avvik fra tidligere terminer kontaktes oppgavegiver. Registeropplysninger kontrolleres i Bedrifts- og foretaksregisteret og Enhetsregisteret..

I den tomånedlige statistikken beregnes nivåtall ved summering. Momsenhetens tall fordeles på de tilhørende aktive bedriftene i henhold til omsetning i siste årsfil fra Bedrifts- og foretaksregisteret.

De kvartalsvise indeksene avledes av de tomånedlige nivåtallene. Hvert kvartal består av en hel og en halv termin. Til å dele opp i halve terminer, brukes antall virkedager i de aktuelle kvartalene.

Modellen for beregning av kvartalstall kan beskrives som følger:

Vi har at Q er kvartalstall, B er termintall og vd er antall virkedager i mars, april, september eller oktober. Toppskrift 1-4 viser til det aktuelle kvartalet, mens fotskrift T viser til inneværende år. Fotskrift j viser til at vi beregner på et mest mulig detaljert næringsnivå, det vil si tre-, fire- eller femsiffer næring. Fotskrift h viser til tosiffer næringsnivå.

Oppdeling av terminer og summering til kvartal:

formel-1a

formel-1b

Aggregering til tosiffer næringsnivå:

formel-2

Tilsvarende for de tre andre kvartalene:

formel-3a

formel-3b

formel-4

formel-5a

formel-5b

 

formel-6

formel-7a

formel-7b

formel-8

I forbindelse med publisering av første og tredje kvartal foreligger det, ved tidspunktet for førstegangspublisering, ikke momsoppgaver for henholdsvis andre og femte termin. Dette betyr at den tredje måneden i de to kvartalene må estimeres. Estimering av første kvartal foregår ved å multiplisere tall for første termin med endringen mellom første og andre termin året før. Tilsvarende er det for tredje kvartal, der tall for fjerde termin multipliseres med endringen mellom fjerde og femte termin året før.

Estimeringsmodellen kan beskrives som følger: På samme måte som over, er Q kvartal og B termin, der toppskrift viser til det/den aktuelle kvartalet/terminen. ”Hatt” over variabelen, viser til at det er et estimat, mens T viser til inneværende år. Fotskrift j er forklart i forbindelse med likning (1)-(8).

Estimat for andre termin:

formel-9

Deretter deles estimatet for andre termin opp i forhold til antall virkedager i mars og april.

formel-10

 

(9) innsatt i (10) gir følgende formel for estimering av første kvartal:

formel-11

Tilsvarende får vi for tredje kvartal:

formel-12

I forbindelse med publisering av andre og fjerde kvartal, blir de estimerte tallene fra forrige publisering byttet ut med de observerte tallene.

De kvartalsvise indeksene blir i tillegg virkedagskorrigert. Til dette benyttes X12ARIMA med løpende korrigeringsfaktor og en multiplikativ modell.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Dersom færre en tre enheter ligger til grunn for en celle i en tabell blir ikke tallene offentliggjort. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Særlig gjelder dette ved offentliggjøring av tall på lavt geografisk nivå. Dette blir løst ved å undertrykke disse tallene i tabellen.

Sammenlignbarhet over tid og sted

I perioden 1995 - 2002 ble statistikken publisert etter Standard for næringsgruppering (SN1994). Siden 2002 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2002), og fra 2009 er den publisert etter Standard for næringsgruppering (SN2007)

Endring i statistikkgrunnlaget: Før 1. termin 2001 inneholdt statistikken kun omsetning innenfor merverdiavgiftsloven. Fra 1. termin 2001 omfatter statistikken omsetning både innenfor og utenfor merverdiavgiftsloven.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil (den avgiftspliktige gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i optisk lesing) kan forekomme. Målefeil og bearbeidingsfeil er forsøkt unngått ved oppbygging av kontrollsystem (se kapittel 3.5). En annen mulig feilkilde er at fordelingen av omsetningen på bedrifter i flerbedriftsforetak bygger på fordelingsnøkler som kan være foreldet. Feilestimering i forbindelse med estimering av de kvartalsvise indeksene for første og tredje kvartal. Dette vil skje dersom vi har en vesentlig forskjellig utvikling mellom første og andre momstermin (første kvartal) eller fjerde og femte momstermin (tredje kvartal), i fjor og i år.

Fylkesskattekontoret kontaktes ved frafall av store foretak. Ellers imputeres tall til erstatning for frafall ved første og andre gangs publisering. Ved tredje (og siste) gangs publisering behandles frafall av data som verdien null.

Det er ingen utvalgsfeil i denne statistikken siden den bygger på fulltelling.

Andre feil i momsregisteret, inklusiv underrapportering, er vanskelig å anslå, men antas ikke å representere noen vesentlig feilkilde.

Revisjon

Ikke relevant

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB