146013_tabell_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
146013_tabell
statistikk
2014-02-25T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
false

Omsetning i varehandel4. kvartal 2013, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold