146003_not-searchable
/varehandel-og-tjenesteyting/statistikker/vroms/kvartal
146003
Økt omsetning av motorkjøretøyer
statistikk
2014-05-27T10:00:00.000Z
Varehandel og tjenesteyting
no
vroms, Omsetning i varehandel, detaljhandel, engroshandel, butikkhandel, bilverksteder, omsetning etter næring (for eksempel dagligvarer, klær, byggevarer), omsetning per innbygger, netthandelVarehandel, Varehandel og tjenesteyting
false
Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer gikk opp med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, viser sesongjusterte omsetningstall.

Omsetning i varehandel1. kvartal 2014, foreløpige tall

Fra og med 4. kvartal 2015 vil nye kvartalstall for omsetning i varehandel kun publiseres i Statistikkbanken.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt omsetning av motorkjøretøyer

Salg og vedlikehold av motorkjøretøyer gikk opp med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014, viser sesongjusterte omsetningstall. Dette skjer etter en nedgang i salget på 0,3 prosent fra 3. til 4. kvartal 2013.

Varehandel omsetningsindeks, 2005=100. Foreløpige tall
1. kvartal 20134. kvartal 20131. kvartal 2014Endring i prosent
1. kvartal 2013 - 1. kvartal 20144. kvartal 2013 - 1. kvartal 2014
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks ujustert135,4147,3143,45,9-2,6
Handel med og reparasjon av motorvogner. Verdiindeks sesongjustert143,6144,4147,42,1
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks ujustert121,6146,0133,09,4-8,9
Agentur- og engroshandel, unntatt med motorvogner. Verdiindeks sesongjustert131,7136,1136,60,4
Figur 1. Varehandel, omsetningsindeks. Sesongjustert. 2005=100

Den sesongjusterte omsetningsindeksen til engroshandelsbedriftene viser en vekst på 0,4 prosent fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal i år, og omsetningen var 3,7 prosent høyere enn ett år tidligere.